Gratulerer 2018


Har du, eller kjenner du en belger som fortjener en gratulasjon?
(hundens eier/fører må være medlem i NBFK)
Send inn bilde og din gratulasjon til webmaster.

 


A R K I V : 2013, 2014, 2015, 2016, 2017