Heierås C-kull

MH Protokoll for Heierås C-kull-kull f:03.08.2004


 

Testdato: 17 September 2005
Beskrivere: ? og ?
Hunder: Heierås Caesar Varg, Heierås Camaro, Heierås Carlos, Heierås Celix

 

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna
Camaro, Celix
Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Caesar Varg, Carlos
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig
Camaro, Celix
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Carlos
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Caesar Varg
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Camaro, Celix
Aksepterer håndtering
Caesar Varg, Carlos
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Camaro
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Carlos, Celix
Starter raskt, leker aktivt
Caesar Varg
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Carlos, Celix
Griper direkte med hele munnen
Caesar Varg, Camaro
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Celix
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Carlos
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Caesar Varg, Camaro
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Starter men avbryter før byttet Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Camaro, Carlos, Celix
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Caesar Varg
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem Griper ikke, men snuser på gjenstanden Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Caesar Varg, Camaro, Carlos, Celix
Griper direkte, slipper Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Camaro, Carlos, Celix
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Caesar Varg
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Caesar Varg, Camaro, Carlos, Celix
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Caesar Varg, Camaro, Celix
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del
Carlos
Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Camaro, Celix
Går frem når fig. er aktiv på linjen
Carlos
Går frem til den skjulte men snakkende fig.
Caesar Varg
Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Går fram direkte til fig. uten hjelp
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Leker ikke, men viser interesse
Camaro, Carlos, Celix
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Caesar Varg
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Blir aktiv, men avbryter
Carlos
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Camaro
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Caesar Varg, Celix
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Flykter høyst 5 meter
Carlos
Flykter mer enn 5 meter
Caesar Varg, Camaro, Celix
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Viser noe trusselatferd
Carlos, Celix
Viser trusselatferd over lengre tid
Caesar Varg, Camaro
Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Caesar Varg, Celix
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Camaro, Carlos
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve
distansen
Går fram til kjeledressen uten hjelp
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Camaro, Carlos
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Celix
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
Caesar Varg
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Camaro, Carlos
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Caesar Varg, Celix
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Camaro
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Celix
Flykter høyst 5 meter
Caesar Varg, Carlos
Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Går fram til skrammelet uten hjelp
Caesar Varg, Camaro, Carlos, Celix
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Camaro
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Caesar Varg, Carlos, Celix
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Caesar Varg, Camaro
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Carlos, Celix
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Viser enkelte trusselsignaler
Celix
Viser trusselatferd over lengre tid
Caesar Varg, Camaro, Carlos
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Carlos
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge
spøkelsene. Korte avbrudd
Caesar Varg, Camaro, Celix
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Camaro
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Carlos, Celix
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet.
Caesar Varg
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Camaro
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden
Caesar Varg, Celix
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstan
Carlos
Går fram til spøkelset uten hjelp
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Caesar Varg, Camaro, Carlos, Celix
Tar selv kontakt med spøkelset
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse Starter langsomt, blir aktiv, leker
Celix
Starter raskt, lker aktivt
Caesar Varg, Camaro, Carlos
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Camaro, Celix
Griper direkte med hele munnen
Caesar Varg, Carlos
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Caesar Varg, Camaro, Carlos, Celix
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd