Historie 1999

Styret 1999

Generalforsamling i Trondheim 20. mars. 41 stemmeberettige medlemmer tilstede.

 

Leder: Anita Stensheim

Nestleder: Irene B. Mobæk

Sekretær: Marianne Gundersen

Kasserer: Knut Alme

Styremedlem: Anne Grete Larsen

Styremedlem: Emte Jahnsen

Styremedlem: Katrine Fangen

Varamedlem: Linda Haugsdal, Johan Bruvik, Lena Mjåtveit

Materialforvalter: Linda Haugsdal

Redaktør: Ragnhild Stensland

Redaksjon: Irene Børresen

Valpeformidler: Reidun Amundsen

Revisor: Jan Florell, Marit Myhre

Valgkomité: Aina Rønning, Terje Nygaard, Anne Karin Hansen

 

Vedtak på GF:

Kontingenten økes med kr 25,- fra 2000.

Kriterier for støtte til ekvipasjer som deltar i mesterskap.

Nye medlemmer som melder seg inn etter 1/9, betaler halv kontingent.

Oppdrettere kan melde inn ”hele kull” for halv pris.

Det innføres krav om at foreldrene til kull født etter 1/1-00, bl.a. skal ha bestått karaktertest eller funksjonsanalyse, for at kullet kan formidles gjennom klubben.

Nye vedtekter blir vedtatt.

Belgerbladet.

Annonsepriser: 1/1 side kr 300.-(ikke-medl kr 500,-),

1/2 side kr 200,- og kr 500,- for baksiden.( ikke-medl kr 800,-)

1/1 side ”På hedersplass” kr 100,- 1/4 side skryteside kr 100,-.

Belgerbladet kommer ut med 5 nummer.

Saker i styret

Championboken er nå ferdig. Den inneholder en oversikt over alle

norskeide hunder med norske championtitler fra 1965 til 1997.

Boken blir trykket i 200 eksemplarer. Boken koster kr 400,-.

Arrangement

Nordisk treff i Danmark 17.-18. april. Irene B. Mobæk

representerer NBFK. Her diskuteres avl, IPO, oppdretterutdannelse

og mental tester.

Dobbel spesialutstilling i Rogaland 19.-20. juni. Avd. Hordaland

”låner” ut navnet, slik at rogalendingene får to utstillinger på en helg.

Dommere lørdag er Mme Heraly (G, L, M og valper) og

Mme Vermeiren (T). Søndag dømmer de motsatt.

Lørdag blir Fakaiser’s Kaizer d’Kipper BIS blant 64 deltagende hunder.

Søndag deltar 75 hunder og BIS blir Jarah de la Paririe de la Sommerau (t)

Resultatliste fra utstillingene.

Utstilling i Nordland 22. august. Påmeldingsavgift kr 250,-

(valp/veteran kr 125,-) Jesper Andersson dømmer 34 hunder.

BIS blir Hexen House Erah(t).

Resultatliste fra utstillingen.

Oppdretterforum i Oslo 9. oktober. Det velges nytt avlsråd.

Valpeliste og hannhundliste. Oppdretterforum anbefaler kr 6500,-

som valpepris for en 8 uker gml valp uten spesielle feil.

Hunder som utmerket seg i 1999:

Benoit Agility-Schacco(t)/Geir Grefstad blir nr 2 i NM agility.

NBFKs lag blir nr 3 i NM.

Storeulv B av Nangijala/Karl Ivar Reiten blir Norgesmester i rundering.

Zagal’s Quint blir Nordisk mester for politihunder.

Shirocky’s Beach Boy blir Amerikansk utstillingschampion.

Zagal’s Zakk deltar i Nordisk mesterskap, IPO III.

Akeron of Sundown Dancers blir gruppevinner på SKK Göteborg

med over 2700 hunder

Shirocky’s Beach Boy

Første godkjente belger i den svenske Marinen .

Godkjent 1999. SUCH FINUCH KORAD LP1 TJH MARINE

Fakaiser`s Nowak d`Nuit