Heierås J-kull

MH Protokoll for Heierås J-kull f:26.01.2009


Testdato: 12 September 2010
Beskrivere: ? og ?
Hunder: Heierås Jixy, Heierås Juvel Naica, Heierås Jaro, Heierås Jazz


Testdato: 07 November 2010
Beskrivere: ? og ?
Hunder: Heierås Joker, Heierås Jeanne D’arc


Testdato: 15 Mai 2011
Beskrivere: ? og ?
Hunder: Heierås Juster

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Juvel
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Jaro, Jazz, Jeanne D’arc, Joker, Juster
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
Jixy
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Jeanne D’arc
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Jixy, Juvel, Jaro, Jazz, Joker, Juster
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Aksepterer håndtering
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Jixy, Juvel, Jaro, Jazz, Jeanne D’arc, Joker, Juster
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Jixy, Juvel, Jaro, Jazz, Jeanne D’arc, Joker, Juster
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Jixy, Jaro, Jazz, Jeanne D’arc, Joker, Juster
Griper direkte med hele munnen
Juvel
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Jixy, Juvel, Jazz, Joker
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Jaro, Jeanne D’arc
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
Juster
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Starter men avbryter før byttet Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Jixy, Juvel, Jaro, Jass, jeanne D’arc, Joker, Juster
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Jixy
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Jeanne D’arc, Juster
Griper direkte, slipper
Jazz
Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
Juvel, Jaro, Joker
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Jixy, Juvel, Jaro, Jazz
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Juster
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Jeanne D’arc, Joker
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Juvel, Jaro, Juster
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Jixy, Jazz
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Jeanne D’arc
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
Joker
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Jixy, Juvel, Jaro, Jazz, Jeanne D’arc, Juster
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Joker
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Juvel
Går frem når fig. er aktiv på linjen Går frem til den skjulte men snakkende fig.
Juster
Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Joker
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Jixy, Jaro, Jazz, Jeanne D’arc
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Juvel
Leker ikke, men viser interesse Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Jixy
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Jazz, Jeanne D’arc, Joker
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
Jaro, Juster
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Juvel
Blir aktiv, men avbryter
Jixy
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Juster
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Jeanne D’arc
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek
Jaro, Jazz, Joker
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Jazz Joker
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Jixy, Juvel, Jaro, Jeanne D’arc
Flykter høyst 5 meter
Juster
Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Viser noe trusselatferd
Jixy, Jeanne D’arc, Juster

Viser trusselatferd over lengre tid
Juvel, Jaro, Jazz, Joker
Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Jaro, Juster
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Jixy, Jeanne D’arc, Joker
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve
distansen
Juvel
Går fram til kjeledressen uten hjelp
Jazz
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Jixy, Jazz
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Juvel
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Jaro, Joker, Juster
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Jeanne D’arc
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Jixy, Jazz
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Jaro
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Juvel, Jeanne D’arc, Joker, Juster
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Jaro, Jeanne D’arc, Joker
Huker seg og stanser
Juvel, Jazz
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Flykter høyst 5 meter
Jixy, Juster
Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Juster
Går fram til skrammelet uten hjelp
Jixy, Juvel, Jaro, Jazz, Jeanne D’arc, Joker
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Jixy, Juvel, Jaro, Jazz, Jeanne D’arc, Joker, Juster
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Jeanne D’arc, Joker, Juster
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Jixy, Juvel, jaro, Jazz
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Viser enkelte trusselsignaler
Jeanne D’arc, Juster
Viser trusselatferd over lengre tid
Jixy, Juvel, Jaro, Jazz
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Joker
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Jixy
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge
spøkelsene. Korte avbrudd
Juvel, Jaro, Jazz
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
Jeanne D’arc, Joker, Juster
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Juvel, Jaro, Joker
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Jazz
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Juster
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet.
Jixy
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden
Juster
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Jazz, Joker
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstan
Jixy, Juvel, Jaro, Jeanne D’arc
Går fram til spøkelset uten hjelp
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Jixy, Juvel, Jaro, Juster
Tar selv kontakt med spøkelset
Jazz, Jeanne D’arc, Joker
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse Starter langsomt, blir aktiv, leker Starter raskt, leker aktivt
Jixy, Juvel, Jaro, Jazz, Jeanne D’arc, Joker, Juster
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Jixy, Jaro, Jazz, Joker, Juster
Griper direkte med hele munnen
Juvel, Jeanne D’arc
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Jixy, Jaro, Jeanne D’arc
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Jazz, Joker
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Juvel, Juster
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd