Nytt

Til info: Vend mobil/nettbrett for å se skjemaer o.l korrekt.

 

 


10.03.2021
Generalforsamling 2021 avholdes på Thon Hotel Oslo Airport 5/6 kl 13.00.
Påmelding 3 uker før vil bli påkrevd grunnet covid-19 restriksjoner.


27.01.2021
Styret jobber med ny hjemmeside, i mellomtiden blir det litt stille på denne siden.
Vi skal prøve å holde dere oppdaterte på det viktigste!


27.01.2021
Godt nytt år! Vi minner om fristen for saker til GF, som er 30.01.2021. Det var noen mangler i Belgerbladet, da valg av styremedlemmer var utelatt. Saker kan sendes per e-post til sekretaer@nbfk.no

 

Forslag til kandidater på verv kan sendes xanthia@live.no

Forslag valgkomiteen evnt ikke er enig om, blir satt opp som motkandidater til komiteens forslag.
Følgende verv er på valg:
Leder 2 år
Nestleder (ikke på valg, Hege 1 år igjen)
Sekretær 2 år
Styremedlem (avl) 2 år
Styremedlem 2 år
Styremedlem (ikke på valg, Unni 1 år igjen)
Varamedlem 1 år
Varamedlem 1 år

Revisor 2 år
Vararevisor: 2 år

Valgkomiteen: 2 for 2 år + 1 vara 1 år


03.08.2020
Spesialutstilling 5 og 6 september
Dommer lørdag: Tanja Hulsund
Dommer søndag: Linda Kjeksrud     LES MER


10.06.2020
Generalforsamling 2020 avholdes elektronisk og åpent fra
25/6 kl 09.00 til 3/7 kl 09.00.   LES MER


26.05.2020
Referat fra Styremøte i  Mai er lagt ut!


28.04.2020
Ekstraordinært styremøte April


22.04.2020
Referat fra styremøte Mars og April er lagt ut!


15.04.2020
NB!
Som følge av dagens situasjon med COVID-19 har NBFK besluttet at Generalforsamling og Oppdretterforum utsettes til etter 15/6 2020
Det vil bli avholdt så fort det er mulig!


15.04.2020
NB!

Jubileumsutstillingen er utsatt til 22-23 Mai 2021. Mer informasjon kommer!


17.03.2020
Nytt Tervueren kull født


12.03.2020
NB!

Som følge av dagens situasjon med koronavirus har NBFK besluttet at neste helgs Generalforsamling og Oppdretterforum utsettes


07.03.2020
Resultat og balanseregnskap for NBFK 2019


07.03.2020
Innkalling til Generalforsamling NBFK 21.03.20


06.03.2020
NBFK Jubileumsfest  og Jubileumsutstilling


09.02.2020
Nye klubbeffekter til salgs


27.01.2020
Årets belger utstilling er oppdatert.


27.01.2020
Referat fra styremøtet i Januar er lagt ut.


09.12.2019
Oppdatert liste på godkjente Redningshunder


05.12.2019
Referat fra styremøtet i November er lagt ut.


04.12.2019
Nye gratulasjoner
Årets Belger
Innkalling til GF
Julehilsen 2019


30.10.2019
Referater fra styremøter i Aug, Sept og Okt er lagt ut.


24.08.2019
Styrereferat for Juni


19.08.2019
Ny Gratulasjon
Groenendael kull født


25.06.2019
Listen over godkjente MH-prøver
Listen over godkjente Redningshunder 
Vedtektene
Annonser for NBFK’s avdelinger
Årets Belger Utstilling
Gratulasjoner
Klubbchampion
Avlsrådet


01.06.2019
Ny gratulasjon
Referat
fra styremøte i Mai er lagt ut.


27.05.2019
Revisjonsberetning for årsregnskap 2018


21.05.2019

Styrereferat for April er publisert under “styrereferater”


30.04.2019
Protokoll er publisert under “styrereferater”


30.04.2019
Referat fra oppdretterforum er publisert.


03.04.19
Resultatene til helseundersøkelsen er publisert.


17.03.19
Her er info til årets generalforsamling;
Innkallingen
Regnskap
Vedtekter

Merknad: kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen og det er ikke tillatt med benkeforslag. Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes, og har vært medlem i minst 3 uker (fra og med 2.mars), har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.


15.03.19
BelgerBladet nr4 2018 er lagt ut for de som er interessert i hvordan det ser ut.


08.03.19
Referat fra styremøte i Februar og Mars er lagt ut.


28.02.19
Komplett årets belger 2018 ligger nå ute!
Årets belger utstilling og årets belger alle grener.


18.01.19
Ny kontaktperson i Agder.
Referat fra styremøte i Januar er lagt ut.
Ny oppdretter i Hedmark er lagt til.


09.01.19
Nye gratulasjoner er lagt ut.
Referat fra styremøte i November er lagt ut.
Årets belger utstilling er oppdatert.
Årets belger alle grener er oppdatert.
Oppdatert sponsor-siden.


08.01.19
NBFK ønsker alle sine medlemmer et Godt Nytt År!
Vi gleder oss til et nytt og spennende år sammen med dere.


N Y H E T E R   A R K I V :     2015         2016         2017         2018