Historie 2001

Styret 2001

Generalforsamling i Asker, 24. mars. 25 stemmeberettige medlemmer tilstede.

 

Leder: Rolf Hansen

Nestleder: Ronny Eliassen

Sekretær: Marianne Gundersen

Kasserer: Grethe Blindheim

Styremedlem: Anne Marit Reinhardsen

Styremedlem: Emte Jahnsen

Styremedlem: Jan Florell *

Varamedlem: Janne B Lyster, Marit Jortveit, Johan Bruvik

Redaktør: Ragnhild Stensland *

Redaksjon: Irene Børresen *

Valpeformidler: Bente Lereim

Revisor: Marit Myhre, Knut Alme

Valgkomité: Terje Nygaard, Aina Rønning, Anne Karin Hansen

Nytt æresmedlem: Rolf Hansen

*Jan Florell trakk seg i i sept, Janne B Lyster overtok vervet.

Ny redaksjon fra BB nr 5/01

Redaktør: Toril Tornes

Redaksjon: Kirsti Enoksen, Roy Norås

Vedtak på GF:

Kontoen for forskning slettes og føres tilbake til brukskontoen.

Belgerbladet.

Annonsepriser: 1/1 side kr 300.-(ikke-medl kr 500,-),

1/2 side kr 200,- og kr 500,- for baksiden.( ikke-medl kr 800,-)

1/1 side ”På hedersplass” kr 100,- 1/4 side skryteside kr 100,-.

Belgerbladet kommer ut med 5 nummer. Forsiden på BB blir nøytral.

Saker i styret

Leder deltar på årsmøte i Østfold.

Oppdatert register selges nå på CD.

Championboken selges til redusert pris, kr 250,-

Ny hjemmeside, www.nbfk.org er opprettet.

Arrangement

Cert-utstilling i Nordland 17. juni. Dette er første gang stor-certet

deles ut nord for Trondheim. Dommer er Amanda McLaren.

BIS blir en svenskeid hund, Nihn de la Douce Plain.

Resultatliste fra utstillingen.

NBFK v/leder og styremedl bruks deltar i feiringen av danskenes

25 års jubileum 22.-24. juni.

Utstilling i Rogaland 9. september. Jean Lawless dømmer tervueren

og Paul Lawless dømmer de andre. 73 hunder er påmeldt,

BIS blir Vestertorp’s Mont Tulsa.

Resultatliste fra utstillingen.

Oppdretterforum 25. november. Bl.a. kjøpekontrakt blir diskutert.

Ny anbefalt valpepris er kr 7000,-.

Hunder som utmerket seg i 2001:

Ulvemors Zheila(t)/Eirin Johnsen blir nr 4 i NM agility.

NBFK stiller med to lag, som blir nr 4 og 6.

Chac Mool C av Nangijala(g)/Elisabeth Bekkeli blir nr 2 i NM i rundering.

Vestertorp’s Mont Tulsa

Chac Mool C av Nangijala (g)