Brakeless Devila Desperado (m)

Brakeless Devila Desperado (m) ”Doris”
*Dame Dracula fra samme kull finnes her

 Født: 09.03.2009
(Lindjax Dennis x Bj Rachel av Nangijala)

1 2 3 4 5
1a
KONTAKT
Hilsing
 Avviser kontakt.
Knurring og/eller biteforsøk 
Unnviker kontakt. Rygger og drar seg unna Aksepterer
kontakt, helt
uengasjert, men drar seg ikke unna
Tar kontakt selv eller når fører
tar kontakt. Balansert
Doris
Intensiv
kontaktatferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe
1b
KONTAKT
Samarbeide 
Følger ikke med
tross gjentatte
lokkeforsøk
Følger med
motvillig. Strever mot fører eller trekker mot annen retning
Følger med hele
veien. Nøytral
Følger med villig.
Engasjerer seg
Doris
Følger med
villig. Viser
intensiv
interesse
mot testleder, hopper og bjeffer
1c
KONTAKT
Håndtering
Avviser, knurrer
og/eller bite forsøk
Unnviker, drar seg unna tar evt. kontakt med fører Aksepterer,
nøytral
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Doris
Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testlede
2a
LEK
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men
viser interesse
Leker. starter
langsomt, men blir aktiv
Leker aktivt,
starter raskt
Leker veldig
aktivt – starter veldig raskt
Doris
2b
LEK
Griping
Griper ikke Griper ikke, men snuser på
gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden
Doris
Griper direkte
med hele
munnen
Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
2c
LEK
Drakamp
Biter ikke Biter forsiktig,
slipper, holder,
men drar ikke i mot
Biter – drar i mot – slipper – tar nytt tak Griper direkte
med hele munnen, drar i mot til testleder
slipper
Doris
Griper direkte
med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder
slipper
3a
JAKT
Forfølgelse
Starter ikke Starter men
avbryter
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,
avslutter
Starter med høy
fart – målrettet
Bremser ned ved byttet
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
Doris
3b
JAKT
Griping
Overser byttet/
springer ikke frem
Doris (2)
Griper ikke, men snuser på
gjenstanden
Doris (1)
Griper noe
tvilende, eller med
tidsforsinkelse
Griper direkte
Slipper
Griper direkte,
Beholder byttet i 3
sekunder
4
AKTIVITET
Er uoppmerksom/
uinteressert/ inaktiv
Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Er oppmerksom,
men noe urolig.
Vandrer rundt og snuser
Er urolig.
Veksler hurtig
mellom
aktiviteter
Doris
5a
AVSTANDSLEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd
kan forekomme
Interessert. Følger fig. uten avbrudd Interessert. Vil
starte. Enkelte
startforsøk
Doris
Veldig interessert.
Gjentatte startforsøk
5b
AVSTANDSLEK
Trussel/aggresjon
Ingen bjeff eller
knurring
Doris
Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets
første del
Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets første og andre del
Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer under momentets
første del
Viser
trusselatferd.
Bjeffer og knurrer under momentets
første og andre del
5c
AVSTANDSLEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til
fig. Uinteressert
Går frem når fig. snakker eller leker med gjenstanden Går frem når fig. gir seg til kjenne Går fram til fig.
med lav
kroppsholdning
og/eller tidsforsinkelse
Går fram
direkte til fig. uten hjelp
Doris
5d
AVSTANDSLEK
Lekelyst
Viser ingen interesse Leker ikke, men
viser interesse
Leker, griper
forsiktig. Slipper, drar ikke i mot
Griper direkte.
Kan slippe og ta igjen. Drar i mot
Griper direkte med hele munnen. Drar i mot. Slipper ikke
Doris
5e
AVSTANDSLEK
Samarbeide
Viser ingen interesse Blir aktiv, men
avbryter
Er aktiv med fig. når denne er aktiv Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant Oppfordrer
passiv fig. til fortsatt lek
Doris
6a
OVERRASKELSE
Redsel
Stanser, kort stopp Huker seg og
stanser
Gjør unnamanøver
uten å vende
seg bort
Doris
Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
6b
OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Viser noe
trusselatferd
Doris
Viser trusselatferd over lengre tid Viser trusselatferd og noen angrep Viser trusselatferd
og angrep. Kan avslutte med bitt
6c
OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned
kjeledressen/går ikke frem
Går frem når fører setter seg på huk og prater med
kjeledressen/roper på hunden
Doris
Går fram til
kjeledressen når føreren står ved siden av
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen Går fram til kjeledressen uten hjelp
6d
OVERRASKELSE
Gjenstående redsel
Ingen
tempoforandring eller unnamanøver
Doris
Liten bue/liten
tempoforandring/ ser bort ved
noen av
passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor
redsel eller
øket redsel
ved samtlige
passeringer
6e
OVERRASKELSE
Gjenstående
interesse
Ingen interesse for kjeledressen
Doris
Stanser lukter/ser
på kjeledressen en gang 
Stanser
lukter/ser på
kjeledressen
minst to ganger
Biter i/leker med kjeledressen.
Interessen avtar 
Biter i/leker
med
kjeledressen
ved to eller
flere
passeringer
7a
LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser kort stopp Huker seg og
stanser
Doris
Gjør unna
manøver uten å
vende seg bort
Flykter høyst 5
meter
Flykter mer
enn 5 meter
7b
LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke frem Går fram når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden Går fram til
skrammelet når
føreren står ved
siden
Doris
Går fram til
skrammelet når
føreren har gått
halve distansen
Går fram til
skrammelet
uten hjelp
7c
LYDFØLSOMHET
Vedvarende
redsel
Ingen
tempoforandring eller unna manøver
Doris
Liten bue/liten
tempoforandring ser bort ved noen av passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering.
Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor
redsel eller
øket redsel
ved samtlige
passeringer
7d LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Ingen interesse for lydkilden Stanser/lukter ser på lydkilden minst 1 gang
Doris
Stanser/lukter
ser på lydkilden
minst 2 ganger
Biter i/leker med lydkilden.
Interessen avtar
Biter i/leker med lydkilden
ved 2 eller
flere
passeringer
8a
SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Viser noe
trusselatferd
Viser
trusselatferd
over lengre tid
Doris
Viser stor
trusselatferd og
noen angrep
Viser
trusselatferd
og flere angrep
8b
SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse
/resignerer
Ser mot
spøkelsene nå
og da
Kontrollerer/
viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Kontrollerer/
viser reaksjon mot begge spøkelsene.
Korte avbrudd
Kontrollerer/
viser reaksjon mot
spøkelsene
under hele
momentet
Doris
8c
SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører,
avstandsregulering
Doris
Oppholder seg
foran eller ved
siden av fører,
pendler mellom
flukt/start
og kontroll
Oppholder seg i
hovedsak bak
fører. Pendler
mellom fluktstart og kontroll
Flykter lenger enn båndets
lengde. Kan
søke støtte
hos tilskuerne
eller forlate
stedet
8d
SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av
figurantene
drakta
Går fram når fører snakker med figurantene/roper på hunden Går fram til
spøkelset når
fører står
ved siden av
Går fram til
spøkelset når
fører har gått
halve avstand
Doris
Går fram til
spøkelset uten hjelp
8e
SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller
unngår kontakt
forsøk
Aksepterer
kontakt –helt uengasjert,
men drar seg
ikke unna
Besvarer
kontaktforsøk
Tar selv kontakt
– balansert
Doris
Intensiv
kontaktatferd mot
figuranten,kan hoppe og bjeffe
9a
LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men
kan vise interesse
Leker – starter
langsomt, men
blir aktiv
Leker aktivt,
starter raskt
Leker veldig
aktivt –
starter veldig
raskt
Doris
9b
LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke
direkte, snuser
først på
gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden
Griper direkte
med hele
munnen
Doris
Griper direkte.
Hugger i
gjenstanden
10
SKUDD
Viser ingen
berørthet, rask
kontroll og siden helt uberørt
Doris
Kontroll som
forsvinner etter
første skudd.
Bryter, men
opptar tidligere
aktivitet
Avtagende
reaksjon/retter
interessen mot
skytter/går
tilbake til
aktivitet/passiv
Avbryter
aktivitet.
Fokuserer på
skytter. Kan
ikke gjenoppta
tidligere
aktivitet
Vedvarende
uro etter flere skudd.
Avbryter eller tydelige
flukttendenser. Avstår skudd