Brukbare’s A-kull

MH Protokoll for Brukbare’s A-kull  f:29.04.2010Testdato: 14 August 2011
Beskrivere: Øivind Juul Schjetne og Maj-Brit Iden
Hunder: Brukbare’s Amelie

Testdato: 23 Oktobert 2011
Beskrivere: Sverre Kirkemo og Trond-Egil Groth
Hunder: Brukbare’s Albert, Brukbare’s Anton, Brukbare’s Athina

Testdato: 29 April 2012
Beskrivere: Trond Egil Groth og Ronny Eliassen
Hunder: Brukbare’s Akela

Testdato: 7 Juli 2012
Beskrivere:
Maria Tveiten og Trygve Kroken
Hunder:
Brukbare’s Aizza

 

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Aizza, Akela
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Albert, Amelie, Anton
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
Athina
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Akela
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Aizza, Albert, Amelie, Anton, Athina
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører Aksepterer håndtering
Aizza, Akela, Amelie, Athina
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Albert, Anton
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Akela
Starter raskt, leker aktivt
Aizza, Albert, Amelie, Anton
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Athina
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Aizza, Akela, Albert, Amelie
Griper direkte med hele munnen
Anton, Athina
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Aizza
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Akela, Amelie
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Anton, Athina
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
Albert
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Starter men avbryter før byttet Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Akela (1)
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Aizza (1)(2), Akela (2), Albert (1)(2), Amelie (1), Anton (1)(2), Athina (1)
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
Athina (2)
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Athina (2)
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Akela (1), Albert (1), Anton (1)
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Akela (2), Amelie (1), Athina (1)
Griper direkte, slipper
Aizza (1)(2), Albert (2)
Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
Anton (2)
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Aizza, Akela, Amelie, Anton
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
Albert, Athina
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Aizza, Akela
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Albert, Athina
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Amelie
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
Anton
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Aizza, Akela, Albert, Amelie, Anton, Athina
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Akela, Amelie
Går frem når fig. er aktiv på linjen Går frem til den skjulte men snakkende fig.
Athina
Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Aizza, Albert, Anton
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Akela, Amelie
Leker ikke, men viser interesse Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Aizza, Albert, Athina
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Anton
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Akela, Amelie
Blir aktiv, men avbryter
Athina
Er aktiv med fig. når denne er aktiv Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Aizza, Albert, Anton
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Anton, Athina
Huker seg og stanser
Aizza, Akela, Albert
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket Flykter høyst 5 meter
Amelie
Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Amelie, Anton,Athina
Viser noe trusselatferd
Akela
Viser trusselatferd over lengre tid
Aizza, Albert
Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Akela, Amelie
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Aizza, Albert
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve
distansen
Athina
Går fram til kjeledressen uten hjelp
Anton
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Akela, Anton
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Albert, Amelie, Athina
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Aizza
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Aizza, Akela, Albert, Amelie, Anton
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Athina
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Aizza, Akela, Anton, Athina
Huker seg og stanser
Amelie
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Albert
Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid
Amelie
Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Amelie
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Albert
Går fram til skrammelet uten hjelp
Aizza, Akela, Anton, Athina
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Aizza, Akela, Albert, Anton
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Amelie, Athina
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Amelie, Anton, Athina
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Aizza
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Akela, Albert
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Aizza, Athina
Viser enkelte trusselsignaler
Amelie, Anton
Viser trusselatferd over lengre tid
Akela, Albert
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Amelie, Athina
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge
spøkelsene. Korte avbrudd
Akela, Anton
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
Aizza, Albert
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Aizza, Akela, Albert
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Anton
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Athina
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet.
Amelie
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Amelie
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand Går fram til spøkelset uten hjelp
Aizza, Akela, Albert, Anton, Athina
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset Tar selv kontakt med spøkelset
Aizza, Akela, Albert, Amelie, Anton, Athina
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse Starter langsomt, blir aktiv, leker Starter raskt, lker aktivt
Aizza, Akela, Albert, Amelie, Anton
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Athina
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Aizza, Akela, Albert, Amelie, Athina
Griper direkte med hele munnen
Anton
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Aizza, Akela, Anton
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Albert, Amelie, Athina
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd