Historie 2004

Styret 2004

Generalforsamling i Oslo, 20. mars. 38 stemmeberettige medlemmer tilstede.

 

Leder: Terje Nygaard

Nestleder: Anita Stensheim

Sekretær: Merethe V Boneng

Kasserer: Grethe Blindheim

Styremedlem: Ann-Merethe Rønning

Styremedlem: Tanja Hulsund

Styremedlem: Roar Christiansen

Varamedlem: Heidi L Hagen, Unni Lilleskjæret, Berit S Østborg

Redaktør: Merete Oudmayer

Redaksjon: Anne Gry Øyeflaten, Emte Jahnsen

Valpeformidler: Kirsti Enoksen

Revisor: Marit Schie

Vara revisor: Knut Alme

Valgkomité: Anne Grete Larsen, Mona Trøhaugen, Lise Andersen

Nytt æresmedlem: Marianne Gundersen

Kontingenten for hovedmedlemmer er kr 300,- og for familiemedlemmer kr 100,-

 

 

Vedtak på GF:

Oppdretterforum er det organ i NBFK som behandler avlssaker.

Oppdretterforum skal ikke være NBFK’s øverste organ i avlssaker, men et rådgivende organ.

Saker som blir tatt opp på oppdretterforum skal oversendes avlsrådet for vurdering.

Avlsrådets innstilling oversendes NBFK’s styre for endelig behandling.

Vedtektsendring i § 10 ang æresmedlemskomiteen.

Belgerbladet.

Annonsepriser: 1/1 side kr 300.-, 1/2 side kr 200,- og

kr 500,- for baksiden. 1/1 side ”På hedersplass” kr 100,-.

Belgerbladet kommer ut med 5 nummer.

Saker i styret

Jubileumskalender for 2005.

Det jobbes videre med dommerkonferanse i 2006.

I 2005 kommer pinsen så tidlig at det er uaktuelt å være i Hemsedal da,

helgen 25.-26. juni er derfor valgt. Men dessverre kolliderer dette med

NKK i Trondheim. Med en frist på 3 dager, blir styret derfor nødt

til å finne en ny løsning. Styret velger å ha en utstilling i Trondheim 26. juni 2005.

Arrangement

Utstilling for flere raser i Stavanger 2. mai. Annemarie Thomassen dømmer belgerne og plukker ut Kiosan’s Chiabos(t),

som dagens vakreste. Resultatliste for belgiske fårehunder.

Pinsetreff i Hemsedal 29.-30. mai. Avd. Hordaland arrangerer også i år

dobbelutstilling i samarbeid med hovedstyret.

Påmeldingsavgiften er kr 260,- (valp/veteran kr 130,-)

Dommere denne gangen er Jaqueline MacAndie og Mme Berton-Sarlat.

I år blir beste belger i LP og BIR vinnerne på lørdag, ”NBFK vinner 2004”.

Lørdag blir High Clearings Bijou(t) BIS og

søndag er det Fakaiser’s Giono som står øverst på pallen.

Resultatliste fra Hemsedal

Oppdretterforum 28. mai. Her diskuteres ”bruksmalle”,

hannhundliste, mentalitet og eksteriør.

Utstilling i Stavanger 11. september.

BIS blir Certavia’s Balderac

Resultatliste fra utstillingen

Runderingsstevne i Oslo 3/10. Beste belger i kl A blir

Dis av Nangijala/Odd Erik Magnes (nr 5)

Hunder som utmerket seg i 2004:

Frost Ak av Nangijala(m)/Erik Engeland blir nr 2

i Nordisk Mesterskap i IPO.

Psycho Ø av Nangijala/Terje Hammerseng vinner NM, IPO 3.

Blacknecks Oscar/Kim-André Sørland blir nr 2 i NM, IPO 2.

Lei-Ann’s Stig(m)/Anders Bjønnes blir nr 2 i konkurransen

om tittelen ”Årets brukshund”

Bebeto’s Beauty Queen Kelly blir re-godkjent

norsk redningshund – ettersøkning for 3. gang.

Battus Polydamas(t)/Toril Vik er på vinnerlaget i NM agility lag.

High Clearings Bijou(t)

Fakaiser’s Giono

Psycho Ø av Nangijala

Kiosan’s Chiabos(t)