N UCH Kitou De La Ferme Farouche (g)

(Tenessy De La Fureur Du Crepuscule x Chanoux De La Ferme Farouche)

 

  1 2 3 4 5

Tilgjengelighet
Hundens møteprogram og kontaktvillighet

Avviser aggressivt kontakt med fremmende mennesker Unndrar seg kontakt med fremmende mennesker Godtar kontakt med fremmende mennesker Tar kontakt med fremmende menneske, for eksempel når fører tar kontakt
Kitou
Påtrengende kontaktvillig

2
Passiv figurant
Hundens reaksjon ved passering av en passiv, tildekket figurant

Ingen synlig reaksjon
Kitou
Svak reaksjon Reaksjon som står i forhold til påvirkningen Sterk reaksjon som ikke står i forhold til påvirkningen Umiddelbar flukt/angrep

3
Avreagering
Hundens evne til å ta seg inn igjen etter en påvirkning

Avreagerer ikke Avreagerer først når fører tar nærkontakt Avreagerer med noe hjelp fra fører Avreagerer uten hjelp fra fører
Kitou
Avreagerer meget raskt uten selvbevarelsesdrift

4
Lydfølsomhet
Hundens reaksjon ved en overraskende lydpåvirkning

Stanser opp, kontrollerer forstyrrelsen Kontrollert unnamanøver
Kitou
Går i forsvar mot lyden Flukttendenser, vanskelig for å komme i balanse  Flykter, settes ut av funksjon

3
Avreagering
Hundens evne til å ta seg inn igjen etter en påvirkning

Avreagerer ikke  Avreagerer først når fører tar nærkontakt
Kitou
Avreagerer med noe hjelp fra fører Avreagerer uten hjelp fra fører Avreagerer meget raskt uten selvbevarelsesdrift

6
Bevegelig firurant
Hundens reaksjon ved bevegelig figurant

Kort stopp for kontroll Stans og/eller kontrollert avstandsøkning
Kitou
Fluktendensen Stikker ukontrollert fra stedet Overfaller figuranten uten kontrol

3
Avreagering
Hundens evne til å ta seg inn igjen etter en påvirkning

Avreagerer ikke Avreagerer først når fører tar nærkontakt Avreagerer med noe hjelp fra fører
Kitou
Avreagerer uten hjelp fra fører Avreagerer meget raskt uten selvbevarelsesdrift

17
Skuddfasthet
Hundens reaksjon på skudd

Skuddredd. Vuser momentan flukt, tydelige «klengetendenser» eller går dirkete i passitivitet Skuddredd. Bryter aktivitet. Gjenopptar ikke aktiviteten. Kan vise økende redsel for hvert skudd. Skuddberørt.Pendler mellom redsel og oppgitthet. Tilstanden vedvarer ved hvert skudd. Skuddfast, Sterke oppmerksomhets-signaler, som avtar ved hvert skudd. Gjenopptar aktiviteten.
Kitou
Skuddfast. Helt uberørt eller små oppmerksomhets-signaler.

Bestått