Born Extreme Timber (g)

Født 14.09.05
(Fakaiser’s Exit x Woodshine’s Kybele)

  1 2 3 4 5
1a
KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt.
Knurring og/
eller biteforsøk
Unnviker kontakt. Rygger og drar seg unna Aksepterer
kontakt, helt
uengasjert, men drar seg ikke unna
Tar kontakt selv eller når fører tar kontakt. Balansert
Timber
Intensiv
kontaktatferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe
1b
KONTAKT
Samarbeide

 

Følger ikke med tross gjentatte
lokkeforsøk
Følger med
motvillig. Strever
mot fører eller trekker mot annen retning
Følger med hele veien. Nøytral
Timber
Følger med villig. Engasjerer seg Følger med villig. Viser
intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer
1c
KONTAKT
Håndtering
Avviser, knurrer
og/eller bite forsøk
Unnviker, drar seg unna tar evt. kontakt med fører Aksepterer,
nøytral
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Timber
Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testlede
2a
LEK
Lekelyst
Leker ikke
Timber
Leker ikke, men viser interesse Leker. starter
langsomt, men blir aktiv
Leker aktivt,
starter raskt
Leker veldig
aktivt – starter veldig raskt
2b
LEK
Griping
Griper ikke
Timber
Griper ikke, men snuser på
gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden
Griper direkte
med hele
munnen
Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
2c
LEK
Drakamp
Biter ikke
Timber
Biter forsiktig,
slipper, holder, men drar ikke i mot
Biter – drar i mot – slipper – tar nytt tak Griper direkte
med hele
munnen, drar i mot til testleder
slipper
Griper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder slipper
3a
JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Timber
Starter men
avbryter
Timber
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,
avslutter
Starter med høy fart – målrettet
Bremser ned ved byttet
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b
JAKT
Griping
Overser byttet/
springer ikke frem
Timber
Griper ikke, men snuser på
gjenstanden
Griper noe
tvilende, eller med
tidsforsinkelse
Griper direkte
Slipper
Griper direkte,
Beholder byttet i 3 sekunder
4
AKTIVITET
Er uoppmerksom/
uinteressert/ inaktiv
Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Timber
Er oppmerksom
og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Er oppmerksom,
men noe urolig.
Vandrer rundt og snuser
Er urolig. Veksler hurtig
mellom
aktiviteter
5a AVSTANDSLEK Interesse Engasjeres ikke av fig. Uinteressert
Timber
Kontroll. Avbrudd kan forekomme Interessert.
Følger fig. uten avbrudd
Interessert. Vil starte. Enkelte
startforsøk
Veldig
interessert.
Gjentatte startforsøk
5b AVSTANDSLEK Trussel/aggresjon Ingen bjeff eller knurring
Timber
Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første del Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første og andre del Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer under momentets
første del
Viser
trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets
første og
andre del
5c AVSTANDSLEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. Uinteressert
Timber
Går frem når fig. snakker eller leker
med gjenstanden
Går frem når fig. gir seg til kjenne Går fram til fig. med lav
kroppsholdning og/eller
tidsforsinkelse
Går fram
direkte til fig. uten hjelp
5d AVSTANDSLEK
Lekelyst
Viser ingen
interesse Timber
Leker ikke, men viser interesse Leker, griper
forsiktig. Slipper, drar ikke i mot
Griper direkte.
Kan slippe og ta igjen. Drar i mot
Griper direkte med hele munnen.
Drar i mot. Slipper ikke
5e AVSTANDSLEK
Samarbeide
Viser ingen
interesse
Timber
Blir aktiv, men avbryter Er aktiv med fig. når denne er aktiv Er aktiv med fig.Interesse også mot passiv figurant Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek
6a OVERRASKELSE Redsel Stanser, kort stopp Huker seg og stanser
Timber
Gjør unnamanøver
uten å vende
seg bort
Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
6b OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Timber
Viser noe
trusselatferd
Viser
trusselatferd
over lengre tid
Viser
trusselatferd
og noen angrep
Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c OVERRASKELSE Nysgjerrighet Går frem når fører legger ned
kjeledressen/
går ikke frem
Går frem når fører setter seg på huk og prater med
kjeledressen/roper på hunden
Timber
Går fram til
kjeledressen når føreren står ved siden av
Går fram til
kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Går fram til
kjeledressen uten hjelp
6d OVERRASKELSE
Gjenstående redsel
Ingen
tempoforandring eller unnamanøver
Liten bue/liten
tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Timber
Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
6e OVERRASKELSE
Gjenstående interesse
Ingen interesse for kjeledressen Stanser lukter/ser
på kjeledressen en gang
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Timber
Biter i/leker med
kjeledressen.
Interessen avtar
Biter i/leker med
kjeledressen ved to eller flere passeringer
7a LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser kort stopp Huker seg og stanser Gjør unna
manøver uten å vende seg bort
Timber
Flykter høyst 5 meter Flykter mer
enn 5 meter
7b LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke frem
Timber
Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Går fram til
skrammelet når føreren står ved siden
Går fram til
skrammelet når føreren har gått halve distansen
Går fram til
skrammelet uten hjelp
7c LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen
tempoforandring eller unna manøver
Timber
Liten bue/liten
tempoforandring ser bort ved noen av passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering.
Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor
redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
7d LYDFØLSOMHET
Vedvarende interesse
Ingen interesse for lydkilden Stanser/lukter ser på lydkilden minst 1 gang
Timber
Stanser/ lukter ser på lydkilden minst 2 ganger Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer
8a
SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Timber
Viser noe
trusselatferd
Viser trusselatferd
over lengre tid
Viser stor
trusselatferd og noen angrep
Viser
trusselatferd og flere angrep
8b
SPØKELSER Kontroll
Viser noe kontroll,deretter ingen interesse/
resignerer
Timber
Ser mot spøkelsene nå og da Kontrollerer/
viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd
Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet
8c
SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Timber
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører,
avstandsregulering
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler mellom flukt/start og kontroll Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll Flykter lenger enn båndets lengde.Kan søke støtte hos tilskuerne eller forlate stedet
8d
SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
drakta
Går fram når fører snakker med figurantene/roper på hunden Går fram til
spøkelset når fører står ved siden av
Går fram til
spøkelset når fører har gått halve avstand
Timber
Går fram til
spøkelset uten hjelp
8e
SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller
unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakt – helt uengasjert, men drar seg ikke unna Besvarer
kontaktforsøk
Tar selv kontakt – balansert
Timber
Intensiv
kontaktatferd mot figuranten, kan hoppe og bjeffe
9a
LEK 2
Lekelyst
Leker ikke
Timber
Leker ikke, men kan vise interesse Leker – starter
langsomt, men blir aktiv
Leker aktivt,
starter raskt
Leker veldig aktivt – starter veldig raskt
9b
LEK 2
Griping
Griper ikke
Timber
Griper ikke
direkte, snuser først på gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i gjenstanden
Griper direkte med hele munnen Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10
SKUDD
Viser ingen berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt Kontroll som forsvinner etter første skudd. Bryter, men opptar tidligere aktivitet
Timber
Avtagende
reaksjon/retter interessen mot skytter/ går tilbake til aktivitet/ passiv
Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta tidligere aktivitet Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige flukttendenser. Avstår skudd