Bestevenn Black Lady The Firsth (t) “Beauty” og Bestevenn Pink Lady The Firsth (t) “Rosa”

 

 

Født 10.01.09
(N DK UCH WW-08’10 Bästdals Viljar (t) x N UCH Woodshine’s Working Day And Night(t))

 

  1 2 3 4 5
1a
KONTAKT
Hilsing
 

Avviser kontakt.
Knurring og/eller
biteforsøk

 

Unnviker kontakt.
Rygger og drar seg unna
Aksepterer
kontakt, helt
uengasjert, men drar seg ikke unna
Beauty, Rosa
Tar kontakt selv eller når fører tar kontakt. Balansert Intensiv
kontaktatferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe
1b
KONTAKT
Samarbeide

 

Følger ikke med tross gjentatte
lokkeforsøk
Følger med motvillig. Strever mot fører eller trekker mot annen retning Følger med hele veien. Nøytral
Rosa
Følger med villig. Engasjerer seg
Beauty
Følger med villig. Viser intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer
1c
KONTAKT
Håndtering
Avviser, knurrer og/eller bite forsøk Unnviker, drar seg unna tar evt. kontakt med fører Aksepterer,
nøytral
Beauty, Rosa
Aksepterer, svarer med kontaktatferd Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testleder
2a
LEK
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse Leker. starter
langsomt, men blir aktiv
Leker aktivt,
starter raskt
Beauty, Rosa
Leker veldig
aktivt – starter veldig raskt
2b
LEK
Griping
Griper ikke Griper ikke, men snuser på gjenstanden Griper forsiktig,
eller nyper i gjenstanden
Rosa
Griper direkte
med hele
munnen
Beauty
Griper direkte.
Hugger i
gjenstanden
2c
LEK
Drakamp
Biter ikke Biter forsiktig, slipper, holder, men drar ikke i mot Biter – drar i mot – slipper – tar nytt tak
Beauty
Griper direkte
med hele
munnen, drar i mot til testleder
slipper
Griper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder slipper
Rosa
3a
JAKT
Forfølgelse
Starter ikke Starter men
avbryter
Starter eller løper
langsomt. Kan øke farten,
avslutter
Rosa (1)
Starter med høy fart – målrettet
Bremser ned ved byttet Beauty, Rosa(2)
Starter direkte, stor fart. Løper forbibyttet. Kan snu
3b
JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem Griper ikke, men snuser på gjenstanden Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Beauty, Rosa(1)
Griper direkte
Slipper

Rosa (2)

Griper direkte,
Beholder byttet i 3 sekunder
4
AKTIVITET
Er uoppmerksom/
uinteressert/ inaktiv
Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger Er oppmerksom
og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Beauty
Er oppmerksom,
men noe urolig.
Vandrer rundt og snuser
Rosa
Er urolig. Veksler hurtig
mellom
aktiviteter
5a AVSTANDSLEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme Interessert. Følger fig. uten avbrudd Interessert. Vil starte. Enkelte
startforsøk
Beauty, Rosa
Veldig interessert.
Gjentatte startforsøk
5b AVSTANDSLEK
Trussel/aggresjon
Ingen bjeff eller
knurring
Beauty, Rosa
Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets første del
Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets første og andre del
Viser
trusselatferd.
Bjeffer og knurrer under momentets
første del
Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets
første og andre del
5c AVSTANDSLEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. Uinteressert Går frem når fig. snakker eller lekermed gjenstanden
Rosa
Går frem når fig. gir seg til kjenne Går fram til fig. med lav
kroppsholdning og/eller
tidsforsinkelse
Beauty
Går fram direkte til fig. uten hjelp
5d AVSTANDSLEK Lekelyst Viser ingen interesse Leker ikke, men viser interesse
Beauty
Leker, griper
forsiktig. Slipper, drar ikke i mot
Rosa
Griper direkte.
Kan slippe og ta igjen. Drar i mot

 

Griper direkte med hele munnen. Drar i mot. Slipper ikke
5e AVSTANDSLEK
Samarbeide
Viser ingen interesse Blir aktiv, men
avbryter
Beauty
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Rosa
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek
6a OVERRASKELSE
Redsel
Stanser, kort stopp Huker seg og
stanser
Gjør unnamanøver uten å vende seg bort
Beauty, Rosa
Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
6b OVERRASKELSE Trussel/aggresjon Viser ingen trusselatferd Viser noe trusselatferd
Rosa
Viser trusselatferd over lengre tid Beauty Viser trusselatferd og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem Går frem når fører setter seg på huk og prater med
kjeledressen/roper på hunden
Rosa
Går fram til
kjeledressen når føreren står ved siden av
Beauty
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen Går fram til kjeledressen uten hjelp
6d OVERRASKELSE Gjenstående redsel Ingen
tempoforandring eller unnamanøver
Liten bue/liten
tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering
Rosa, Beauty
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
6e OVERRASKELSE
Gjenstående interesse
Ingen interesse for kjeledressen Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Rosa, Beauty
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger Biter i/leker med kjeledressen.
Interessen avtar
Biter i/ leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer
7a LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser kort stopp Huker seg og stanser Gjør unna manøver uten å vende seg bort
Rosa, Beauty
Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
7b LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke frem Går fram når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden
Rosa, Beauty
Går fram til
skrammelet når føreren står ved siden
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen Går fram til skrammelet uten hjelp
7c LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen
tempoforandring eller unna manøver
Liten bue/liten
tempoforandring ser bort ved noen av passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering.
Mindre utslag ved 2. passering
Rosa
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Beauty
Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
7d LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Ingen interesse for lydkilden
Rosa/Beauty
Stanser/lukter ser på lydkilden minst 1 gang Stanser/lukter ser på lydkilden minst 2 ganger Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer
8a
SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Viser noe
trusselatferd
Viser trusselatferd
over lengre tid
Rosa/ Beauty
Viser stor trusselatferd og noen angrep

 

Viser trusselatferd og flere angrep
8b
SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen
interesse/resignerer
Ser mot spøkelsene nå og da Kontrollerer /viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd

 

Kontrollerer/
viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Beauty
Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelsene under hele
momentet
Rosa
8c
SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Beauty
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører,
avstandsregulering
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler mellom flukt/start og kontroll Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll
Rosa
Flykter lenger enn båndets lengde. Kan søke støtte hos tilskuerne eller forlate stedet
8d
SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene drakta Går fram når fører snakker med figurantene/
roper på hunden
Rosa
Går fram til
spøkelset når fører står ved siden av
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand Går fram til spøkelset uten hjelp
Beauty
8e
SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller
unngår kontakt forsøk
Aksepterer
kontakt – helt uengasjert, men drar seg ikke unna
Besvarer
kontaktforsøk
Rosa
Tar selv kontakt – balansert
Beauty
Intensiv kontaktatferd mot figuranten, kan hoppe og bjeffe
9a
LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse Leker – starter
langsomt, men blir aktiv
Leker aktivt,
starter raskt Rosa/ Beauty
Leker veldig aktivt – starter veldig raskt
9b
LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke
direkte, snuser først på gjenstanden
Beauty
Griper forsiktig,
eller nyper i gjenstanden
Rosa
Griper direkte med hele munnen Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
10
SKUDD
Viser ingen berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt Kontroll som
forsvinner etter første skudd. Bryter, men opptar tidligere aktivitet
Rosa/Beauty
Avtagende
reaksjon/retter interessen mot skytter/går tilbake til aktivitet/passiv
Avbryter aktivitet.
Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta
tidligere aktivitet
Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige flukttendenser. Avstår skudd