Blackneck’s A’xina (m)

Født: 21.07.2008
(Blackneck’s A’jet x IPO3 Arousal’ Bifrost (m)

  1 2 3 4 5
1a
KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt.
Knurring og/eller
biteforsøk
Unnviker kontakt.
Rygger og drar seg unna
Aksepterer
kontakt, helt
uengasjert, men drar seg ikke unna
Tar kontakt selv eller når fører tar kontakt.
Balansert
Xina
Intensiv
kontaktatferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe
1b
KONTAKT
Samarbeide

 

Følger ikke med tross gjentatte
lokkeforsøk
Følger med
motvillig. Strever mot fører eller trekker mot annen retning
Følger med hele veien. Nøytral Følger med villig. Engasjerer seg
Xina
Følger med villig. Viser
intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer
1c
KONTAKT
Håndtering
Avviser, knurrer
og/eller bite forsøk
Unnviker, drar seg unna tar evt. kontakt med fører Aksepterer,
nøytral
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Xina
Aksepterer.
Intensiv kontaktatferd mot testlede
2a
LEK
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse Leker. starter
langsomt, men blir aktiv
Leker aktivt,
starter raskt
Xina
Leker veldig
aktivt – starter veldig raskt
2b
LEK
Griping
Griper ikke Griper ikke, men snuser på
gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i gjenstanden
Griper direkte
med hele
munnen
Xina
Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
2c
LEK
Drakamp
Biter ikke Biter forsiktig,
slipper, holder,
men drar ikke i mot
Biter – drar i mot – slipper – tar nytt tak Griper direkte med hele munnen, drar i mot til testleder
slipper
Griper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder slipper
Xina
3a
JAKT
Forfølgelse
Starter ikke Starter men
avbryter
Starter eller løper
langsomt. Kan øke farten,
avslutter
Xina 1+2.g
Starter med høy fart – målrettet
Bremser ned ved byttet
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b
JAKT
Griping
Overser byttet/
springer ikke frem
Griper ikke, men snuser på
gjenstanden
Griper noe
tvilende, eller
med
tidsforsinkelse
Xina 1.g
Griper direkte
Slipper
Griper direkte,
Beholder byttet i 3 sekunder
Xina 2.g
4
AKTIVITET
Er uoppmerksom/
uinteressert/
inaktiv
Er oppmerksom og rolig – står, sitter
eller ligger
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Er oppmerksom,
men noe urolig.
Vandrer rundt og snuser
Xina
Er urolig.
Veksler hurtig
mellom
aktiviteter
5a AVSTANDSLEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Xina
Interessert. Vil starte. Enkelte
startforsøk
Veldig
interessert.
Gjentatte startforsøk
5b AVSTANDSLEK Trussel/aggresjon Ingen bjeff eller
knurring
Xina
Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første del Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første og andre del Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer under momentets første del
Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets
første og
andre del
5c AVSTANDSLEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. Uinteressert Går frem når fig. snakker eller leker med gjenstanden Går frem når fig. gir seg til kjenne Går fram til fig. med lav
kroppsholdning og/eller
tidsforsinkelse
Går fram
direkte til fig. uten hjelp
Xina
5d AVSTANDSLEK
Lekelyst
Viser ingen
interesse
Leker ikke, men viser interesse Leker, griper
forsiktig. Slipper, drar ikke i mot
Griper direkte.
Kan slippe og ta igjen. Drar i mot
Griper direkte med hele munnen. Drar i mot. Slipper ikke
Xina
5e AVSTANDSLEK
Samarbeide
Viser ingen
interesse
Blir aktiv, men avbryter Er aktiv med fig. når denne er aktiv Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek
Xina
6a OVERRASKELSE Redsel Stanser, kort stopp Huker seg og stanser Gjør unnamanøver
uten å vende seg bort
Xina
Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
6b OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Xina
Viser noe
trusselatferd
Viser
trusselatferd
over lengre tid
Viser
trusselatferd
og noen angrep
Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c OVERRASKELSE Nysgjerrighet Går frem når fører legger ned
kjeledressen/går ikke frem
Går frem når fører setter seg på huk og prater med
kjeledressen/roper på hunden
Xina
Går fram til
kjeledressen når føreren står ved siden av
Går fram til
kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Går fram til
kjeledressen uten hjelp
6d OVERRASKELSE
Gjenstående redsel
Ingen
tempoforandring eller unnamanøver
Liten bue/liten
tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Xina
Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
6e OVERRASKELSE
Gjenstående interesse
Ingen interesse for kjeledressen Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Xina
Stanser lukter/ ser på kjeledressen minst to ganger Biter i/leker med
kjeledressen.
Interessen avtar
Biter i/leker med
kjeledressen ved to eller flere passeringer
7a LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser kort stopp Huker seg og
stanser
Gjør unna
manøver uten å vende seg bort
Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
Xina
7b LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke frem Går fram når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden Går fram til
skrammelet når føreren står ved siden
Går fram til
skrammelet når føreren har gått halve distansen
Går fram til
skrammelet uten hjelp
Xina
7c LYDFØLSOMHET
Vedvarende
redsel
Ingen
tempoforandring eller unna manøver
Xina
Liten bue/liten
tempoforandring ser bort ved noen av passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering.
Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
7d LYDFØLSOMHET
Vedvarende interesse
Ingen interesse for lydkilden
Xina
Stanser/lukter serpå lydkilden minst 1 gang Stanser/lukter ser på lydkilden minst 2 ganger Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer
8a
SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Xina
Viser noe
trusselatferd
Viser trusselatferd
over lengre tid
Viser stor
trusselatferd og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b
SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/
resignerer
Ser mot spøkelsene nå og da
Xina
Kontrollerer/viser reaksjon mot
spøkelsene. Lange avbrudd
Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet
8c
SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Xina
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører,
avstandsregulering
Oppholder seg foran eller ved
siden av fører, pendler mellom flukt/start og kontroll
Oppholder seg ihovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll Flykter lenger enn båndets lengde.Kan søke støtte hos tilskuerne eller forlate stedet
8d
SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når førerhar tatt av figurantene
drakta
Går fram når fører snakker med figurantene/
roper på hunden
Går fram til
spøkelset når fører står
ved siden av
Går fram til
spøkelset når fører har gått halve avstand
Går fram til
spøkelset uten hjelp
Xina
8e
SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk Aksepterer kontakt – helt uengasjert, men drar seg ikke unna Besvarer
kontaktforsøk
Tar selv kontakt – balansert
Xina
Intensiv
kontaktatferd
mot
figuranten, kan hoppe og bjeffe
9a
LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse Leker – starter
langsomt, men blir aktiv
Leker aktivt,
starter raskt
Xina
Leker veldig aktivt – starter veldig raskt
9b
LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke
direkte, snuser først på gjenstanden
Griper forsiktig, eller nyper i gjenstanden Griper direkte med hele munnen
Xina
Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
10
SKUDD
Viser ingen
berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt
Kontroll som
forsvinner etter første skudd. Bryter, men
opptar tidligere aktivitet
Xina
Avtagende
reaksjon/retter
interessen mot
skytter/går tilbake til
aktivitet/passiv
Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan
ikke gjenoppta
tidligere aktiviter
Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige
flukttendenser. Avstår skudd