Avlsrådet

Til info: Denne siden er under revidering

Avlsrådets adresse: Anne Grete Larsen, Rausjøveien 731, 1404 Siggerud

Leder: Anne Grete Larsen
Medlem: Tanja Hulsund
Medlem: Leif N. Eriksen
Medlem: Alyn Hunsbedt Johansen


Regler for avl Oppdatert 14/10-12
NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett
NKKs ETISKE RETNINGSLINJER FOR HOLD OG TRENING AV HUND NY!!


Dersom du har spørsmål eller innspill til saker som bør tas opp i avlsrådet er det bare å ta kontakt med en av oss.
Vi håper på innspill fra både valpekjøpere og oppdrettere.
For avlsrådet
Anne Grete Larsen


Vurderer du å kjøpe Belgervalp? Les her.


RAS
Rasespesifikke avlsstrategier.
RAS-dokumentet, ver. 1 er godkjent fra NKK.
For mer info, klikk her.


Regler for kryssparring.


Oppdretterforum – info og referater