Historie 2000

Styret 2000

Generalforsamling i Oslo 18. mars 34 stemmeberettige medlemmer tilstede.

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling samme dag, for å rette opp i feil i protokollen fra 1999.

 

Leder: Anita Stensheim

Nestleder: Rolf Hansen

Sekretær: Marianne Gundersen

Kasserer: Knut Alme

Styremedlem: Anne Marit Reinhardsen

Styremedlem: Emte Jahnsen

Styremedlem: Jan Florell

Varamedlem: Linda Haugsdal, Anne Grete Larsen, Johan Bruvik

Redaktør: Ragnhild Stensland

Redaksjon: Irene B ørresen

Valpeformidler: Reidun Amundsen

Revisor: Marit Myhre, Reidun Amundsen

Valgkomité: Terje Nygaard, Aina Rønning, Anne Karin Hansen

 

20 års jubileum.

Kontingenten er kr 275,- for hovedmedlemmer og kr 100,- for familiemedlemmer.

Bente Harlem er den første norske spesialdommer for belgiske fårehunder.

Vedtak på GF:

Det blir vedtatt at forslag som går inn under komiteers arbeid, skal behandles i komiteen, før det blir sendt til GF.

Avlsspørsmål skal ikke lenger opp på GF, men behandles i Oppdretterforum.

Kun valgt styre, en representant fra hver lokalavdeling og leder i valgkomiteen får heretter dekket reise til GF.

GF skal heretter avholdes i Oslo-området. Kr 4000,- settes av til et fond til forskning på belgeren.

Vedtakene som gjaldt avl i 1999, blir annullert fra 1/1-01

Belgerbladet.

Annonsepriser: 1/1 side kr 300.-(ikke-medl kr 500,-),

1/2 side kr 200,- og kr 500,- for baksiden.( ikke-medl kr 800,-)

1/1 side ”På hedersplass” kr 100,- 1/4 side skryteside kr 100,-.

Belgerbladet kommer ut med 5 nummer.

Saker i styret

Det blir sendt ut giroer med feil beløp for kontingent,

styret må derfor sende ut nye giroer pålydende kr 25,-.

Det utarbeides nye regler for utregning av Årets Belger.

Arrangement

Dobbelutstilling, LP og AG i Skien 10.-11. juni. Eksteriør dommere

er Eric Desschans og Antti Nieminen. Lørdag blir

Pyrytuulen’s Vivian (t) BIS, og søndag blir Dubion Wroom (g) BIS,

begge er fra Finland. Deltakerantall er ca 120 pr dag.

Søndagens agilitystevne er et uoffisielt nordisk mesterskap for belgere.

Kun 12 deltaker, og vinneren er: Kl B3, A-Cherry, Kl B2,

Loritja P av Nangijala og Kl B1, Finca Dellie’s Fighting Zack.

Resultatliste

Oppdretterforum i Oslo 28. oktober. Det blir utarbeidet nye krav

til avlshunder og retningslinjer for føring av registeret.

Hunder som utmerket seg i 2000:

Lei-Ann’s Stig/Anders Bjønnes blir Norgesmester i spor.

Chico (m)/Remi Åsheim vinner Nordisk mesterskap for politihunder.

Chac Mool C av Nangijala (g)/Elisabeth Bekkeli blir nr 2 i NM i rundering.

Ulvemors Zheila(t)/Eirin Johnsen blir nr 2 i NM agility.

NBFK’s lag blir Norgesmestere. Laget består av Eirin Johnsen & Zeila,

Per B Kirkevold & Tucker, Geir Gerfstad & Schacco

og Nina A Hagenes & Timo, alle tervueren.

Chac Mool C av Nangijala (g)