Historie 1995

Styret 1995

Generalforsamling i Holmenkollen 25. mars

 

Leder: Anita Stensheim

Nestleder: Terje Nygaard

Sekretær: Marianne Gundersen

Kasserer: Anita Karlsen

Styremedlem: Dag Harlem

Styremedlem: Liv Sæther

Styremedlem: Marit Stenstadvolden

Varamedlem: Jone Sahl, Hege C. Olsen, Tor Valberg

Redaktør: Lena Berg Nordli

Redaksjon: Anne-Kath Jernberg, Frank Skulstad, Turid Nerheim

Valpeformidler: Reidun Amundsen

Revisor: Magne Mobæk, Erling Kuvåssæter

Valgkomité: Else Marie Nygaard, Anne Grete Larsen, Lena Berg Nordli

 

15 års jubileum

Vedtak på GF:

Klubben skal kjøpe PC til kasserer, styremedlem avl og redaktør over en treårs periode.

Belgerbladet.

Annonsepriser: 1/1 side kr 500.-, medlemsrabatt kr 100,-

1/2 side kr 250,-, medlemsrabatt kr 50,-.

Belgerbladet kommer ut med 4 nummer. ( Nr 1, Nr 2, Nr 3/4 og Nr 5/6)

Saker i styret

Avlsrådet jobber med et utkast til regler for henvisning av
valper gjennom NBFK og avlshannhundliste.
Styret ser seg nødt til å si opp samarbeidsavtalen med
lokalavdelingene i Vestfold, Telemark og Sogn og Fjordane/Møre og Romsdal
p.g.a. gjentatte brudd på denne. NBFK har dermed 8 avdelinger.

Nestleder deltar på årsmøtet i avd. Rogaland.

Arrangement

Lokalledermøtet på Trollvasshytta 26. mars samler deltakere
fra avdelingene Nordland, Rogaland, Østfold, Agder, Trøndelag,
Hordaland, Oslo/Akershus og Hedmark/Oppland. Det blir jobbet
med klubbens vedtekter og Samarbeidsavtalen mellom NBFK og avdelingene.

Oppdretterforum 3. juni

Dobbeltutstilling 17. og 18. juni. i Morokulien, et samarbeid
mellom AfBV (den svenske belgerklubben) og NBFK.

Denne utstillingen markerer 15 års jubileet

Resultatliste fra NBFK’s utstilling i Morokulien

Utstilling i Rogaland 10. september. Dommerne, J. Wiersma og
Carol Monicol plukker ut Hurry-Berry v’t Belgisch Schoon(g)
som BIS-vinner blant de 69 hundene som deltar.

Resultatliste fra utstillingen

Hunder som utmerket seg i 1995

Storeulv B av Nangijala(m)/Karl Ivar Reiten blir Norgesmester i rundering.
Storeulv B av Nangijala blir ”Årets brukshund”(NKK)
Obsidian’s A Little Raindrop(g) blir NUCH på 2 års dagen,
og er dermed Norges yngste. Eier er Irene Børresen.
Zagal’ Quint bli nr 2 både i NM og Nordisk Mesterskap for politihunder

Storeulv B av Nangijala .

Obsidian’s A Little Raindrop(g)