DNA-testing

DNA-testing på belgiske fårehunder

 

SDCA1 og SDCA2. Testing for Cerebellær Ataksi på belgiske fårehunder ligger tilgjengelig for sentral registrering og kan bestilles via NKK på “Mine sider”. Det anbefales å sende prøvene til Laboklin. Mer info her: Info om SDCA 2017

  1. SDCA1 og SDCA2 bør testes samtidig, da genene hver for seg kan gi sykdom. Å teste bare for ett av genene vil derfor være lite hensiktsmessig.
  2. Det er også andre gener som kan gi SDCA på belgiske fårehunder, selv om disse ikke er fullt så vanlige. Det betyr at selv om begge foreldredyrene er fri for SDCA1 og SDCA2, så fins det en liten mulighet for at de kan gi avkom med sykdom.

Arvelig katarakt (HC). Forkommer hos rasen (mest i bakre pol men også mer utbredt kortikal katarakt). Det fins gentester for arvelig katarakt på andre raser, da vha genet HSF4. Det er imidlertid IKKE det samme genet som gir katarakt hos belgiske fårehunder. Det fins ingen gentest for disse. NSVOs (Norsk Selskap for Veterinær Oftalmologis) avlsanbefalinger for sykdommen:
Hunder med arvelig katarakt anbefales ikke brukt i avl. Anbefalt undersøkelsesrutine • Avlsdyr: Årlig så lenge de brukes i avl, første gang ved ett års alder. • Øvrige hunder i et evt. screeningprogram: Ved 1, 3 og 7 års alder.

Hrd-PRA og retinopatier. Working Dog Retinopati er den arvelige retinopatien som forekommer hos belgiske fårehunder. Det fins ikke gentester for denne formen for retinopati. NSVOs avlsanbefalinger for sykdommen: Affisert hund bør ikke brukes i avl. Undersøkelsesrutinene er som for arvelig katarakt.

Slektskapstesting. Farskapstesting er tilgjengelig for alle raser via NMBU Veterinærhøgskolens genetikklaboratorium, men «DNA-profiler» er foreløpig kun tilgjengelig for pomeranian. Skjema for farskapstesting kan lastes ned via NMBUs nettsider.
Farskapstest, rekvisisjon og skjema for kull/foreldre: http://web2.nkk.no/?module=Files&action=File.getFile&id=2669