Bw Pastinakk Av Nangijala (g)

Bw Pastinakk Av Nangijala (g) ”Kajaq”
Født 22.05.2008
(Risky Black Of Dark Brightness x Bc Kamille Av Nangijala (g))

  1 2 3 4 5
1a KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt.
Knurring og/eller biteforsøk
Unnviker kontakt.
Rygger og drar seg unna
Aksepterer kontakt, helt
uengasjert, men drar seg ikke unna
Tar kontakt selv eller når fører
tar kontakt. Balansert
Kajaq
Intensiv
kontaktatferd mot testleder.
Kan hoppe og bjeffe
1b KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med
tross gjentatte
lokkeforsøk
Følger med motvillig.
Strever mot fører eller
trekker mot annen retning
Følger med hele
veien. Nøytral
Følger med villig.
Engasjerer seg
Kajaq
Følger med
villig. Viser intensiv
interesse mot testleder,hopper og
bjeffer
1c KONTAKT
Håndtering
Avviser, knurrer
og/eller bite forsøk
Unnviker, drar seg unna
tar evt. kontakt med fører
Aksepterer, nøytral Aksepterer, svarer med
kontaktatferd
Kajaq
Aksepterer.
Intensiv
kontaktatferd mot testleder
2a
LEK
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men
viser interesse
Leker. starter
langsomt, men blir aktiv
Leker aktivt,
starter raskt
Kajaq
Leker veldig
aktivt – starter
veldig raskt
2b
LEK
Griping
Griper ikke Griper ikke, men snuser på
gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden
Kajaq
Griper direkte
med hele munnen
Griper direkte.
Hugger i
gjenstanden
2c
LEK
Drakamp
Biter ikke Biter forsiktig, slipper, holder,
men drar ikke i mot
Biter – drar i mot – slipper – tar nytt tak
Kajaq
Griper direkte med hele
munnen, drar i
mot til testleder slipper
Griper direkte med hele munnen,
rykker, drar i mot til
testleder slipper
3a
JAKT
Forfølgelse
Starter ikke Starter men avbryter Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,
avslutter
Kajaq
Starter med høy fart – målrettet
Bremser ned ved byttet
Starter direkte, stor
fart. Løper forbi byttet.
Kan snu
3b
JAKT
Griping
Overser byttet/
springer ikke frem
Kajaq
Griper ikke, men snuser på
gjenstanden
Griper noe
tvilende, eller med
tidsforsinkelse
Griper direkte
Slipper
Griper direkte,
Beholder byttet i 3
sekunder
4 AKTIVITET Er uoppmerksom/
uinteressert/inaktiv
Er oppmerksom og rolig –
står, sitter eller ligger
Er oppmerksom og i hovedsak rolig.
Enkelte aktivitetsøkninger
Kajaq
Er oppmerksom, men noe urolig.
Vandrer rundt og snuser
Er urolig. Veksler hurtig mellom
aktiviteter
5a AVSTAND LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd
kan forekomme
Interessert.
Følger fig. uten avbrudd
Kajaq
Interessert. Vil starte.
Enkelte startforsøk
Veldig interessert.
Gjentatte
startforsøk
5b AVSTANDSLEK
Trussel/
aggresjon
Ingen bjeff eller
knurring
Enkelte bjeff og/eller
knurring under momentets
første del
Kajaq
Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets første og
andre del
Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer under
momentets første del
Viser trusselatferd.
Bjeffer og
knurrer under
momentets første og andre del
5c AVSTANDSLEK Nysgjerrighet Går ikke frem til
fig. Uinteressert
Kajaq
Går frem når fig. snakker eller leker med gjenstanden Går frem når fig. gir seg til kjenne Går fram til fig. med lav
kroppsholdning og/eller
tidsforsinkelse
Går fram direkte til fig. uten hjelp
5d
AVSTANDSLEK
Lekelyst
Viser ingen
interesse
Kajaq
Leker ikke, men
viser interesse
Leker, griper forsiktig. Slipper, drar ikke i mot Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar i mot Griper direkte med
hele munnen.
Drar i mot. Slipper ikke
5e
AVSTANDSLEK
Samarbeide
Viser ingen
interesse
Kajaq
Blir aktiv, men avbryter Er aktiv med fig. når denne er aktiv Er aktiv med fig.Interesse også mot passiv
figurant
Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek
6a OVERRASKELSE
Redsel
Stanser, kort stopp Huker seg og stanser
Kajaq
Gjør unnamanøver
uten å vende seg bort
Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
6b OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Viser noe trusselatferd
Kajaq
Viser trusselatferd
over lengre tid
Viser trusselatferd og noen angrep Viser trusselatferd
og angrep. Kan avslutte med bitt
6c OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned
kjeledressen/
går ikke frem
Går frem når fører setter seg på huk og prater med
kjeledressen/roper på hunden
Går fram til
kjeledressen når føreren står ved siden av
Går fram til
kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Går fram til
kjeledressen uten hjelp
Kajaq
6d OVERRASKELSE
Gjenstående redsel
Ingen
tempoforandring eller unnamanøver
Kajaq
Liten bue/liten
tempoforandring/ ser bort ved
noen av passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering.
Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor redsel eller øket redsel
ved samtlige
passeringer
6e OVERRASKELSE
Gjenstående
interesse
Ingen interesse for kjeledressen
Kajaq
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang

 

Stanser lukter/ser på
kjeledressen minst to ganger
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar Biter i/leker med
kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser kort stopp Huker seg og stanser
Kajaq
Gjør unna
manøver uten å vende seg bort
Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
7b LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke frem Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Kajaq
Går fram til skrammelet når føreren står ved
siden
Går fram til skrammelet når
føreren har gått halve distansen
Går fram til
skrammelet uten hjelp
7c LYDFØLSOMHET
Vedvarende
redsel
Ingen
tempoforandring eller unna manøver
Kajaq
Liten bue/liten
tempoforandring ser bort ved noen av passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1.passering.
Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring
av samme styrke ved minst
to passeringer
Viser stor redsel eller øket redsel
ved samtlige
passeringer
7d LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Ingen interesse for lydkilden Stanser/lukter ser på lydkilden minst 1 gang Stanser/lukter ser på lydkilden minst 2 ganger
Kajaq
Biter i/leker med lydkilden.
Interessen avtar
Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller
flere passeringer
8a
SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Viser noe
trusselatferd
Viser trusselatferd over lengre tid
Kajaq
Viser stor trusselatferd og
noen angrep
Viser trusselatferd
og flere angrep
8b
SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse
/resignerer
Ser mot spøkelsene nå
og da
Kontrollerer/viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene.
Korte avbrudd
Kajaq
Kontrollerer/viser reaksjon mot
spøkelsene under hele momentet
8c
SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av
fører
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører,
avstandsregulering
Oppholder seg foran eller ved siden av fører,
pendler mellom flukt/start
og kontroll
Kajaq
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler
mellom fluktstart og kontroll
Flykter lenger enn båndets lengde.
Kan søke støtte
hos tilskuerne
eller forlate
stedet
8d
SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av
figurantene drakta
Går fram når fører snakker med figurantene/
roper på hunden
Går fram til spøkelset når
fører står ved siden av
Går fram til spøkelset når
fører har gått halve avstan
Kajaq
Går fram til
spøkelset uten hjelp
8e
SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller
unngår kontakt
forsøk
Aksepterer kontakt –
helt uengasjert, men drar seg
ikke unna
Besvarer kontaktforsøk Tar selv kontakt
– balansert
Kajaq
Intensiv
kontaktatferd mot figuranten, kan hoppe
og bjeffe
9a
LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men
kan vise interesse
Leker – starter
langsomt, men blir aktiv
Leker aktivt, starter raskt
Kajaq
Leker veldig
aktivt – starter veldig
raskt
9b
LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke direkte, snuser
først på gjenstanden
Griper forsiktig, eller nyper i gjenstanden
Kajaq
Griper direkte med hele
munnen
Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
10
SKUDD
Viser ingen
berørthet, rask
kontroll og siden helt uberørt
Kajaq
Kontroll som forsvinner etter
første skudd. Bryter, men
opptar tidligere aktivitet
Avtagende reaksjon/retter interessen mot skytter/går
tilbake til aktivitet/passiv
Avbryter aktivitet.
Fokuserer på skytter. Kan
ikke gjenoppta tidligere
aktivitet
Vedvarende uro etter flere skudd.
Avbryter eller tydelige
flukttendenser. Avstår skudd