Historie 2003

Styret 2003

Generalforsamling i Oslo, 22. mars. 44 stemmeberettige medlemmer tilstede.

 

Leder: Runar Oudmayer *

Nestleder: Bente Harlem

Sekretær: Merethe V Boneng

Kasserer: Grethe Blindheim

Styremedlem: Ronny Eliassen

Styremedlem: Janne B. Lyster *

Styremedlem: Odd Erik Magnes *

Varamedlem: Marit Jortveit, Heidi Leinaas Hagen, Emte Jahnsen *

Redaktør: Merete Oudmayer

Redaksjon: Anne Gry Øyeflaten, Emte Jahnsen

Valpeformidler: Kirsti Enoksen

Revisor: Marit M Schie

Vara revisor: Knut Alme

Valgkomité: Anne Grete Larsen, Lise Andersen, Mona Trøhaugen

Vara i valgkomitéen: Aina Rønning

* Janne B Lyster trakk seg i april, Emte Jahnsen overtok vervet.

Runar Oudmayer, Emte Jahnsen og Odd Erik Magnes trakk seg i okt.

Etter 19. oktober:

Fungerende leder: Bente Harlem

Fungerende nestl: Ronny Eliassen

Kasserer: Grethe Blindheim

Sekretær: Merethe Boneng

Styremedlem avl: Heidi L. Hagen

Styremedlem bruks: Marit Jortveit

 

Vedtak på GF:

Kontingenten for hovedmedlemmer økes med kr 25,- fra 2004.

Ny revidert Samarbeidsavtale mellom NBFK og lokalavdelingene.

Belgerbladet.

Annonsepriser: 1/1 side kr 300.-, 1/2 side kr 200,- og kr 500,- for baksiden. 1/1 side ”På hedersplass” kr 100,-.

Belgerbladet kommer ut med 5 nummer.

Saker i styret

Styret hadde sitt første møte via internett.

Rasekompendiet blir ferdig. Kompendiet er utarbeidet av Anders og Carin Lyrholm, kommentarer av Anders Lyrholm,

foto av Riitta Tjörneryd og oversatt av Bente Harlem. Kompendiet selges for kr 100,-.

Arrangement

Pinsetreff i Hemsedal 7.-9. juni. Avdeling Hordaland arrangerer

dobbelutstilling i samarbeid med hovedstyret. Lørdag deles det ut

stor-cert og BIR vinnerne får tittelen ”NBFK vinner 2003”

Resultatliste fra utstillingene.

Pauline Stern-Hanf dømmer tervueren og Angela Ridder Barbe de andre.

Søndag bytter dommerne raser. BIS begge dager blir Fresvikbygda’s Afrodite(t). Også i lydighet får den beste belgeren i

hver klasse tittelen ”NBFK vinner 2003”.

Mandag er det oppdretterforum der Pauline Stern-Hanf holder foredrag om ny standard på belgere og inntrykk fra utstillingene.

Nordisk treff i Danmark 11.-12. oktober. Runar Oudmayer og Emte Jahnsen representerer NBFK. Tema er MH-tester, felles retningslinjer for Nordisk mesterskap i agility og sammenligning av statistikk

fra de forskjellige land.

Oppdretterforum 23. november, 14 deltakere går inn for å fjerne A og B listene i valpeformidlingen. Klubben skal fremdeles av avlsanbefalinger, men ingen krav.

Hunder som utmerket seg i 2003:

Frost Ak av Nangijala(m)/Erik Engeland blir Norgesmester i IPO.

Lei-Ann’s Stig/Anders Bjønnes blir Norgesmester i spor.

Halusetha’s Chico(m)/Remi Åsheim vinner Norsk Mesterskap for politihunder.

Twitwi’s Caramba/Trine Tørrissen blir nr 3 i NM i LP kl elite.

Blacknecks Oscar(m)/Kim-André Sørland vinner H.P. Pedersens Minnepokal.

Lyn Ak av Nangijala/Neal Wallis vinner MR 2 i VM i Mondioring.

Thor du Baiser Orageux(m) blir BIR valp på

Verdensutstillingen i Dortmund. Eier er Irene Børresen.

Fakaiser’s Choran og Fakaiser’s Dinah blir Junior verdensvinnere

i Dortmund. Eiere er Tommy Nyland og Bente & Dag Harlem.

Fakaiser’s Choran og Fakaiser’s Dinah

Frost Ak av Nangijala(m)

Lyn Ak av Nangijala