Årets Belger Arkiv

Årets Belger 2017:

Utstilling – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2017/
Lydighet, Agility & Bruks – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2016/arets-belger-lydighet-agility-og-bruks-2017/

Årets Belger 2016:

Utstilling – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2016/
Lydighet, Agility & Bruks – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2016/arets-belger-lydighet-agility-og-bruks-2016/

Årets Belger 2015:

Utstilling – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2015/
Lydighet, Agility & Bruks – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2015/arets-belger-lydighet-agility-og-bruks-2015/

Årets Belger 2014:

Utstilling – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2014/
Lydighet, Agility & Bruks – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2014/arets-belger-lydighet-agility-og-bruks-2014/

Årets Belger 2013:

Utstilling – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2013/
Lydighet, Agility & Bruks – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2013/arets-belger-lydighet-agility-og-bruks-2013/

Årets Belger 2012:

Utstilling – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2012/
Lydighet, Agility & Bruks – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2012/arets-belger-lydighet-agility-og-bruks-2012/

Årets Belger 2011:

Utstilling – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2011/
Lydighet, Agility & Bruks – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2011/arets-belger-lydighet-agility-og-bruks-2011/

Årets Belger 2010:

Utstilling – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2010/
Lydighet, Agility & Bruks – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2010/arets-belger-lydighet-agility-og-bruks-2010/

Årets Belger 2009:

Utstilling – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2009/
Lydighet, Agility & Bruks – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2009/arets-belger-lydighet-agility-og-bruks-2009/

Årets Belger 2008:

Utstilling – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2008/
Lydighet, Agility & Bruks – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2008/arets-belger-lydighet-agility-og-bruks-2008/

Årets Belger 2007:

Utstilling – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2007/
Lydighet, Agility & Bruks – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2007/arets-belger-lydighet-agility-og-bruks-2007/

Årets Belger 2006:

Utstilling – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2006/
Lydighet, Agility & Bruks – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2006/arets-belger-lydighet-agility-og-bruks-2006/

Årets Belger 2005:

Utstilling – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2005/
Lydighet, Agility & Bruks – http://www.nbfk.no/arets-belger/arets-belger-2005/arets-belger-lydighet-agility-og-bruks-2005/