Nytt

Til info: Vend mobil/nettbrett for å se skjemaer o.l korrekt.

24.08.2019
Styrereferat for Juni

19.08.2019
Ny Gratulasjon
Groenendael kull født
25.06.2019
Listen over godkjente MH-prøver
Listen over godkjente Redningshunder (lavine)
Vedtektene
Annonser for NBFK’s avdelinger
Årets Belger Utstilling
Gratulasjoner
Klubbchampion
Avlsrådet


01.06.2019
Ny gratulasjon
Referat
fra styremøte i Mai er lagt ut.


21.05.2019
Styrereferat for April er publisert under “styrereferater”


30.04.2019
Protokoll er publisert under “styrereferater”


30.04.2019
Referat fra oppdretterforum er publisert.


03.04.19
Resultatene til helseundersøkelsen er publisert.


17.03.19
Her er info til årets generalforsamling;
Innkallingen
Regnskap
Vedtekter

Merknad: kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen og det er ikke tillatt med benkeforslag. Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes, og har vært medlem i minst 3 uker (fra og med 2.mars), har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.


15.03.19
BelgerBladet nr4 2018 er lagt ut for de som er interessert i hvordan det ser ut.


08.03.19
Referat fra styremøte i Februar og Mars er lagt ut.


28.02.19
Komplett årets belger 2018 ligger nå ute!
Årets belger utstilling og årets belger alle grener.


18.01.19
Ny kontaktperson i Agder.
Referat fra styremøte i Januar er lagt ut.
Ny oppdretter i Hedmark er lagt til.


09.01.19
Nye gratulasjoner er lagt ut.
Referat fra styremøte i November er lagt ut.
Årets belger utstilling er oppdatert.
Årets belger alle grener er oppdatert.
Oppdatert sponsor-siden.


08.01.19
NBFK ønsker alle sine medlemmer et Godt Nytt År!
Vi gleder oss til et nytt og spennende år sammen med dere.


N Y H E T E R   A R K I V :     2015         2016         2017         2018