High Limits A-kull

MH Protokoll for High Limits A-kull f:11.05.2017


Testdato: 22 September 2018
Beskrivere: Heidi Lernæs og Ann-Merete S Rønning
Hunder: High Limits Asking for Trouble, High Limits Arctic Star, High Limits Ammunition,
High Limits Absolute Amazing, High Limits All Pride


8 September 2018
Beskriver: Morgan Johansson – MH-test i Sverige
Hunder: High Limits All or Nothing

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk. gj.føres ikke innen tiden
Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Ammunition
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Asking for Trouble, Arctic Star, All Pride, Absolute Amazing, All or Nothing
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig
Arctic Star
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Asking for Trouble, All Pride
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Ammunition, Absolute Amazing, All or Nothing
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk. Håndtering ikke gj.ført
Asking for Trouble, Ammunition
Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Arctic Star, Absolute Amazing
Aksepterer håndtering
All or Nothing
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
All Pride
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Absolute Amazing
Starter raskt, leker aktivt
Asking for Trouble, All Pride, All or Nothing
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Arctic Star, Ammunition
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Asking for Trouble, Arctic Star, All Pride, Absolute Amazing
Griper direkte med hele munnen
Ammunition, All or Nothing
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Absolute Amazing
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Ammunition, All Pride
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
All or Nothing
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
Asking for Trouble, Arctic Star
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Asking for Trouble (1)(2), Arctic Star (1), All Pride (1)(2), Absolute Amazing (1)
Starter men avbryter før byttet
Arctic Star (2), Ammunition (1)(2), Absolute Amazing (2)
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
All or Nothing (1)
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
All or Nothing (2)
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Asking for Trouble (1)(2), Arctic Star (1)(2), Ammunition (1)(2), All Pride (1)(2), Absolute Amazing (1)(2)
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
All or Nothing (1)(2)

Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Griper direkte, slipper Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
All or Nothing
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Asking for Trouble, Absolute Amazing
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
Arctic Star, Ammunition, All Pride
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme
All Pride, Absolute Amazing
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
All or Nothing
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
Asking for Trouble, Arctic Star, Ammunition
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Arctic Star, Ammunition, All Pride, Absolute Amazing, All or Nothing
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del
Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
Asking for Trouble
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Går frem når fig. er aktiv på linjen
Absolute Amazing
Går frem til den skjulte men snakkende fig.
Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Asking for Trouble, Arctic Star, All Pride
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Ammunition, All or Nothing
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Leker ikke, men viser interesse
Asking for Trouble, Absolute Amazing
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Arctic Star
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Ammunition
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
All Pride, All or Nothing
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Asking for Trouble, Arctic Star, Absolute Amazing
Blir aktiv, men avbryter
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
All or Nothing
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek
Ammunition, All Pride
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
All Pride
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Asking for Trouble, Ammunition
Flykter høyst 5 meter
Arctic Star, All or Nothing
Flykter mer enn 5 meter
Absolute Amazing
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd Viser noe trusselatferd
Arctic Star, All Pride, Absolute Amazing

Viser trusselatferd over lengre tid
Asking for Trouble, All or Nothing

Viser flere trusselsignaler og noen angrep
Ammunition
Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
All Pride
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Ammunition, Absolute Amazing, All or Nothing
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Asking for Trouble
Går fram til kjeledressen uten hjelp
Arctic Star
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Asking for Trouble, Arctic Star, All Pride, All or Nothing
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Ammunition, Absolute Amazing
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
All Pride
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Asking for Trouble, Arctic Star, Ammunition, Absolute Amazing, All or Nothing
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Asking for Trouble, Arctic Star, All or Nothing
Huker seg og stanser Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Ammunition
Flykter høyst 5 meter
All Pride
Flykter mer enn 5 meter
Absolute Amazing
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
All Pride
Går fram til skrammelet uten hjelp
Asking for Trouble, Arctic Star, Ammunition, Absolute Amazing, All or Nothing
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Asking for Trouble, Arctic Star, Ammunition, All Pride, Absolute Amazing, All or Nothing
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
All or Nothing
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Asking for Trouble, Arctic Star, Ammunition, All Pride, Absolute Amazing
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Ammunition
Viser enkelte trusselsignaler
Viser trusselatferd over lengre tid
Arctic Star, All Pride, Absolute Amazing, All or Nothing
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
Asking for Trouble
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Ammunition
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Asking for Trouble, Arctic Star, Absolute Amazing
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
All Pride
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
All or Nothing
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Ammunition, Absolute Amazing
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Asking for Trouble, Arctic Star
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start
og kontroll
All Pride
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet
All or Nothing
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
All or Nothing
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden
Arctic Star
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
All Pride, Absolute Amazing
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand Går fram til spøkelset uten hjelp
Asking for Trouble, Ammunition
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Asking for Trouble, Arctic Star, Ammunition
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
All or Nothing
Tar selv kontakt med spøkelset
All Pride, Absolute Amazing
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke
Absolute Amazing
Leker ikke, men kan vise interesse
Starter langsomt, blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Asking for Trouble, All Pride, All or Nothing
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Arctic Star, Ammunition
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke
Absolute Amazing
Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Asking for Trouble, Arctic Star, Ammunition, All Pride
Griper direkte med hele munnen
All or Nothing
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Asking for Trouble, All Pride, All or Nothing
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Arctic Star, Ammunition, Absolute Amazing
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd