Nytt

Til info: Vend mobil/nettbrett for å se skjemaer o.l korrekt.

Norsk Belgisk Fårehund klubb innkaller til generalforsamling / årsmøte.

Dato: 23.03.2019
Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Balder allè 2, 2060 Gardermoen
Tidspunkt: Kl. 13.00

Saker som ønskes behandlet på GF må være styret i hende senest: 1.februar
Sendes: sekretaer@nbfk.no

Forslag på personer til valg må være valgkomiteen i hende senest: 1.februar
Sendes: merete.greaker@gmail.com

Vervene som er på valg er;
Leder 2 år
Sekretær 2 år
Kasserer 1 år (sittende kasserer har trukket seg fra og med GF-19)
Styremedlem Avl 2 år
Styremedlem 2 år
Varamedlem 2 år
Varamedlem 1 år
Medlem valgkomitè 2 år
Medlem valgkomitè 1 år
Vara valgkomitè 2 år

Saker mottatt etter fristen vil ikke bli behandlet. Saksdokumenter sendes/publiseres, iht vedtektene, senest 2 uker før GF.

Klubbens vedtekter gjeldende fra 09.03.2018 står på hjemmesiden; http://www.nbfk.no/styretklubbinfo/vedtekter

NBFKs avlsråd innkaller til oppdretterforum 23.03.2019 kl 15.00 på Thon Hotel Oslo Airport.

Saker som ønskes behandlet og forslag på kandidater til valg sendes avl@nbkf.no innen 1. mars.
Det er 2 kandidater på valg i avlsrådet. Saksdokumenter sendes/publiseres ca. 2 uker før oppdretterforum.

Se regler for deltakelse på klubbens hjemmeside her; http://www.nbfk.no/oppdretterforum


18.01.19
Ny kontaktperson i Agder.
Referat fra styremøte i Januar er lagt ut.
Ny oppdretter i Hedmark er lagt til.


09.01.19
Nye gratulasjoner er lagt ut.
Referat fra styremøte i November er lagt ut.
Årets belger utstilling er oppdatert.
Årets belger alle grener er oppdatert.
Oppdatert sponsor-siden.


08.01.19
NBFK ønsker alle sine medlemmer et Godt Nytt År!
Vi gleder oss til et nytt og spennende år sammen med dere.


N Y H E T E R   A R K I V :     2015         2016         2017         2018