Woodshine’s Lykke-kull

MH Protokoll for Woodshine’s Lykke-kull f:16.05.2011


Testdato: 02 September 2012
Beskrivere: Sverre Kirkemo og Heidi Lernæs
Hunder: Woodshine’s Lykkelig, Woodshine’s Lykketrollet


Testdato: 28 April 2013
Beskrivere: Marianne Ono Njøten og Heidi Lernæs
Hunder: Woodshine’s Lykketreff

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Lykketreff, Lykketrollet
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Lykkelig
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Lykketreff, Lykketrollet
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Lykkelig
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Aksepterer håndtering
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Lykkelig, Lykketreff, Lykketrollet
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Lykketrollet
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Lykkelig
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Lykketreff

2b. LEK 1
Griping
Griper ikke
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden
Lykketrollet
Griper forsiktig, eller med fortennene
Lykketreff
Griper direkte med hele munnen
Lykkelig
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Lykketrollet
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Lykkelig, Lykketreff
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Starter men avbryter før byttet
Lykkelig (1), Lykketreff (1)
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Lykketreff (2)
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Lykkelig (2), Lykketrollet (1)(2)
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Lykkelig (1), Lykketreff (1)
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Lykketreff (2), Lykketrollet (2)
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Lykkelig (2), Lykketrollet (1)
Griper direkte, slipper Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Lykkelig
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Lykketreff, Lykketrollet
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Lykkelig, Lykketreff, Lykketrollet
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Lykkelig, Lykketreff, Lykketrollet
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del
Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Lykketrollet
Går frem når fig. er aktiv på linjen
Går frem til den skjulte men snakkende fig.
Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Lykketreff
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Lykkelig
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Lykketrollet
Leker ikke, men viser interesse
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Lykkelig
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
Lykketreff
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Lykketrollet
Blir aktiv, men avbryter
Lykketreff
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Lykkelig
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek,
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Lykkelig, Lykketreff, Lykketrollet
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Lykketreff
Viser noe trusselatferd
Lykketrollet

Viser trusselatferd over lengre tid
Lykkelig

Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Lykketrollet
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Lykkelig, Lykketreff
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Går fram til kjeledressen uten hjelp
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Lykkelig, Lykketrollet
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Lykketreff
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Lykkelig, Lykketrollet
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Lykketreff
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Lykketrollet
Huker seg og stanser
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Lykkelig, Lykketreff
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid
Lykkelig
Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Går fram til skrammelet uten hjelp
Lykketreff, Lykketrollet
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Lykketreff, Lykketrollet
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Lykkelig
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Lykkelig
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Lykketreff, Lykketrollet
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Viser enkelte trusselsignaler
Lykkelig, Lykketreff, Lykketrollet
Viser trusselatferd over lengre tid
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Lykkelig, Lykketreff, Lykketrollet
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Lykkelig, Lykketreff, Lykketrollet
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Lykketrollet
Går fram når fører snakker med figurantene og roper
på hunden
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand
Lykkelig
Går fram til spøkelset uten hjelp
Lykketreff
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Lykketrollet
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Tar selv kontakt med spøkelset
Lykkelig, Lykketreff
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke
Lykketrollet
Leker ikke, men kan vise interesse
Starter langsomt, blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Lykkelig, Lykketreff
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke
Lykketrollet
Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Lykketreff
Griper direkte med hele munnen
Lykkelig
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Lykketreff, Lykketrollet
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Lykkelig
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd