Izgara’s G-kull

MH Protokoll for Izgara’s G-kull f:26.02.2015


Testdato: 24-25 September 2016
Beskrivere: Lise Ulleberg Kirkemo og Heidi Lernæs
Hunder: Izgara’s Gera Amy, Izgara’s Giant Chubby, Izgara’s Ginnie, Izgara’s Goblex


Testdato: 20 August 2016 – Sverige
Beskrivere: Roger Nordlinder
Hunder: Izgara’s Gismo

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna
Giant Chubby
Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Gera Amy, Ginnie, Goblex, Gismo
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk
Gera Amy
Følger med motvillig
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Giant Chubby, Ginnie, Goblex
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Gismo
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk
Giant Chubby
Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Aksepterer håndtering
Ginnie
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Gera Amy, Goblex, Gismo
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Gera Amy
Starter raskt, leker aktivt
Giant Chubby, Ginnie, Goblex
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Gismo
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Gera Amy, Giant Chubby, Ginnie
Griper direkte med hele munnen
Goblex
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
Gismo
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Gera Amy
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Gismo
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
Giant Chubby, Ginnie, Goblex
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Starter men avbryter før byttet
Gismo (1)
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Gera Amy (1)(2), Giant Chubby (1)(2), Ginnie (1)(2), Goblex (1)(2), Gismo (2)
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Gismo (1)
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Gera Amy (1)(2), Goblex (1), Gismo (2)
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Giant Chubby (1), Ginnie (1)
Griper direkte, slipper
Giant Chubby (2), Ginnie (2), Goblex (2)
Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Ginnie
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Gera Amy, Giant Chubby, Goblex, Gismo
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Giant Chubby, Ginnie, Goblex
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Gera Amy, Gismo
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Gera Amy, Giant Chubby, Ginnie, Goblex, Gismo
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del
Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Giant Chubby, Ginnie
Går frem når fig. er aktiv på linjen
Gera Amy, Goblex, Gismo
Går frem til den skjulte men snakkende fig. Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Går fram direkte til fig. uten hjelp
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Giant Chubby, Ginnie
Leker ikke, men viser interesse
Gismo
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Gera Amy, Goblex
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Giant Chubby, Ginnie, Gismo
Blir aktiv, men avbryter
Gera Amy, Goblex
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Gera Amy
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Giant Chubby, Ginnie, Gismo
Flykter høyst 5 meter
Goblex
Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Giant Chubby, Gismo
Viser noe trusselatferd
Ginnie, Goblex

Viser trusselatferd over lengre tid
Viser flere trusselsignaler og noen angrep
Gera Amy
Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Gismo
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Giant Chubby, Ginnie, Goblex
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Gera Amy
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Går fram til kjeledressen uten hjelp
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Gera Amy, Giant Chubby, Ginnie, Goblex, Gismo
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Goblex
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Gera Amy, Ginnie, Gismo
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Giant Chubby
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Gera Amy
Huker seg og stanser
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Gismo
Flykter høyst 5 meter
Giant Chubby, Goblex
Flykter mer enn 5 meter
Ginnie
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Ginnie
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Går fram til skrammelet uten hjelp
Gera Amy, Giant Chubby, Goblex, Gismo
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Gera Amy, Giant Chubby, Goblex, Gismo
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Ginnie
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Giant Chubby, Ginnie, Goblex, Gismo
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Gera Amy
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Giant Chubby, Ginnie, Goblex, Gismo
Viser enkelte trusselsignaler
Viser trusselatferd over lengre tid
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Gera Amy
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge
spøkelsene. Korte avbrudd
Gera Amy, Giant Chubby, Ginnie
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
Goblex, Gismo
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Giant Chubby, Ginnie, Goblex
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Gera Amy
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet.
Gismo
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Gismo
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden
Gera Amy
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand
Ginnie
Går fram til spøkelset uten hjelp
Giant Chubby, Goblex
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Gismo
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Ginnie
Tar selv kontakt med spøkelset
Gera Amy, Giant Chubby
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
Goblex
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse
Starter langsomt, blir aktiv, leker
Ginnie
Starter raskt, leker aktivt
Gera Amy, Giant Chubby, Goblex, Gismo
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke
Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Gera Amy, Giant Chubby, Ginnie, Goblex
Griper direkte med hele munnen
Gismo
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Gera Amy, Giant Chubby, Ginnie, Goblex, Gismo
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd