Uttaksregler 2018

Uttaksregler for FMBB 2018

 

Nye regler for uttak Fmbb IPO 2018 i Italia:

  1. For å delta på FMBB IPO 2018 må man være medlem i NBFK i 2017 og 2018, og ha rasen Belgisk Fårehund.
  2. De 6 beste ekvipasjene på Belger NM 2017 med over 260 p blir tildelt plassene på laget rangert etter plassering.
  3. Dersom laget fortsatt ikke er fullt – blir resterende plasser tildelt de med høyest poeng over 260 p på FCI NM 2017
  4. Hvis det gjenstår ledige plasser på laget så gjelder snittsum av to lokalprøver (for to forskjellige dommere) i samme tidsrom, dog skal man ha deltatt på Belger-NM 2017.
De som er kvalifisert fra Belger NM 2017 blir kontaktet av NBFK Fagkomitè IPO og spurt om de vil ha plassen sin. Alle andre må sende inn søknad med kopi av resultat-bok.