Woodshine’s Smykkesteiner-kull

MH Protokoll for Woodshine’s Smykkesteiner-kull f:24.02.2012


Testdato: 26 April 2014
Beskrivere: Marianne Ono Njøten og Lise Ulleberg Kirkemo
Hunder: Woodshine’s Amber, Woodshine’s Ametyst, Woodshine’s Rubin


Testdato: 30 August 2014
Beskrivere: Trond-Egil Groth og Lise Ulleberg Kirkemo
Hunder: Woodshine’s Red Jasper

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Amber, Ametyst, Red Jasper, Rubin
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Amber, Ametyst, Red Jasper
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Rubin
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Aksepterer håndtering
Amber, Ametyst, Red Jasper
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Rubin
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke
Ametyst
Leker ikke, men viser interesse
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Amber, Red Jasper, Rubin
Starter raskt, leker aktivt
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt

2b. LEK 1
Griping
Griper ikke
Ametyst
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Amber, Red Jasper, Rubin
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Ametyst, Rubin
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
Amber, Red Jasper
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Amber (1)(2)Ametyst (1)(2), Red Jasper (1)(2), Rubin (1)(2)
Starter men avbryter før byttet Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Amber (1)(2), Ametyst (1)(2), Red Jasper (1)(2), Rubin (1)(2)
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Griper direkte, slipper Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Rubin
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Amber, Ametyst
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
Red Jasper
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert
Ametyst
Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Red Jasper
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Amber, Rubin
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
AmberAmetyst, Red Jasper, Rubin
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del
Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Amber, Ametyst, Red Jasper
Går frem når fig. er aktiv på linjen
Rubin
Går frem til den skjulte men snakkende fig.
Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Går fram direkte til fig. uten hjelp
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
AmberAmetyst, Red Jasper
Leker ikke, men viser interesse
Rubin
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
AmberAmetyst, Red Jasper
Blir aktiv, men avbryter
Rubin
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek,
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Amber, Red Jasper
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Ametyst, Rubin
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Amber, Ametyst
Viser noe trusselatferd
Red Jasper

Viser trusselatferd over lengre tid
Rubin

Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Ametyst
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Amber, Red Jasper, Rubin
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Går fram til kjeledressen uten hjelp
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Amber, Red Jasper, Rubin
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Ametyst
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
AmberAmetyst, Red Jasper
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Rubin
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Amber
Huker seg og stanser
Red Jasper
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Ametyst, Rubin
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Ametyst
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Rubin
Går fram til skrammelet uten hjelp
Amber, Red Jasper
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Red Jasper, Rubin
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Ametyst
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Ametyst
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Amber, Rubin
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Red Jasper
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Amber, Ametyst
Viser enkelte trusselsignaler
Viser trusselatferd over lengre tid
Rubin
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Red Jasper
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Ametyst
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Amber, Red Jasper
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
Rubin
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Red Jasper
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Amber
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Ametyst, Rubin
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Ametyst
Går fram når fører snakker med figurantene og roper
på hunden
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand
Amber, Red Jasper
Går fram til spøkelset uten hjelp
Rubin
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Ametyst
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Tar selv kontakt med spøkelset
Amber, Red Jasper, Rubin
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke
Ametyst, Rubin
Leker ikke, men kan vise interesse
Amber
Starter langsomt, blir aktiv, leker
Red Jasper
Starter raskt, leker aktivt
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke
Amber, Ametyst, Rubin
Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Red Jasper
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Ametyst, Red Jasper, Rubin
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Amber
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd