Avlsrådet

Avlsrådets adresse: Avlsrådet i NBFK v/Anne Grete Larsen, Rausjøveien 731, 1404 Siggerud

Avlsrådet per 09.03.2018:

Leder: Anne Grete Larsen (velges på GF)
Medlem: Leif N. Eriksen (1år)
Medlem: Merete Greaker (1år)
Medlem: Aina Rønning (2år)
Vara: Torhild Hansen (2år)


Dersom du har spørsmål eller innspill til saker som bør tas opp i avlsrådet er det bare å ta kontakt med leder av Avlsrådet.
Det kan vøre spørsmål om helse, kombinasjoner, genetikk, avl og oppdrett.
Vi håper på innspill fra både valpekjøpere og oppdrettere.
For avlsrådet
Anne Grete Larsen


NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.

NBFK’s retningslinjer for avl og valpeformidling.

RAS for belgiske fårehunder
Rasespesifikke avlsstrategier
RAS

Regler for kryssparring.


AVLSRÅDET

Kriterier for å stille til valg: Erfaring med rasen i minst 10 år. Oppdrettet minst 5 kull.
Oppdretterskolen eller tilsvarende etter 01.01.2018. (vedtatt 14.08.2017)

Ved valg: Forslag til kandidater på valg sendes styremedlem avl. Avlsrådet tar dette til Oppdretterforum, som oversender sin innstilling på kandidater til hovedstyret. Styret setter kriterier for valg av medlemmer til avlsrådet, samt setter sammen Avlsrådet og retningslinjer for denne.

Avlsrådet skal bestå av 3 medlemmer + styremedlem avl + 1 varamedlem. To medlemmer sitter i 2 år og 1 medlem + vara sitter i 1 år.


Oppdretterforum – info og referater

Revidert etter vedtak 14.08.17