Avlsrådet

Avlsrådets adresse: Anne Grete Larsen, Rausjøveien 731, 1404 Siggerud

Leder: Anne Grete Larsen
Medlem: Tanja Hulsund
Medlem: Leif N. Eriksen
Medlem:
Vara:


Regler for avl Oppdatert 14/10-12
NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett
NKKs ETISKE RETNINGSLINJER FOR HOLD OG TRENING AV HUND


Dersom du har spørsmål eller innspill til saker som bør tas opp i avlsrådet er det bare å ta kontakt med leder av Avlsrådet.
Vi håper på innspill fra både valpekjøpere og oppdrettere.
For avlsrådet
Anne Grete Larsen


RAS
Rasespesifikke avlsstrategier.
RAS-dokumentet, ver. 1 er godkjent fra NKK.
For mer info, klikk her.


AVLSRÅDET
Ved valg: Forslag til kandidater på valg sendes styremedlem avl. Avlsrådet tar dette til Oppdretterforum, som oversender sin innstilling på kandidater til hovedstyret. Styret setter kriterier for valg av medlemmer til avlsrådet, samt setter sammen Avlsrådet og retningslinjer for denne.

Avlsrådet skal bestå av 3 medlemmer + styremedlem avl + 1 varamedlem. To medlemmer sitter i 2 år og 1 medlem + vara sitter i 1 år.


Regler for kryssparring.


Oppdretterforum – info og referater

Revidert etter vedtak 04.04.17

NBFK