NM i lydighet 12/8-07

Nr 7 N S LCH N BCH Betty av Club Fenris (m) og Gerd Hallingby
Nr 14 N S LCH Mark Twain Destory Teller (t) og Arnstein Henriksen

Alle bildene er tatt av Berit Schmidt (Twains oppdretter)

nm1 nm2 nm3 nm4 nm5 nm6