A-Te-Ell’s Madame Yatzie (g)

Født 26.04.2006
(Brendo de Bruine Buck x A-Te-Ell’s Madame Sibelle)

 

1 2 3 4 5
1a
KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt.
Knurring og/eller biteforsøk
Unnviker kontakt. Rygger og drar seg unna Aksepterer
kontakt, helt
uengasjert, men
drar seg ikke unna
Yatzie
Tar kontakt selv eller når fører tar kontakt.
Balansert
Intensiv
kontaktatferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe
1b
KONTAKT
Samarbeide 
Følger ikke med tross gjentatte
lokkeforsøk
Følger med
motvillig. Strever mot fører eller trekker mot annen retning
Følger med hele
veien. Nøytral
Yatzie
Følger med villig. Engasjerer seg Følger med villig. Viser
intensiv
interesse mot testleder, hopper og bjeffer
1c
KONTAKT
Håndtering
Avviser, knurrer
og/eller bite forsøk
Unnviker, drar seg unna tar evt. kontakt med fører Aksepterer,
nøytral
Yatzie
Aksepterer, svarer med kontaktatferd Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testlede
2a
LEK
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Yatzie
Leker. starter
langsomt, men
blir aktiv
Leker aktivt,
starter raskt
Leker veldig
aktivt -starter
veldig raskt
2b
LEK
Griping
Griper ikke
Yatzie
Griper ikke, men snuser på gjenstanden Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden
Griper direkte
med hele
munnen
Griper direkte.
Hugger i
gjenstanden
2c
LEK
Drakamp
Biter ikke
Yatzie
Biter forsiktig,
slipper, holder, men drar ikke i mot
Biter –
drar i mot –
slipper –
tar nytt tak
Griper direkte
med hele munnen, drar i mot til testleder
slipper
Griper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder
slipper
3a
JAKT
Forfølgelse
Starter ikke Starter men
avbryter
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,
avslutter
Starter med høy fart – målrettet
Bremser ned ved byttet
Yatzie
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b
JAKT
Griping
Overser byttet/
springer ikke frem
Griper ikke, men snuser på gjenstanden Griper noe
tvilende, eller med
tidsforsinkelse
Yatzie
Griper direkte
Slipper
Griper direkte,
Beholder byttet i 3 sekunder
4
AKTIVITET
Er uoppmerksom/
uinteressert/inaktiv
Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Yatzie
Er oppmerksom,
men noe urolig.
Vandrer rundt og snuser
Er urolig.
Veksler hurtig
mellom
aktiviteter
5a AVSTANDSLEK Interesse Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme Interessert.
Følger fig. uten
avbrudd
Yatzie
Interessert. Vil starte. Enkelte
startforsøk
Veldig
interessert.
Gjentatte startforsøk
5b AVSTANDSLEK
Trussel/aggresjon
Ingen bjeff eller
knurring
Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets
første del
Enkelte bjeff
og/eller knurring
under momentets
første og andre del
Yatzie
Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer under momentets
første del
Viser
trusselatferd. Bjeffer og knurrer under
momentets
første og andre del
5c AVSTANDSLEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. Uinteressert
Yatzie
Går frem når fig. snakker eller leker med gjenstanden Går frem når
fig. gir seg til
kjenne
Går fram til fig. med lav
kroppsholdning og/eller
tidsforsinkelse
Går fram direkte til fig. uten hjelp
5d AVSTANDSLEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Yatzie
Leker ikke, men viser interesse Leker, griper
forsiktig. Slipper,
drar ikke i mot
Griper direkte.
Kan slippe og ta igjen. Drar i mot
Griper direkte med hele munnen. Drar i mot. Slipper ikke
5e AVSTANDSLEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Yatzie
Blir aktiv, men avbryter Er aktiv med fig.
når denne er aktiv
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek
6a OVERRASKELSE Redsel Stanser, kort stopp Huker seg og
stanser
Gjør unnamanøver
uten å vende
seg bort
Yatzie
Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
6b OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Viser noe
trusselatferd
Yatzie
Viser
trusselatferd
over lengre tid
Viser trusselatferd og noen angrep Viser trusselatferd og angrep.
Kan avslutte med bitt
6c OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned
kjeledressen/går ikke frem
Går frem når fører setter seg på huk og prater med
kjeledressen/roper på hunden
Yatzie
Går fram til
kjeledressen når
føreren står ved
siden av
Går fram til
kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Går fram til
kjeledressen uten hjelp
6d OVERRASKELSE
Gjenstående redsel
Ingen
tempoforandring eller unnamanøver
Liten bue/liten
tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene
Yatzie
Bue eller
tempoforandring
ved 1.passering.
Mindre utslag
ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
6e OVERRASKELSE
Gjenstående interesse
Ingen interesse for kjeledressen
Yatzie
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger Biter i/leker med
kjeledressen.
Interessen avtar
Biter i/leker med
kjeledressen ved to eller flere passeringer
7a LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser kort stopp
Yatzie
Huker seg og
stanser
Gjør unna
manøver uten å
vende seg bort
Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
7b LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke frem Går fram når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden Går fram til
skrammelet når
føreren står ved
siden
Går fram til
skrammelet når føreren har gått halve distansen
Går fram til
skrammelet uten hjelp
Yatzie
7c LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen
tempoforandring eller unna manøver
Yatzie
Liten bue/liten
tempoforandring ser bort ved noen av passeringene
Bue eller
tempoforandring
ved 1. passering.
Mindre utslag
ved
2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
7d LYDFØLSOMHET
Vedvarende interesse
Ingen interesse for lydkilden
Yatzie
Stanser/lukter ser på lydkilden minst 1 gang Stanser/lukter ser på lydkilden minst 2 ganger Biter i/leker med
lydkilden. Interessen avtar
Biter i/leker med lydkilden
ved 2 eller flere passeringer
8a
SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Viser noe
trusselatferd
Yatzie
Viser
trusselatferd
over lengre tid
Viser stor
trusselatferd og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b
SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/resignerer
Ser mot spøkelsene nå og da Kontrollerer/viser reaksjon mot
spøkelsene. Lange avbrudd
Yatzie
Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene.
Korte avbrudd
Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelsene under hele
momentet
8c
SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører,
avstandsregulering
Oppholder seg
foran eller ved
siden av fører,
pendler mellom
flukt/start og kontroll
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll
Yatzie
Flykter lenger enn båndets
lengde. Kan søke støtte hos tilskuerne eller forlate
stedet
8d
SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
drakta
Går fram når fører snakker med figurantene/roper på hunden Går fram til
spøkelset når fører står ved siden av
Går fram til
spøkelset når fører har gått halve avstand
Yatzie
Går fram til
spøkelset uten hjelp
8e
SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller
unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakt – helt uengasjert,
men drar seg ikke unna
Besvarer
kontaktforsøk
Tar selv kontakt
– balansert
Yatzie
Intensiv
kontaktatferd mot figuranten, kan hoppe og bjeffe
9a
LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse
Yatzie
Leker – starter
langsomt, men blir aktiv
Leker aktivt,
starter raskt
Leker veldig
aktivt – starter veldig raskt
9b
LEK 2
Griping
Griper ikke
Yatzie
Griper ikke direkte, snuser først på gjenstanden Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden
Griper direkte
med hele munnen
Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
10
SKUDD
Viser ingen
berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt
Kontroll som
forsvinner etter første skudd.
Bryter, men opptar tidligere aktivitet
Yatzie
Avtagende
reaksjon/
retterinteressen mot skytter/går tilbake til
aktivitet/passiv
Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta
tidligere aktivitet
Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige
flukttendenser. Avstår skudd