Retningslinjer avl og formidling

NBFK´s retningslinjer for avl og valpeformidling

NBFK oppfordrer til økt kunnskap om avl og oppdrett blant klubbens oppdrettere gjennom å anbefale alle oppdrettere som vil stå på klubbens hjemmeside til å delta på relevante kurs i regi av NKK, som arrangeres hvert år flere steder i landet.
Oppdretter bør holde seg oppdatert på anbefalingene i RAS

 

Krav til avlsdyrene:

 • Bare hunder som er sunne og friske skal brukes i avl. Det skal ikke være påvist antatt arvelige sykdommer eller defekter
 • Begge foreldredyr skal ha minimum VG på utstilling etter fylte 24 måneder. Alternativt skal de kunne dokumentere offisielle egenresultater som godkjent IPO2, opprykk til A NBF-bruks, A-godkjent redningshund eller godkjent funksjonsanalyse, korningens mentaldek (MT Sverige), eller tilsvarense resultater fra andre land.
 • HD: Både tispe og hannhund skal være fri for hofteleddsdysplasi (A eller B), offisielt avlest av NKK eller samarbeidende klubb innen FCI.
 • AA: Både tispe og hannhund skal være fri for albuleddsartrose. Unntak er hunder som bor utenom Norden, der AA røntgen ikke er en del av raseklubbens anbefalinger for avlsdyr.
 • Øyenlysing: Både tispe og hannhund skal være øyenlyst iht. til de til enhver tid gjeldene anbefalinger gitt av autoriserte attestutstedere for arvelige øyensykdommer i Norge. Pr. dags dato – minimum 12 måneder før paring for tisper og en gang årlig for hannhunder som går i avl. For påvist sykdom gir autoriserte attestutstedere for arvelige øyensykdommer i Norge følgende anbefalinger (pr. Mai 2017):
  * PPM – mild grad kan pares mot fritt.
  * PHTVL/PHPV – grad 1 kan brukes i avl mot fritt, grad 2-6 anbefales ikke brukt i avl.
  * Katarakt – anbefales ikke brukt i avl. Hunder med ant.sut.l (fremre y-søms katarakt), kan brukes med forsiktighet mot fritt.
  * Keratitt (pannus, pannæs keratitt) – affisert hund må ikke brukes i avl.
  * WDR – hund affisert med working dog retinopati må ikke brukes i avl.

For individer affisert med øyelidelse der det ikke er avlsrestriksjoner utover at det bør pares med frilyst partner, gjelder at partner SKAL være øyelyst, UANSETT hvilke land denne hunden kommer fra.

 • Hunder med diskvaliserende feil skal ikke benyttes i avl;
  * Fargefeil
  * Feil pelslengde
  * Tannmangel utover 2 x P1
 • Tispen skal være fylt 24 mnd ved første parring, og skal tidligst pares på sin 2.løpetid.
 • Hannhunden skal være fylt 18 mnd ved første parring.
 • En tispe skal ikke ha mer enn 4 kull.  Se NKK’s etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Anbefalinger til avlsdyrene:

 • Innavlsgrad på kullet bør ikke være høyere enn 5% basert på en 6 generasjons stamtavle for paring mellom samme variant (terv + terv, groen + groen osv). (Dette kan man sjekke på DogWeb ved å lage en fiktiv stamtavle på nkk.no
 • Det bør være minimum 1 løpetid mellom hvert kull – det henvises ellers til NKK’s etiske grunnregler for avl og oppdrett.
 • Begge foreldre bør ha gjennomgått MH, FA, Korning
 • Ved kryssparring skal innavlsgraden være 0%
 • Avkom etter kryssparring bør DNA testes for farge før de benyttes i avl.

Formidling av valper gjennom NBFK:

 • Oppdrettere må være medlem av NBFK .
 • Oppdretter forplikter seg til å følge NKK’s etiske grunnregler for avl og oppdrett.
 • Oppdretter forplikter seg til å  – som et minimum – benytte NKK’s kjøpekontrakt.
 • Kun kull som oppfyller klubbens KRAV til avlsdyr vil bli formidlet.
 • Kull står til formidling frem til valpene er 10 uker, oppdretter er forpliktet til å gi løpende informasjon om hvor mange valer som er igjen. Ønskes videre formidling utover 10 uker må oppdretter gi beskjed.
 • Medlemmer kan få formidle omplassering av belgiske fårehunder. Hundens fulle navn, reg.nr, fødselsdato og grunn til omplassering skal oppgis. Hunden vil stå til omplassering i 2 mnd. Ønskes formidling ut over dette, må eier gi beskjed om det
 • Oppdretter plikter å gi korrekte opplysninger om sitt valpekull til formidling i NBFK. Dersom dette ikke overholdes, blir kullet fjernet fra alle lister umiddelbart. Ved gjentakelse, vil oppdretter miste retten til å ha sitt kull til formidling på klubbens hjemmeside i 2 år. Dette gjelder også i Belgerbladet, via klubbens FB side, samt at kennelnavnet blir fjernet fra “Oppdretteroversikten”.

Reglene skal revideres om 3 år.

Revidert 09.03.18
Avlsrådet ved Anne Grete Larsen

Vedtatt av styret 15.04.18 med iverksettelse fra og med 1. Juli 2018