Woodshine’s Indianere-kull (2)

MH Protokoll for Woodshine’s Indianere-kull (2) f:11.04.2010


Testdato: 17 September 2011
Beskrivere: Bente Line Nordtveit og Ronny Eliassen
Hunder: Woodshine’s Nun-de-waone


Testdato: 22 Oktober 2011
Beskrivere: Sverre Kirkemo og Trond-Egil Groth
Hunder: Woodshine’s Nakota, Woodshine’s Niantic, Woodshine’s Nee-mee-poo

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Nakota, Niantic, Nun-de-waone
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
Nee-mee-poo
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Niantic, Nee-mee-poo
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Nakota, Nun-de-waone
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Aksepterer håndtering, Nee-mee-poo
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Nakota, Niantic, Nun-de-waone
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Niantic
Starter raskt, leker aktivt
Nun-de-waone, Nee-mee-poo
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Nakota

2b. LEK 1
Griping
Griper ikke
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Nakota, Niantic
Griper direkte med hele munnen
Nun-de-waone, Nee-mee-poo
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Nee-mee-poo
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Niantic
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Nakota, Nun-de-waone
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Niantic (2)
Starter men avbryter før byttet Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter)
Niantic (1), Nun-de-waone (1)
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Nakota (1)(2), Nun-de-waone (2), Nee-mee-poo (1)(2)
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Niantic (2), Nee-mee-poo (2)
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Niantic (1), Nun-de-waone (2), Nee-mee-poo (1)
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Nakota (1)(2)
Griper direkte, slipper
Nun-de-waone (1)
Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Nun-de-waone
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Nakota, Niantic
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
Nee-mee-poo
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert
Nun-de-waone
Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Nakota, Niantic, Nee-mee-poo
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Nakota, Niantic, Nun-de-waone, Nee-mee-poo
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del
Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Niantic, Nun-de-waone, Nee-mee-poo
Går frem når fig. er aktiv på linjen
Nakota
Går frem til den skjulte men snakkende fig.
Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Går fram direkte til fig. uten hjelp
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Niantic, Nun-de-waone, Nee-mee-poo
Leker ikke, men viser interesse
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Nakota
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Niantic, Nun-de-waone, Nee-mee-poo
Blir aktiv, men avbryter
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Nakota
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek,
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Niantic, Nun-de-waone, Nee-mee-poo
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Nakota
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Nun-de-waone, Nee-mee-poo
Viser noe trusselatferd
Nakota, Niantic

Viser trusselatferd over lengre tid

Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Nee-mee-poo
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Niantic
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Nakota, Nun-de-waone
Går fram til kjeledressen uten hjelp
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Nakota, Nee-mee-poo
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Niantic
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Nun-de-waone
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Nakota
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Niantic
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Nun-de-waone, Nee-mee-poo
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Nakota, Niantic
Huker seg og stanser
Nun-de-waone, Nee-mee-poo
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid
Nun-de-waone
Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Nakota
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Niantic
Går fram til skrammelet uten hjelp
Nee-mee-poo
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Niantic, Nun-de-waone, Nee-mee-poo
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Nakota
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Nun-de-waone
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Nakota, Nee-mee-poo
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Niantic
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Niantic
Viser enkelte trusselsignaler
Nakota, Nun-de-waone, Nee-mee-poo
Viser trusselatferd over lengre tid
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Niantic, Nun-de-waone
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Nee-mee-poo
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Nakota
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Nakota
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Niantic
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Nee-mee-poo
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet
Nun-de-waone
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Går fram når fører snakker med figurantene og roper
på hunden
Nun-de-waone
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand
Nakota, Nee-mee-poo
Går fram til spøkelset uten hjelp
Niantic
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Nee-mee-poo
Tar selv kontakt med spøkelset
Nakota, Nun-de-waone
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
Niantic
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse
Starter langsomt, blir aktiv, leker
Niantic
Starter raskt, leker aktivt
Nakota, Nun-de-waone, Nee-mee-poo
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke
Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Nakota, Niantic, Nun-de-waone, Nee-mee-poo
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Nakota, Niantic, Nun-de-waone
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Nee-mee-poo
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd