Heftige’s A-kull

MH Protokoll for Heftige’s A-kull


Testdato: 26 April 2012

Beskrivere: Marianne Ono Njøten og Lise Ulleberg Kirkemo
Hunder: Heftige’s Atlas, Heftige’s Ajax, Heftige’s Alfa, Heftige’s Alexi

 

Moment 1 2 3 4 5
1a.  KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Ajax, Alfa
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Atlas, Alexi
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b.  KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk
Atlas
Følger med motvillig
Ajax
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Alfa
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Alexi
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c.  KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Atlas
Aksepterer håndtering
Ajax, Alfa, Alexi
Aksepterer, svarer med kontaktatferd Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a.  LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Atlas
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker Starter raskt, leker aktivt
Ajax, Alfa, Alexi
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
2b.  LEK 1
Griping
Griper ikke Griper ikke, snuser bare på gjenstanden
Atlas
Griper forsiktig, eller med fortennene
Ajax, Alfa, Alexi
Griper direkte med hele munnen Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c.  LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Alfa, Alexi
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
Ajax
3a.  JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Atlas (1), Ajax (2), Alexi (2)
Starter men avbryter før byttet Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Alfa (1)(2), Alexi (1)
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Ajax (1)
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
Atlas (2)
3b.  JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Ajax (1)(2), Atlas (1)(2), Alfa (1)(2), Alexi (2)
Griper ikke, men snuser på gjenstanden Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Alexi (1)
Griper direkte, slipper Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
4.  AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Atlas
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Alfa. Alexi
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Ajax
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
5a.  AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert
Ajax
Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Alexi
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Atlas, Alfa
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b.  AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Atlas, Ajax, Alfa, Alexi
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første og andre del
Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og
andre del
5c.  AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Atlas, Ajax, Alfa
Går frem når fig. er aktiv på linjen
Alexi
Går frem til den skjulte men snakkende fig. Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Går fram direkte til fig. uten hjelp
5d.  AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Atlas, Ajax, Alfa
Leker ikke, men viser interesse
Alexi
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
5e.  AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Atlas, Ajax, Alfa
Blir aktiv, men avbryter Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Alexi
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek
6a.  OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp Huker seg og stanser
Atlas, Ajax, Alexi
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
Alfa
6b.  OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Atlas, Ajax, Alfa, Alexi
Viser noe trusselatferd Viser trusselatferd over lengre tid Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c.  OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Alfa
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Atlas, Ajax, Alexi
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve
distansen
Går fram til kjeledressen uten hjelp
6d.  OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Alexi
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Atlas
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Ajax
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
Alfa
6e.  OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Ajax, Alexi
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Atlas, Alfa
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a.  LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Ajax
Huker seg og stanser Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Atlas, Alfa, Alexi
Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
7b.  LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Atlas
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Alfa
Går fram til skrammelet uten hjelp
Ajax, Alexi
7c.  LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Atlas, Ajax, Alfa, Alexi
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d.  LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Alfa
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Atlas, Ajax, Alexi
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a.  SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd Viser enkelte trusselsignaler
Atlas, Ajax, Alfa, Alexi
Viser trusselatferd over lengre tid Viser flere trusselsinaler og noen angrep Viser trusselatferd og flere angrep
8b.  SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Alfa
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge
spøkelsene. Korte avbrudd
Atlas, Ajax, Alexi
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
8c.  SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Ajax
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Alfa
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Atlas
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet.
Alexi
8d.  SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Alfa
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden
Alexi
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand
Atlas
Går fram til spøkelset uten hjelp
Ajax
8e.  SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Alfa
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Alexi
Tar selv kontakt med spøkelset
Atlas, Ajax
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
9a.  LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse Starter langsomt, blir aktiv, leker
Alexi
Starter raskt, lker aktivt
Atlas, Ajax, Alfa
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b.  LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden
Alexi
Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Atlas, Ajax, Alfa
Griper direkte med hele munnen Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10.  SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Alfa, Alexi
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter
uberørt
Ajax
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Atlas
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd