Nanduhria’s A-kull

MH Protokoll for Nanduhria’s A-kull f:03.01.2004


Testdato: 18 September 2005
Beskrivere: ? og ?
Hunder: Nanduhria’s Alduya, Nanduhria’s Aragorn, Nanduhria’s Arwen

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna
Arwen
Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Alduya, Aragorn
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig
Arwen
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Alduya
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Aragorn
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Arwen
Aksepterer håndtering
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Alduya, Aragorn
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Alduya, Aragorn, Arwen
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Alduya, Aragorn, Arwen
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Arwen
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Aragorn
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Alduya
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Aragorn
Starter men avbryter før byttet Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Alduya, Arwen
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Aragorn
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Alduya
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Griper direkte, slipper
Arwen
Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Alduya, Aragorn
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Arwen
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Alduya
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Aragorn, Arwen
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Alduya, Aragorn, Arwen
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del
Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Arwen
Går frem når fig. er aktiv på linjen
Alduya
Går frem til den skjulte men snakkende fig.
Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Aragorn
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Arwen
Leker ikke, men viser interesse
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Alduya
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
Aragorn
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Arwen
Blir aktiv, men avbryter
Alduya, Aragorn
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek,
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Alduya
Flykter høyst 5 meter
Aragorn, Arwen
Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Alduya, Aragorn
Viser noe trusselatferd
Arwen

Viser trusselatferd over lengre tid
Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Alduya, Arwen
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Aragorn
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Går fram til kjeledressen uten hjelp
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Aragorn, Arwen
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Alduya
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Alduya
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Aragorn
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Arwen
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Alduya, Arwen
Flykter høyst 5 meter
Aragorn
Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Alduya
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Aragorn
Går fram til skrammelet uten hjelp
Arwen
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Aragorn, Arwen
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Alduya
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Alduya, Aragorn, Arwen
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Alduya, Aragorn
Viser enkelte trusselsignaler
Viser trusselatferd over lengre tid
Arwen
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Alduya, Aragorn
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Arwen
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Alduya
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Aragorn
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet
Arwen
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Aragorn
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden
Arwen
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand
Alduya
Går fram til spøkelset uten hjelp
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Arwen
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Tar selv kontakt med spøkelset
Alduya, Aragorn
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse
Starter langsomt, blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Alduya, Aragorn, Arwen
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke
Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Alduya, Aragorn, Arwen
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Alduya, Aragorn, Arwen
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd