Heierås H-kull

MH Protokoll for Heierås H-kull f:28.05.2007


Testdato: 11 Oktober 2008
Beskrivere: ? og ?
Hunder: Heierås Hekla, Heierås Hannah, Heierås Heika, Heierås Heike, Heierås Hero, Heierås Hektor


Testdato: 09 Juli 2009
Beskrivere: ? og ?
Hunder: Heierås Heera

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna
Heera
Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Hero, Hektor, Heike
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Hannah, Hekla, Heika
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Hannah, Hekla, Hero
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Heika, Hektor, Heike, Heera
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Heera
Aksepterer håndtering
Hannah, Hekla, Hero, Hektor, Heike
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Heika
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Hekla, Hero, Hektor
Starter raskt, leker aktivt
Heika, Heike, Hannah
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Hekla, Heika, Hero, Hektor, Heera
Griper direkte med hele munnen
Heike, Hannah
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Heika, Heera
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
Hekla, Hero, Hektor, Heike, Hannah
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Starter men avbryter før byttet
Heika, Hero, Hannah
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Heike
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Hekla, Hektor, Heera
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Heika, Hero, Hannah
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Hektor
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Hekla, Heike
Griper direkte, slipper Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
Heera
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Hektor
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Heike, Heika, Heera
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Hekla, Hero, Hannah
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Heika, Hekla, Hero, Heike
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Hektor, Hannah
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
Heera
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Heika, Hekla, Hero, Hektor, Heike, Heera, Hannah
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Hero
Går frem når fig. er aktiv på linjen Går frem til den skjulte men snakkende fig. Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Heika, Heike, Heera
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Hekla, Hektor, Hannah
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Hero
Leker ikke, men viser interesse
Heika
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
Hekla, Hektor, Heike, Heera, Hannah
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Hero
Blir aktiv, men avbryter
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Hektor, Hekla
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Heika, Heike
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek
Heera, Hannah
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Hekla, Hektor
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Heika, Hero, Hannah
Flykter høyst 5 meter
Heike, Heera
Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Heika, Hekla, Heera, Hannah
Viser noe trusselatferd
Hero, Heike

Viser trusselatferd over lengre tid
Viser flere trusselsignaler og noen angrep
Hektor
Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Heika, Hekla, Hero, Heike
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Hektor
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve
distansen
Hannah
Går fram til kjeledressen uten hjelp
Heera
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Heera, Hannah
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Hekla, Hero, Hektor, Heike
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Heika
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Heika, Hekla, Hero, Hektor, Hannah
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Heike, Heera
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Heike
Huker seg og stanser
Heika, Hektor, Heera
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Hekla, Hannah
Flykter høyst 5 meter
Hero
Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Heika, Hektor
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Hero, Heera
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Går fram til skrammelet uten hjelp
Hekla, Heike, Hannah
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Hekla, Hero, Hektor, Heike, Heera, Hannah
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Heika
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Heera
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Hero, Hektor, Hannah
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Heika, Hekla, Heike
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Hektor
Viser enkelte trusselsignaler
Heera
Viser trusselatferd over lengre tid
Heika, Hekla, Hero, Heike, Hannah
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Hektor, Heera
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge
spøkelsene. Korte avbrudd
Hero
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
Heika, Hekla, Heike, Hannah
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Hekla, Hero, Hektor, Heera, Hannah
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Heike
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet.
Heika
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Heika
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden
Hero, Heike
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Hekla, Hektor
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstan Går fram til spøkelset uten hjelp
Heera, Hannah
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Hekla, Hero, Hektor, Heike, Hannah
Tar selv kontakt med spøkelset
Heera
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og bjeffe
Heika
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse Starter langsomt, blir aktiv, leker
Heika, Hero, Hektor
Starter raskt, lker aktivt
Hekla, Heike, Heera, Hannah
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Heika, Hekla, Hero, Hektor, Heera
Griper direkte med hele munnen
Heike
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
Hannah
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Heika, Hekla, Hero, Hektor, Heike, Hannah
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd
Heera