Historie 1997

Styret 1997

Generalforsamling i Bergen, 15. mars. 41 stemmeberettige medlemmer tilstede.

 

Leder: Gunnar Trædal Henden

Nestleder: Nils Johannessen

Sekretær: Katrine Fangen

Kasserer: Knut Alme

Styremedlem: Merete Greaker

Styremedlem: Anne Grete Larsen

Styremedlem: Karl Ivar Reiten

Varamedlem: Linda Haugsdal, Lill Malin Maurud, Terje Nygaard

Redaktør: Ragnhild Stensland

Redaksjon: Irene Børresen

Valpeformidler: Reidun Amundsen

Revisor: Leif Normann Eriksen

Valgkomité: Irene Mobæk, Kjell Henning Vinje, Rune Grønvik

Æresmedlemkomité: Rolf Hansen, Anne Grete Larsen, Terje Nygaard

 

  • Det blir tillatt for sivile å trene hund i forsvarsarbeid.

 

Vedtak på GF:

Kandidater som er foreslått av valgkomiteen og et medlem i valgkomiteen får dekket reise til GF.

Kr 50 000,- av pengene på høyrentekontoen ”låses”, og resten kan brukes til innkjøp av PC og kurs i lokallavdelingene.

Belgerbladet.

Annonsepriser: 1/1 side kr 500.-, medlemsrabatt kr 100,-

1/2 side kr 250,-, medlemsrabatt kr 50,-

Belgerbladet kommer ut med 4 nummer. Nr 1/97 kom aldri ut.

Saker i styret

Det utarbeides retningslinjer for Belgerbladet.

Klubbens første hjemmeside på internett er en realitet.

Ida Nygaard er webmaster.

Redaktør Ragnhild Stensland starter opp igjen arbeidet med å

samle inn materiale til Championboken.

Styret forsøker for første gang et telefonmøte.

Arrangement

Utstilling i Nordland 24. mai. 24 hunder er påmeldt og

Anders Lyrholm dømmer. På denne utstillingen ble Anders Lyrholm

bitt av en groenendael for første gang, men på tross av at han måtte sy,

kom han tilbake og fullførte bedømmelsen. En svensk hund,

Tchai van de Hoge Laer blir BIS.

Resultatliste fra utstillingen

Adferdsseminar i Bergen 7. juni. Forelesere er Morten Bakken

og Per Jostein Matre.

Oppdretterforum i Oslo 8. juni. Det nye registeret blir

lagt frem og det velges nytt avlsråd.

Cert-utstilling i Trøndelag 29. juni. Dommere er Verena Sutermeister (T)

og Jelle Wiersma (G, L og M). 146 hunder møter og

den svenske tervueren Hexen House Morganah blir BIS.

Resultatliste fra utstillingen

Oppdretterforum i Oslo 8. november. Margunn Tvedten holder foredrag

om Thyroxin-mangel. Registeret, hannhundliste og NKK’s retningslinjer

for avl blir diskutert.

Hunder som utmerket seg i 1997:

Storeulv B av Nangijala blir ”Årets brukshund”(NKK)

Chac Mool C av Nangijala(g)/Elisabeth Bekkeli blir

norgesmestere i rundering.

Første norske malinois som består en IPO I prøve er Zagal’s Zakk,

eier Knut H. Karlsen.