Historie 1996

Styret 1996

Generalforsamling i Oslo 23. mars. 31 stemmeberettige medlemmer tilstede.

 

Leder: Gunnar Trædal Henden

Nestleder: Nils Johannessen

Sekretær: Marianne Gundersen

Kasserer: Knut Alme

Styremedlem: Merete Greaker

Styremedlem: Anita Stensheim

Styremedlem: Marit Stenstadvolden

Varamedlem: Tor Valberg, Harri Oxnäs, Lill Malin Maurud

Materialforvalter: Tor Valberg

Redaktør: Lena Berg Nordli

Redaksjon: Anne-Kath Jernberg, Turid Nerheim

Valpeformidler: Reidun Amundsen

Revisor: Steinar Elgvin, Tore Leinaas

Valgkomité: Rolf Hansen, Rune Grønvik, Lena Berg Nordli

Æresmedlemskomité: Rolf Hansen, Anita Stensheim, Stein Arild Rusten

 

NBFK fikk sine 2 første æresmedlemmer i 1996 Anne Grete Larsen og Terje Nygaard

 

Belgerbladet.

Annonsepriser: 1/1 side kr 500.-, medlemsrabatt kr 100,-

1/2 side kr 250,-, medlemsrabatt kr 50,-

Belgerbladet kommer ut med 5 nummer.

Saker i styret

Nestleder besøker avd. Hordaland og holder foredrag på det

første medlemsmøtet i avdelingens nye klubbhus på Hjortland.

Det blir gjort forsøk på å lage en klubbside på internett.

Det utarbeides en ”utstillingshåndbok” for utstillingsarrangører.

Arrangement

Lp-stevne i Oslo 8. mai, kveldsstevne med 54 deltakere.

Trippelutstilling i Bergen 25.-27. mai. NBFK avd. Hordaland

arrangerer 26. mai. Påmeldingsavgiften er kr 220,-

(valp/veteran kr 110,-) Dommere: M.K. Mcilherene (T),

K. Bird (G, L, M). I tillegg dømmer Marit Sunde, Istwan Csepai,

Norvald Thunestvedt og Hans Kr Bratfoss de andre rasene og LP.

På denne utstillingen er det ikke en belger som blir BIS,

noe som fører til en del diskusjon.

Men Sabako’s Imre Sir Satan blir beste belger.

Resultatliste fra NBFK’s utstilling i Bergen

Utstilling i Øyer 10. august. Dommere er Eric Desschans,

Mme Pollet, Mme Collin og Jane van Sabben.

Resultatliste fra utstillimgen

Runderingstevne i Oslo, kl B, C og D i juni og kl A i oktober

Hunder som utmerket seg i 1996

Benoit Agility-Schacco(t) og Geir Grefstad og

Yogi Bear/Eirin Johnsen (nå Sommer) reiser til Sveits for

å delta i det første VM i Agility.

De deltar også i Nordisk Mesterskap på Hamar,

Schacco og Geir blir nr 4. Yogi Bear vinner NM og

Benoit Agility-Schacco blir nr 2. Yogi og Eirin vinner Kalatrofeet.

Strauss(t)/Bent Stenstrøm vinner NM i rundering.

Chac Mool C av Nangijala(g)/Elisabeth Bekkeli blir

nr 4 i Nordisk Mesterskap, rundering.

Fakaiser’s Ginnie d’Gracieux blir BIS på spesialutstilling

i Danmark 24. november. BIS 2 og BIS 3 på denne utstillingen

er også norske.

Chac Mool C av Nangijala(g)