Cichlas G-kull

MH Protokoll for Cichlas G-kull


Testdato: 28 Mai 2011
Beskrivere: Runar Oudmayer og Ronny Eliassen
Hunder: Cichlas Grizzly

Testdato: 23 September 2012
Beskrivere: Bente Line Nordtveit og Ronny Eliassen
Hunder: Cichlas Goya

 

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Goya, Grizzly
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig Følger med, men er ikke engasjert i testleder Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Goya, Grizzly
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører Aksepterer håndtering
Goya, Grizzly
Aksepterer, svarer med kontaktatferd Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker Starter raskt, leker aktivt
Grizzly
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Goya
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Griper direkte med hele munnen
Goya, Grizzly
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Goya, Grizzly
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Grizzly (2)
Starter men avbryter før byttet
Grizzly (1)
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Goya (2)
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Goya (1)
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Goya (2), Grizzly (1)(2)
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Goya (1),
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse Griper direkte, slipper Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Grizzly
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Goya
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Goya
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Grizzly
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Goya, Grizzly
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første del Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første og andre del
Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og
andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Går frem når fig. er aktiv på linjen Går frem til den skjulte men snakkende fig. Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Goya
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Grizzly
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Leker ikke, men viser interesse
Goya
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
Grizzly
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Blir aktiv, men avbryter
Goya
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Grizzly
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp Huker seg og stanser
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Goya
Flykter høyst 5 meter
Grizzly
Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Viser noe trusselatferd
Grizzly
Viser trusselatferd over lengre tid
Goya
Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Goya
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Grizzly
Går fram til kjeledressen uten hjelp
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Grizzly
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Goya
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Goya, Grizzly
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp Huker seg og stanser Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Goya, Grizzly
Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Grizzly
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen Går fram til skrammelet uten hjelp
Goya
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Grizzly
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Goya
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Goya
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Grizzly
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Grizzly
Viser enkelte trusselsignaler
Goya
Viser trusselatferd over lengre tid Viser flere trusselsinaler og noen angrep Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Goya, Grizzly
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Goya
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Grizzly
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet.
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Grizzly
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand Går fram til spøkelset uten hjelp
Goya
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Grizzly
Tar selv kontakt med spøkelset
Goya
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse Starter langsomt, blir aktiv, leker Starter raskt, leker aktivt
Goya, Grizzly
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Grizzly
Griper direkte med hele munnen
Goya
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Goya, Grizzly
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd