Sundown Dancers A-kull

FA Protokoll for Sundown Dancers A-kull f:18.05.1995


Testdato: 01 November 1998
Beskrivere: Gunnar Olsen og Sverre Kirkemo
Hunder: Akeron Of Sundown Dancers

Moment 1 2 3 4 5
1) Tilgjengelighet
Hundens møteprogram og kontaktvillighet
Avviser aggressivt kontakt med fremmede mennesker Unndrar seg kontakt med fremmede mennesker Godtar kontakt med fremmede mennesker
Tar kontakt med fremmede mennesker, for eksempel når fører tar kontakt
Påtrengende kontaktvillighet
Akeron
2) Lekelyst (Jaktkamp)
Hundens evne/vilje til lek med fører/fremmede
Avviser lekeinvitasjon, leker ikke Noe treg i starten senere aktiv i korte intervaller Lett å få i gang, aktiv. Skiller mellom aktivitet/passivitet Starter raskt. intens i leken. Vanskelig å avbryte, kan gå over i kamplek
Akeron
Tar initiativ i leken. Går raskt over i kamplek, avbryter ikke
4) Sosial kamp
Hundens evne/vilje til å vise kampadferd
Svarer ikke på kamputfordring, kan vise flukt Svarer svakt på kamputfordring. Oppfordrer selv ikke til kamp
Akeron
Svarer på kamputfordringen. Utfordrer selv til kamp, lav styrke
Svarer raskt på kamputfordringen. Utfordrer selv til kamp, stor styrke Utfordrer umiddelbart, svarer meget raskt. Viser utfall
5) Sosial dominans
Hundens evne til å klatre på rangstigen
Viser ingen dominanstegn gjennom testen (underdanig) eller viser dominanstegn uten forutgående provokasjon
Kan vise svake dominanstegn i leken, ellers ikke
Akeron
Viser moderate dominanstegn riktig avpassede svar gjennom ett eller flere testmomenter, noe kraftigere i lek Viser kraftige dominanstegn i flere testmomenter, forholdsvis tidlig i momentenes gjennomføring Viser vedvarende kraftige dominanstegn umiddelbart ved momentets start
6) Jaktlyst
Hundens lyst og evne til å lete opp/fange et bytte
Viser ingen interesse Starter men fullfører ikke Starter nølende, økende interesse, fullfører Starter målbevisst. Bytteinteressert
Akeron
Starter meget raskt. Stor fart. Blokkeringstendenser
7) Byttegripende
Hundens evne og intensitet i å gripe byttet
Ingen bytteinteresse Svak interesse. snuser på byttet. Griper ikke Griper noe nølende, slipper raskt Griper målbevisst, drar byttet med seg. Avslutter
Akeron
Gjør innhopp, griper. Vanskelig for å komme i balanse
8) Forsvarslyst
Hundens lyst til å stanse en inntrenger
Ingen engasjement. Kan vise flukt eller flukttendenser Går svakt i forsvar, kan pendle mellom avverging, passivitet eller flukttendenser
Akeron
Engasjerer seg effektivt i forsvar, med riktig tyngde Forsvarer seg med stor økende kraft og tyngde Forsvarer seg med stor kraft og tyngde alt fra momentets start
9) Funksjonsutvikling
Intensitet og hurtighet
Ingen synlig reaksjon
Viser kun deler av forsvarsfunksjonen, kontakt eller dominans. Kan gå direkte i flukt eller angrep
Akeron
Viser økende intensitet gjennom kontakt og dominansprogrammet Rask utvikling med tyngde i dominansprogram Står avventende, går direkte i angrep
10) Terskelverdi
Hvor stor trussel det må til for å utløse flukt/angrep
Umiddelbar flukt/angrep reaksjon Viser flukt/angrep ved 1/3 av distansen Viser flukt/angrep ved 1/2 av distansen
Akeron
Viser flukt/angrep ved revirgrensen Ingen flukt/angrepsreaksjon
11) Avreagering
Hundens evne til å ta seg inn igjen etter en påvirkning
Avreagerer ikke Avreagerer men bruker for lang tid i enkelte testmomenter
Avreagerer og avreaksjonen står i forhold til reaksjonen
Akeron
Avreagerer for raskt, uten selvoppholdelsesdrift Ingen reaksjon, ingen avreaksjon
12) Konsentrasjon
Hundens evne til å holde på oppmerksomheten
Bryter oppmersomheten meget raskt, både ved passiv og aktiv påvirkning. Impulsiv Bryter oppmerksomheten noe raskt, ved passiv eller aktiv påvirkning
Holder oppmerksomheten så lenge det finnes motiv
Akeron
Tendenser til blokkering ved enkelte testmomenter Blokkerer
13) Koordinering
Riktig handling mellom og mot opplevelsene
Handler irrasjonelt i de fleste testsituasjoner og mellom testsituasjonene Handler irrasjonelt i de fleste testsituasjonene Løser enkelte moment rasjonelt Løser de fleste momenter rasjonelt
Akeron
Korrekte handlinger med full kontroll
14) Temperament
Hvor hurtig hunden tilpasseer seg omgivelsene
Ikke reaksjon i testsituasjon, kan også være uengasjert Noe oppmerksom, svarer litt tregt mot påvirkningene. tilpasser seg en anelse langsomt i testsituasjonen
Oppmerksom, svarer hurtig på de fleste testsituasjoner. Tilpasser seg i testsituasjonen
Akeron
Meget oppmerksom, svarer meget raskt på påvirkningene. Forstyrres litt av omgivelsene
Overdreven oppmerksom, svarer meget raskt mot påvirkningene. handlingen veksler for hurtig. Forstyrres av omgivelsene
15) Mot
Hundens evne til selvstendig å løse en oppgave
Er ikke i stand til å løse testsituasjonen tross førerhjelp Trenger førerhjelp for å løse de fleste av testsituasjonene
Løser selvstendig, men etter forholdsvis lang tid de fleste testsituasjonene
Løser selvstendig og hurtig største delen av testsituasjonene. Skal ikke ha vist flukt
Akeron
Løser direkte og selvstendig samtlige testsituasjoner. Skal ikke ha vist flukt eller flukttendenser
16) Skarphet
Hundens refleksreaksjon mot trussel som kommer brått på
Refleksreaksjonen til hunden er momentant flukt Gjør unnamanøver. vender seg mot objektet. Viser ingen skarphetstegn
Akeron
Stopper opp. Går mot objektet. Viser trusselsignaler. kan vise angrep/aggressivitet Viser angrep med islett av bestående aggresjon Går direkte i angrep med stor aggresjon. Vanskelig for å komme i balanse
17) Skuddfast
Hundens reaksjon på skudd
Skuddredd. Viser momentant flukt. Tydelige klengetendenser eller går direkte i passivitet Skuddredd. Bryter aktivitet. Gjenopptar ikke aktiviteten. Kan vise økende redsel for hvert skudd Skuddberørt. Pendler mellom redsel og oppgitthet. tilstanden vedvarer ved hvert skudd Skuddfast. Sterke oppmerksomhets-
signaler som avtar ved hvert skudd. gjenopptar aktiviteten
Akeron
Skuddfast. Helt uberørt eller små oppmerksomhets-
signaler