Nanduhria’s C-kull

MH Protokoll for Nanduhria’s C-kull f:06.02.2007


Testdato: 05 Oktober 2008
Beskrivere: ? og ?
Hunder: Nanduhria’s Carnen, Nanduhria’s Celeborn, Nanduhria’s Ciril


?
Beskrivere: ? og ?
Hunder: Nanduhria’s Caranthir

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk
Celeborn
Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Carnen
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Caranthir, Ciril
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig
Caranthir
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Carnen
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Celeborn, Ciril
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk
Celeborn
Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Caranthir
Aksepterer håndtering
Carnen
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Ciril
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Celeborn
Starter raskt, leker aktivt
Caranthir, Carnen, Ciril
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Carnen, Celeborn
Griper direkte med hele munnen
Caranthir, Ciril
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Ciril
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Caranthir, Carnen
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
Celeborn
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Caranthir, Celeborn
Starter men avbryter før byttet
Ciril
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Carnen
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Caranthir, Celeborn, Ciril
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Griper direkte, slipper Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
Carnen
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Carnen
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Caranthir, Celeborn
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Ciril
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Caranthir, Celeborn
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Ciril
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Carnen
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Caranthir, Carnen, Celeborn, Ciril
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del
Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Går frem når fig. er aktiv på linjen
Går frem til den skjulte men snakkende fig.
Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Celeborn
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Caranthir, Carnen, Ciril
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Leker ikke, men viser interesse
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Ciril
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Caranthir, Carnen, Celeborn
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Blir aktiv, men avbryter
Caranthir, Carnen, Celeborn
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Ciril
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek,
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Caranthir, Carnen, Celeborn, Ciril
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Caranthir, Carnen
Viser noe trusselatferd
Celeborn, Ciril

Viser trusselatferd over lengre tid
Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Carnen
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Celeborn
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Caranthir, Ciril
Går fram til kjeledressen uten hjelp
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Carnen, Celeborn
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Caranthir, Ciril
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Caranthir
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Carnen, Celeborn, Ciril
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Caranthir
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Carnen, Celeborn, Ciril
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Carnen, Ciril
Går fram til skrammelet uten hjelp
Caranthir, Celeborn
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Caranthir, Carnen, Celeborn, Ciril
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Carnen
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Caranthir
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Celeborn, Ciril
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Caranthir
Viser enkelte trusselsignaler
Celeborn, Ciril
Viser trusselatferd over lengre tid
Carnen
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Celeborn
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Caranthir, Carnen
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
Ciril
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Ciril
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Celeborn
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Caranthir
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet
Carnen
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Carnen
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand
Caranthir
Går fram til spøkelset uten hjelp
Celeborn, Ciril
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Caranthir, Celeborn
Tar selv kontakt med spøkelset
Carnen, Ciril
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse
Starter langsomt, blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Caranthir, Carnen, Celeborn, Ciril
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke
Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Carnen, Celeborn
Griper direkte med hele munnen
Caranthir, Ciril
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Caranthir, Celeborn, Ciril
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Carnen
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd