Historie 2002

Styret 2002

Generalforsamling i Asker, 23. mars. 39 stemmeberettige medlemmer tilstede.

 

Leder: Rolf Hansen

Nestleder: Bente Harlem

Sekretær: Marianne Gundersen

Kasserer: Grethe Blindheim

Styremedlem: Ronny Eliassen

Styremedlem: Janne B. Lyster

Styremedlem: Erik Engeland

Varamedlem: Marit Jortveit, Heidi Leinaas Hagen, Merete Oudmayer

Redaktør: Bente L Gjerstad

Redaksjon: Camilla Hovland

Valpeformidler: Kirsti Enoksen

Revisor: Marit Myhre Schie

Vara revisor: Knut Alme

Valgkomité: Anne Karin Hansen, Terje Nygaard, Anne Grete Larsen

Vara i valgkomiteen: Kjartan Olsgård

 

 

Vedtak på GF:

Samarbeidsavtalen mellom NBFK og lokalavdelingene skal sendes ut på høring i lokalavdelingen.

Belgerbladet.

Annonsepriser: 1/1 side kr 300.-(ikke-medl kr 500,-),

1/2 side kr 200,- og kr 500,- for baksiden.( ikke-medl kr 800,-)

1/1 side ”På hedersplass” kr 100,- 1/4 side skryteside kr 100,-.

Belgerbladet kommer ut med 5 nummer.

Saker i styret

Bytter trykkeri til Grenland Reklame i Skien.

Vervekampanje.

Rasekompendium.

Arrangement

Utstilling og LP i Rogaland 27.-28. april for belgere(stor-cert)

og en del andre raser. Belgerne dømmes av Agnes Pollet. 221 påmeldte,

av dem 70 belgere. BIS blir Chevy’s Djiengis.

Resultatliste fra utstillingen

Utstilling i Østfold 31. august. Myriam Vermeiren dømmer de voksne

og Heidi L Hagen dømmer valpene. Til sammen 70 påmeldte hunder.

BIS vinneren heter Vestertorp’s Zukis-Izabel.

Resultatliste fra utstillingen

Hunder som utmerket seg i 2002:

Lei-Ann’s Nicole/Jan Egil Eide blir nr 2 i NM agility.

Chac Mool C av Nangijala(g)/Elisabeth Bekkeli blir nordiske

mestere i rundering, 11,5 år gammel.

Zagal’s Quint(t)/Øyvind Kjetland vinner

Nordisk Mesterskap for politihunder.

Psyko Ø av Nangijala/Terje Hammerseng vinner NM i IPO III.

Frost Ak av Nangijala/Erik Engeland blir nr 2 i NM IPO II

Chac Mool C av Nangijala (g)

Psyko Ø av Nangijala