Brakeless D-kull

MH Protokoll for Brakeless D-kull f:09.03.2009


Testdato: 28 April 2012
Beskrivere: Trond-Egil Groth og Ronny Eliassen
Hunder: Brakeless Dame Dracula


Testdato: 27 & 28 August 2011
Beskrivere: Maj-Brit Iden og Runar Oudmayer
Hunder: Brakeless Demi Dynamite, Brakeless Diamond Dog


Testdato: 5 Juni 2011
Beskrivere:
Hunder: Brakeless Devine Daredevil

 

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Dame Dracula, Demi Dynamite, Diamond Dog, Devine Daredevil
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Dame Dracula
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Demi Dynamite, Diamond Dog, Devine Daredevil
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører Aksepterer håndtering
Dame Dracula
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Demi Dynamite, Diamond Dog, Devine Daredevil
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Dame Dracula, Demi Dynamite, Diamond Dog, Devine Daredevil
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Dame Dracula, Demi Dynamite, Diamond Dog
Griper direkte med hele munnen
Devine Daredevil
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Diamond Dog
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Dame Dracula
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Demi Dynamite
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
Devine Daredevil
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Dame Dracula (2), Diamond Dog (1)(2), Devine Daredevil (2)
Starter men avbryter før byttet
Demi Dynamite (1), Devine Daredevil (1)
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Dame Dracula (1), Demi Dynamite (2)
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Dame Dracula (2), Demi Dynamite (1), Diamond Dog (1)(2), Devine Daredevil (1)(2)
Griper ikke, men snuser på gjenstanden Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Demi Dynamite (2)
Griper direkte, slipper Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
Dame Dracula (1)
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Dame Dracula
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Demi Dynamite, Diamond Dog, Devine Daredevil
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Diamond Dog
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Dame Dracula, Demi Dynamite, Devine Daredevil
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Dame Dracula, Diamond Dog, Devine Daredevil
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
Demi Dynamite
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Går frem når fig. er aktiv på linjen Går frem til den skjulte men snakkende fig. Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Demi Dynamite
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Dame Dracula, Diamond Dog, Devine Daredevil
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Leker ikke, men viser interesse Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak,
Diamond Dog, Devine Daredevil
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
Dame Dracula, Demi Dynamite
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Blir aktiv, men avbryter Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Diamond Dog
Er aktiv med fig. Interesse også mot
passiv figurant
Demi Dynamite
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek
Dame Dracula, Devine Daredevil
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp Huker seg og stanser
Dame Dracula, Demi Dynamite
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Diamond Dog, Devine Daredevil
Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Dame Dracula, Demi Dynamite, Diamond Dog, Devine Daredevil
Viser noe trusselatferd Viser trusselatferd over lengre tid Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Demi Dynamite, Diamond Dog, Devine Daredevil
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve
distansen
Dame Dracula
Går fram til kjeledressen uten hjelp
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Demi DynamiteDiamond Dog, Devine Daredevil
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Dame Dracula
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Demi Dynamite
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Dame Dracula, Diamond Dog
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Devine Daredevil
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Demi Dynamite
Huker seg og stanser
Dame Dracula, Diamond Dog
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Devine Daredevil
Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Devine Daredevil
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Dame Dracula, Diamond Dog
Går fram til skrammelet uten hjelp
Demi Dynamite
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Dame Dracula, Diamond Dog, Demi Dynamite
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Devine Daredevil
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Dame Dracula. Diamond Dog
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Demi Dynamite, Devine Daredevil
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Dame Dracula, Devine Daredevil
Viser enkelte trusselsignaler
Diamond Dog
Viser trusselatferd over lengre tid
Demi Dynamite
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Diamond Dog
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge
spøkelsene. Korte avbrudd
Dame Dracula
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
Demi Dynamite, Devine Daredevil
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Dame Dracula, Demi Dynamite, Diamond Dog, Devine Daredevil
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet.
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden Går fram til spøkelset når fører står ved siden av Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand Går fram til spøkelset uten hjelp
Dame Dracula, Demi Dynamite, Diamond Dog, Devine Daredevil
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset Tar selv kontakt med spøkelset
Dame Dracula, Demi Dynamite, Diamond Dog, Devine Daredevil
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse Starter langsomt, blir aktiv, leker Starter raskt, lker aktivt
Dame Dracula, Demi Dynamite, Diamond Dog, Devine Daredevil
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Dame Dracula, Demi Dynamite, Diamond Dog, Devine Daredevil
Griper direkte med hele munnen Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Dame Dracula, Demi Dynamite
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Diamond Dog
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet, Devine Daredevil
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd