Nangijala Bc kull

MH Protokoll for Nangijala Bc-kull f:23.06.2003


Testdato: 11 September 2004 – Sverige
Beskrivere: Sonny Ström
Hunder: Bc Sar Av Nangijala, Bc Kamille av Nangijala


Testdato: 21 Oktober 2007 – Sverige
Beskrivere: Anna-Carin Andersson
Hunder: Bc Lavendel Av Nangijala

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna
Sar
Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Kamille, Lavendel
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig
Sar
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Kamille, Lavendel
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Sar
Aksepterer håndtering
Kamille, Lavendel
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Kamille, Sar
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Lavendel

2b. LEK 1
Griping
Griper ikke
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Sar, Kamille
Griper direkte med hele munnen
Lavendel
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Kamille
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Sar
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
Lavendel
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Starter men avbryter før byttet Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Sar (1)(2), Kamille (1)(2), Lavendel (1)
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Lavendel (2)
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Kamille (1)(2)
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Sar (1)(2), Lavendel (1)
Griper direkte, slipper
Lavendel (2)
Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Sar, Kamille, Lavendel
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Sar, Kamille, Lavendel
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Lavendel
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del
Sar, Kamille
Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Sar, Kamille
Går frem når fig. er aktiv på linjen
Går frem til den skjulte men snakkende fig.
Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Lavendel
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Sar, Kamille
Leker ikke, men viser interesse
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Lavendel
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Sar, Kamille
Blir aktiv, men avbryter
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Lavendel
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek,
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Kamille
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Sar, Lavendel
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Lavendel
Viser noe trusselatferd

Viser trusselatferd over lengre tid
Sar, Kamille

Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Sar
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Kamille, Lavendel
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Går fram til kjeledressen uten hjelp
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Lavendel
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Sar
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Kamille
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Sar, Kamille
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Lavendel
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Sar
Huker seg og stanser
Kamille
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Lavendel
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Lavendel
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Går fram til skrammelet uten hjelp
Sar, Kamille
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Sar, Kamille, Lavendel
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Kamille
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Sar, Lavendel
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Viser enkelte trusselsignaler
Viser trusselatferd over lengre tid
Sar, Kamille, Lavendel
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Sar, Lavendel
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Kamille
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Lavendel
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Kamille
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet
Sar
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Sar, Kamille
Går fram når fører snakker med figurantene og roper
på hunden
Lavendel
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand
Går fram til spøkelset uten hjelp
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Sar, Kamille
Tar selv kontakt med spøkelset
Lavendel
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse
Starter langsomt, blir aktiv, leker
Sar, Kamille
Starter raskt, leker aktivt
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Lavendel
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke
Sar
Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Kamille
Griper direkte med hele munnen
Lavendel
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Sar, Kamille, Lavendel
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd