Avlsrådet

 Avlsrådet i NBFK : avl@nbfk.no

Avlsrådet per 23.03.2019

Leder: Merete Greaker (Styremedlem avl 2 år.)
Medlem: Torhild Hansen Tunge (1 år)
Medlem: Marianne Ono Njøten (2 år)
Medlem: Aina Rønning (1 år)
Vara: Torill Tornes (2 år)


Dersom du har spørsmål eller innspill til saker som bør tas opp i avlsrådet er det bare å ta kontakt med leder av Avlsrådet.
Det kan vøre spørsmål om helse, kombinasjoner, genetikk, avl og oppdrett.
Vi håper på innspill fra både valpekjøpere og oppdrettere.
For avlsrådet
Anne Grete Larsen


NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.

NBFK’s retningslinjer for avl og valpeformidling.

RAS for belgiske fårehunder
Rasespesifikke avlsstrategier (RAS)

Regler for kryssparring.


AVLSRÅDET

Kriterier for å stille til valg: Erfaring med rasen i minst 10 år. Oppdrettet minst 5 kull.
Oppdretterskolen eller tilsvarende etter 01.01.2018. (vedtatt 14.08.2017)

Ved valg: Forslag til kandidater på valg sendes styremedlem avl. Avlsrådet tar dette til Oppdretterforum, som oversender sin innstilling på kandidater til hovedstyret. Styret setter kriterier for valg av medlemmer til avlsrådet, samt setter sammen Avlsrådet og retningslinjer for denne.

Avlsrådet skal bestå av 3 medlemmer + styremedlem avl + 1 varamedlem. To medlemmer sitter i 2 år og 1 medlem + vara sitter i 1 år.


Oppdretterforum – info og referater

Revidert etter vedtak 14.08.17