Hva er fórvert?

Fôrvertsavtaler og medeie-kontrakter
Oppdrettere som driver med avl ønsker ofte å beholde valper fra flere kull slik at de kan videreføre de linjene som avles på. Dette er viktig i forbindelse med avlsarbeidet. Det er mange ganger umulig for en oppdretter å beholde valper fra hvert kull selv – og da gjør de ofte bruk av det man kaller fôrverts-avtaler eller medeiere. På denne måten får valpen en god sosialisering i en familie i stedet for å være en av mange på en kennel. På samme tid beholder oppdretteren muligheten til å kunne bruke akkurat den hunden i avl.

Fôrvertsavtaler
Her betaler man som regel ikke penger for hunden, men betaler ved at hunden skal ha f.eks. 1 – 2 valpekull hos oppdretter. (Når det gjelder hannhunder er det ikke uvanlig at hunden er permanent på fôr, evt. at han skal kunne brukes i et visst antall parringer eller være fôrvertshund opp til en viss alder, før eierskapet overføres til fôrvert.) Det betyr at når hunden er gammel nok må den tilbake til oppdretteren for å få valper. I praksis betyr det at hunden må være hjemmefra i ca. 10 uker: 2 uker før fødsel og 8 uker etter. Den må også være med oppdretter i forbindelse med parring, men det tar bare ett par dager. Når hunden da har ”betalt” med sine valpekull, eller oppdretter f.eks. har bestemt at denne ikke vil ha kull, skal stamtavle og omregistrering sendes hundens fôrvert, slik at denne blir den rettmessige eier av hunden. Hvordan dette gjøres, og hvem som dekker hva, bør alltid stå i kontrakten. Oppdretter kan ikke hente hunden tilbake når det passer den, men kan kun få hunden i forbindelse med kull. Noen oppdrettere har også med i sine avtaler at hundene må stilles på utstilling, konkurreres med, gå MH/FA e.l. Dette fordi at i ett avlsarbeide er det viktig at hunden har premiering eller at man har en bedømmelse på hunden.

Medeie
Her betaler man kanskje halv pris for hunden mot at oppdretter skal ha 1 kull. Har man en hund på medeie med oppdretter skal begge navnene stå i stamtavlen slik at man eier like mye hver. Fra og med 1.1.2011 har NKK innført nye rutiner på eierskap av hund. Disse reglene sier at kun den ene eierens signatur vil være gyldig når det gjelder registrering av kull og eierskifte. Denne eieren kan registrere medeier(e) på hunden i NKKs database, men dette vil kun gjøre at medeier kan melde hunden på prøver/utstillinger og at dennes navn blir publisert i kataloger; medeier vil altså ikke være underskriftberettiget overfor NKK. Foreløpig gjelder dette kun hunder født etter 1.1.2011.

De forskjellige kenneler har ulike fôrvertsavtaler og medeiekontrakter, så det er viktig at man undersøker hvilke betingelser de har. Noen kenneler har bedre betingelser enn andre. Men det viktigste er at uansett at om man er medeier eller fôrvert så ”eier” man hunden.