Årets Belger Regler

­EKSTERIØR ORDINÆRE KLASSER VETERANKLASSE JUNIOR VALP
CK 1 poeng 1 poeng 1 poeng
CACIB 3 poeng
RES CACIB 1 poeng
1 BESTE HUND 4 – 1 poeng * 4 – 1 poeng 4 – 1 poeng 4 – 1 poeng
2 BESTE HUND 3 – 1 poeng 3 – 1 poeng 3 – 1 poeng 3 – 1 poeng
3 BESTE HUND 2 – 1 poeng 2 – 1 poeng 2 – 1 poeng 2 – 1 poeng
4 BESTE HUND 1 poeng 1 poeng 1 poeng 1 poeng
PER UTSLÅTTE HUND 0,5 poeng 0,5 poeng 1 poeng 1 poeng
1 BESTE VALP KONK KL
2 poeng
2 BESTE VALP KONK KL
1 poeng

Blir 4 hunder plassert får beste hann/tispe 4 poeng, 2 beste hund får 3 poeng osv
Blir 3 hunder plassert får  beste hann/tispe, får beste hund 3 poeng, 2 beste hund får 2 poeng osv
Blir 2 hunder plassert får beste hann/tispe 2 poeng, 2 beste hund får 1 poeng
Blir kun 1 hund plassert får beste hann/tispe kun 1 poeng
OBS! I valp er det første plassering i klassene 4-6mnd og 6-9mnd som blir tildelt poeng.
Når beste hann/tispe er plassert i sine respektive klasser får de poeng etter plassering i konk. klasse.

BIR 5 poeng 3 poeng 5 poeng 3 poeng
BIM 3 poeng 1 poeng 3 poeng 1 poeng

BIR og BIR veteran er ikke gitt samme poengsum siden BIR veteran ikke kan få poeng for
2 x BIR om den blir beste hund, samtidig som den blir BIR-veteran.

1 BIG 10 poeng 5 poeng 10 poeng 5 poeng
2 BIG 8 poeng 4 poeng 8 poeng  –
3 BIG 6 poeng 3 poeng 6 poeng  –
4 BIG 4 poeng 2 poeng 4 poeng  –
1 BIS 16 poeng 10 poeng 16 poeng 10 poeng
2 BIS 14 poeng  8 poeng 14 poeng  8 poeng
3 BIS 12 poeng  6 poeng 12 poeng  6 poeng
4 BIS 10 poeng  4 poeng 10 poeng  4 poeng

I BIR og BIS finaler i ordinære enkle grupper på spesialer vil det ikke bli gitt poeng
Eks: Bir og BIS junior o.s.v.

Skjema for utfylling til årest belger utstilling finner du her

LP, Bruks og SL/R.RP/R.SP/(IPO/SchH/VPG)
Betingelser:

1. Alle deltagerne sender så fort som mulig sitt resultat for perioden 1. januar – 31. desember til LP-ansvarlig i NBFK og senest innen 1. januar det kommende år. Listen blir løpende oppdatert .
2. Alle deltagerne skal opplyse hundens variant, navn m/tittler og reg.nr., samt eier/førers navn.
3. Alle deltagerne skal opplyse hvor prøven er foregått, dommerens navn, hvilken klasse resultatet er oppnådd i, samt antall oppnådde poeng.

LP-regler:
1. Utmerkelsen utdeles på NBFK spesialutstilling det kommende år.
2. I kl I, II og III er det ekvipasjens 2 beste resultater ( kun 1.premie) i hver klasse som teller.
3. I kl. Elite vil det være ekvipasjens 3 beste resultater ( kun 1.premier) som teller.
4. I tilfelle av poeng deling er det den ekvipasjen som har oppnådd høyest antall poeng i en konkurranse i klassen som vinner.

Bruks-regler:
1. Utmerkelsen utdeles på NBFK spesialutstilling kommende år.
2. I kl. D,C,B er det ekvipasjen beste resultat (1 godkjent eller opprykk) i hver klasse som teller.
3. I kl. A vil det være ekvipasjens 3 beste resultater (godkjent) som teller.
4. I tilfelle av poeng deling er det den ekvipasjen som har oppnådd høyest antall poeng i en konkurranse i klassen som vinner.

SL/R.RP/R.SP/(IPO/SchH/VPG)-regler:
1. Utmerkelsen utdeles på NBFK spesialutstilling kommende år.
2. I kl. I, II er det ekvipasjens beste resultat (1 godkjent eller opprykk) i hver klasse som teller.
3. I kl. III vil det være ekvipasjens 3 beste resultater (godkjent) som teller.
4. I tilfelle av poeng deling er det den ekvipasjen som har oppnådd høyest antall poeng i en konkurranse i klassen som vinner.

Agility /Agility Hopp-regler
Betingelser:
1. Alle deltagerne sender så fort som mulig sitt resultat for perioden 1. januar – 31. desember til AG-ansvarlig i NBFK og senest innen 1. januar det kommende år. Listen blir løpende oppdatert .
2. Alle deltagerne skal opplyse hundens variant, navn m/tittler og reg.nr., samt eier/førers navn.
3. Alle deltagerne skal opplyse hvor prøven er foregått, dommerens navn, hvilken klasse resultatet er oppnådd i, antall deltakere i klassen, samt antall oppnådde poeng.

For alle klasser gjelder følgende:
De 5 beste resultatene teller, kun løp med 1. premie er tellende.
Det deles ut premie i AG 1S, 2S, 3S og AG hopp 1S, 2S, 3S

1. plass 55 poeng, minus feilpoeng + 1 poeng per utslåtte ekvipasje
2. plass 50 poeng, minus feilpoeng + 1 poeng per utslåtte ekvipasje
3. plass 45 poeng, minus feilpoeng + 1 poeng per utslåtte ekvipasje
4. plass 40 poeng, minus feilpoeng + 1 poeng per utslåtte ekvipasje
5. plass 35 poeng, minus feilpoeng + 1 poeng per utslåtte ekvipasje
6. – 10. plass 30 poeng, minus feilpoeng + 1 poeng per utslåtte ekvipasje
11. – 15. plass 20 poeng, minus feilpoeng + 1 poeng per utslåtte ekvipasje
Resultater fra konkurranser inne spor, rundering, lydighet, agility og SL/R.RP/R.SP/(IPO/SchH/VPG) kan også hentes fra utenlandske stevner som har samme mal som Norge innen den aktuelle disiplinen.

Kopi av protokoll må sendes inn.


Generellt:
Alle som vil være med og konkurrere om Årets Belger må være medlem i NBFK og hunden skal være en Belgisk Fårehund. Hunden skal også være registrert i NKK..
Eieren/føreren skal være medlem av NBFK på det tidspunktet for poengoppnåelse, også når premien utdeles.
Prøven/utstillingen må også være godkjent av NKK.

Grupperesultater, samt alle resultater fra veteran, lydighet, agility, bruks og SL/R.RP/R.SP/(IPO/SchH/VPG) må sendes direkte til klubben.

Det er ikke alle resultater som når klubben automatisk. 

Dersom du vil være med å konkurrere så send inn resultatene etter hvert som de foreligger.

NBFK