Brakeless Absolute Extra (m)

MH Protokoll for Brakeless A-kull


Testdato:

Beskrivere:
Hunder: Brakeless Absolute Extra

1 2 3 4 5
1a
KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt.
Knurring og/
eller biteforsøk
Unnviker kontakt. Rygger og drar seg unna Aksepterer
kontakt, helt
uengasjert, men drar seg ikke unna
Tar kontakt selveller når fører tar kontakt. Balansert
Extra
Intensiv
kontaktatferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe
1b
KONTAKT
Samarbeide 
Følger ikke medtross gjentatte
lokkeforsøk
Følger med
motvillig. Strever mot fører eller trekker mot annen retning
Følger med hele veien. Nøytral Følger med villig. Engasjerer seg
Extra
Følger med villig. Viser intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer
1c
KONTAKT
Håndtering
Avviser, knurrer og/eller bite forsøk Unnviker, drar seg unna tar evt. kontakt med fører Aksepterer,
nøytral
Extra
Aksepterer,
svarer med kontaktatferd
Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testleder
2a
LEK
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse Leker. starter
langsomt, men blir aktiv
Leker aktivt,
starter raskt
Leker veldig
aktivt – starter veldig raskt
Extra
2b
LEK
Griping
Griper ikke Griper ikke, men snuser på
gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i gjenstanden
Griper direkte
med hele
munnen
Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
Extra
2c
LEK
Drakamp
Biter ikke Biter forsiktig,
slipper, holder,
men drar ikke i mot
Biter – drar i mot – slipper – tar nytt tak Griper direkte
med hele munnen, drar i mot til testleder
slipper
Griper direkte
med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder
slipper
Extra
3a
JAKT
Forfølgelse
Starter ikke Starter men
avbryter
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,
avslutter
Starter med høy fart – målrettet
Bremser ned ved byttet
Extra
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b
JAKT
Griping
Overser byttet/
springer ikke frem
Griper ikke, men snuser på
gjenstanden
Griper noe
tvilende, eller med
tidsforsinkelse
Griper direkte
Slipper
Griper direkte,
Beholder
byttet i 3
sekunder
Extra
4
AKTIVITET
Er uoppmerksom/
uinteressert/ inaktiv
Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Er oppmerksom,
men noe urolig.
Vandrer rundt og snuser
Extra
Er urolig.
Veksler hurtig
mellom
aktiviteter
5a AVSTANDSLEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd
kan forekomme
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Extra
Interessert. Vil starte. Enkelte
startforsøk
Veldig
interessert.
Gjentatte startforsøk
5b AVSTANDSLEK
Trussel/aggresjon
Ingen bjeff eller
knurring
Extra
Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets første del
Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets første og andre del
Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer under momentets
første del
Viser
trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets
første og andre del
5c AVSTANDSLEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. Uinteressert Går frem når fig. snakker eller leker med gjenstanden Går frem når fig. gir seg til kjenne Går fram til fig. med lav
kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse
Går fram
direkte til fig. uten hjelp
Extra
5d AVSTANDSLEK
Lekelyst
Viser ingen
interesse
Leker ikke, men viser interesse Leker, griper
forsiktig. Slipper, drar ikke i mot
Griper direkte.
Kan slippe og ta igjen. Drar i mot
Extra
Griper direkte med hele munnen.
Drar i mot. Slipper ikke
5e AVSTANDSLEK
Samarbeide
Viser ingen
interesse
Blir aktiv, men
avbryter
Er aktiv med fig. når denne er aktiv Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv
figurant
Extra
Oppfordrer
passiv fig. til fortsatt lek
6a OVERRASKELSE
Redsel
Stanser, kort stopp
Extra
Huker seg og
stanser
Gjør unnamanøver
uten å vende
seg bort
Flykter høyst 5 meter Flykter mer
enn 5 meter
6b OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Extra
Viser noe
trusselatferd
Viser
trusselatferd
over lengre tid
Viser
trusselatferd
og noen angrep
Viser
trusselatferd og angrep.
Kan avslutte med bitt
6c OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned
kjeledressen/går ikke frem
Går frem når fører setter seg på huk og prater med
kjeledressen/roper på hunden
Går fram til
kjeledressen når føreren står ved siden av
Går fram til
kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Går fram til
kjeledressen uten hjelp
Extra
6d OVERRASKELSE
Gjenstående redsel
Ingen
tempoforandring eller unnamanøver
Extra
Liten bue/liten
tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor redsel eller øket redsel
ved samtlige passeringer
6e OVERRASKELSE
Gjenstående
interesse
Ingen interesse for kjeledressen
Extra
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger Biter i/leker med
kjeledressen.
Interessen avtar 
Biter i/leker med
kjeledressen ved to eller flere passeringer
7a LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser kort stopp Huker seg og
stanser
Gjør unna
manøver uten å vende seg bort
Flykter høyst 5 meter
Extra
Flykter mer enn 5 meter
7b LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke frem Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Går fram til
skrammelet når føreren står ved siden
Går fram til
skrammelet når føreren har gått halve distansen
Går fram til
skrammelet uten hjelp
Extra
7c LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen
tempoforandring eller unna manøver
Extra
Liten bue/liten
tempoforandring ser bort ved noen av passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering.
Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
7d LYDFØLSOMHET
Vedvarende interesse
Ingen interesse for lydkilden
Extra
Stanser/lukter ser på lydkilden minst 1 gang Stanser/lukter ser på lydkilden minst 2 ganger Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer
8a
SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Extra
Viser noe
trusselatferd
Viser
trusselatferd
over lengre tid
Viser stor
trusselatferd og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b
SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll,deretter ingen interesse
/resignererExtra
Ser mot
spøkelsene nå og da
Kontrollerer/viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd Kontrollerer/
viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet
8c
SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører,
avstandsregulering
Extra
Oppholder seg
foran eller ved siden av fører, pendler mellom flukt/start og kontroll
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll Flykter lenger enn båndets lengde. Kan søke støtte hos tilskuerne eller forlate
stedet
8d
SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
drakta
Går fram når fører snakker med figurantene/roper på hunden Går fram til
spøkelset når fører står ved siden av
Går fram til
spøkelset når fører har gått halve avstand
Går fram til
spøkelset uten hjelp
Extra
8e
SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller
unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakt – helt uengasjert, men drar seg ikke unna Besvarer
kontaktforsøk
Tar selv kontakt – balansert Intensiv
kontaktatferd
mot 
figuranten, kan hoppe og bjeffe
Extra
9a
LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse Leker – starter
langsomt, men blir aktiv
Leker aktivt,
starter raskt
Leker veldig
aktivt – starter veldig raskt
Extra
9b
LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke
direkte, snuser først på gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i gjenstanden
Extra
Griper direkte med hele munnen Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
10
SKUDD
Viser ingen
berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt
Extra
Kontroll som forsvinner etter første skudd. Bryter, men opptar tidligere aktivitet Avtagende
reaksjon/retter
interessen mot skytter/går tilbake til
aktivitet/passiv
Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta
tidligere
aktivitet
Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige
flukttendenser. Avstår skudd