Jakt

Norsk Viltspor Champion:
NVCH
A-Te-Ell’s Madame Yatzie (g)

 

 

 

Har du noen resultater innenfor jakt eller en god historie?
Er din belger champion? Send en e-post.