Årets Belger Regler

Regler for utregning av årets belger – UTSTILLING – 2018 (gjelder fra 1. januar 2018)

Generelle regler for årets belger
– Årets belger kåres pr. variant (gjelder ordinær, veteran og valp)
– Det kåres årets belger, årets veteran og årets valp
– Kun hunder med CK er med i beregningen av årets belger (se egne grunnregler for veteran og valp)
– De 5 beste resultatene er tellende (gjelder ordinær, veteran og valp)

Grunnregler årets beste veteran
– Hunden må ha oppnådd minst excellent for å komme med på listen
– Veteraner tar med seg poeng fra ordinær konkurranse til årets veteran konkurranse
– Plassering i veteranfinaler MÅ sendes aretsbelger@nbfk.no – da klubben ikke mottar dette automatisk

Grunnregler årets valp
– Resultater skal sendes aretsbelger@nbfk.no
– Det gis poeng for BIR/BIM, Gruppe og BIS plassering.

Poeng gis etter følgende oppsett:

Premie Ordinær Veteran Valp Kommentar
CK 1 1
Cert (stor-cert, NKK, spes)* 2 2 * Det gis poeng for stor-cert NKK utst. Og spesial med stor-cert
BIR 5 5 5
BIR -(NV, spes. m/stor-cert)* 7 7 7 * BIR/BIM på NKKs tittelutstillinger og spesial med stor-cert
BIM 3 3 3
BIM – (NV, spes. m/stor-cert)* 4 4 4 * BIR/BIM på NKKs tittelutstillinger og spesial med stor-cert
CACIB 5
res.CACIB 3
Nordisk cert 5 5
res. Nordisk cert 3 3
Pr. utslått hund 0,5 (gis kun i ordinær konkurranse)
 Plassering BHK/BTK 4-3-2-1 Poeng avhenger av hvor mange som blir plassert i BHK/BTK
BIG/BIS 1 15 15 15
BIG/BIS 2 11 11 11
BIG/BIS 3 9 9 9
BIG/BIS 4 5 5 5
NB! Det gis KUN poeng for enten BIG eller BIS i ordinær konkurranse. Kun valper og veteraner får for begge. Veteraner fordi

de tar med seg poeng fra ordinær konkurranse og kan ikke miste gruppe poeng om de blir BIR og plasserer seg.

Skjema for utfylling til årest belger utstilling finner du her

LP, Bruks og SL/R.RP/R.SP/(IPO/SchH/VPG)
Betingelser:

1. Alle deltagerne sender så fort som mulig sitt resultat for perioden 1. januar – 31. desember til LP-ansvarlig i NBFK og senest innen 1. januar det kommende år. Listen blir løpende oppdatert .
2. Alle deltagerne skal opplyse hundens variant, navn m/tittler og reg.nr., samt eier/førers navn.
3. Alle deltagerne skal opplyse hvor prøven er foregått, dommerens navn, hvilken klasse resultatet er oppnådd i, samt antall oppnådde poeng.

LP-regler:
1. Utmerkelsen utdeles på NBFK spesialutstilling det kommende år.
2. I kl I, II og III er det ekvipasjens 2 beste resultater ( kun 1.premie) i hver klasse som teller.
3. I kl. Elite vil det være ekvipasjens 3 beste resultater ( kun 1.premier) som teller.
4. I tilfelle av poeng deling er det den ekvipasjen som har oppnådd høyest antall poeng i en konkurranse i klassen som vinner.

Bruks-regler:
1. Utmerkelsen utdeles på NBFK spesialutstilling kommende år.
2. I kl. D,C,B er det ekvipasjen beste resultat (1 godkjent eller opprykk) i hver klasse som teller.
3. I kl. A vil det være ekvipasjens 3 beste resultater (godkjent) som teller.
4. I tilfelle av poeng deling er det den ekvipasjen som har oppnådd høyest antall poeng i en konkurranse i klassen som vinner.

SL/R.RP/R.SP/(IPO/SchH/VPG)-regler:
1. Utmerkelsen utdeles på NBFK spesialutstilling kommende år.
2. I kl. I, II er det ekvipasjens beste resultat (1 godkjent eller opprykk) i hver klasse som teller.
3. I kl. III vil det være ekvipasjens 3 beste resultater (godkjent) som teller.
4. I tilfelle av poeng deling er det den ekvipasjen som har oppnådd høyest antall poeng i en konkurranse i klassen som vinner.

Agility /Agility Hopp-regler
Betingelser:
1. Alle deltagerne sender så fort som mulig sitt resultat for perioden 1. januar – 31. desember til AG-ansvarlig i NBFK og senest innen 1. januar det kommende år. Listen blir løpende oppdatert .
2. Alle deltagerne skal opplyse hundens variant, navn m/tittler og reg.nr., samt eier/førers navn.
3. Alle deltagerne skal opplyse hvor prøven er foregått, dommerens navn, hvilken klasse resultatet er oppnådd i, antall deltakere i klassen, samt antall oppnådde poeng.

For alle klasser gjelder følgende:
De 5 beste resultatene teller, kun løp med 1. premie er tellende.
Det deles ut premie i AG 1S, 2S, 3S og AG hopp 1S, 2S, 3S

1. plass 55 poeng, minus feilpoeng + 1 poeng per utslåtte ekvipasje
2. plass 50 poeng, minus feilpoeng + 1 poeng per utslåtte ekvipasje
3. plass 45 poeng, minus feilpoeng + 1 poeng per utslåtte ekvipasje
4. plass 40 poeng, minus feilpoeng + 1 poeng per utslåtte ekvipasje
5. plass 35 poeng, minus feilpoeng + 1 poeng per utslåtte ekvipasje
6. – 10. plass 30 poeng, minus feilpoeng + 1 poeng per utslåtte ekvipasje
11. – 15. plass 20 poeng, minus feilpoeng + 1 poeng per utslåtte ekvipasje
Resultater fra konkurranser inne spor, rundering, lydighet, agility og SL/R.RP/R.SP/(IPO/SchH/VPG) kan også hentes fra utenlandske stevner som har samme mal som Norge innen den aktuelle disiplinen.

Kopi av protokoll må sendes inn.


Generellt:
Alle som vil være med og konkurrere om Årets Belger må være medlem i NBFK og hunden skal være en Belgisk Fårehund. Hunden skal også være registrert i NKK..
Eieren/føreren skal være medlem av NBFK på det tidspunktet for poengoppnåelse.
Prøven/utstillingen må også være godkjent av NKK.

Grupperesultater, samt alle resultater fra veteran, lydighet, agility, bruks og SL/R.RP/R.SP/(IPO/SchH/VPG) må sendes direkte til klubben.

Det er ikke alle resultater som når klubben automatisk. 

Dersom du vil være med å konkurrere så send inn resultatene etter hvert som de foreligger.