Oppdretterforum

Oppdretterforum – oppdretterseminar – Facebookforum

Vedtak

  • Oppdretterforum og Facebook gruppen “NBFK – Oppdretterforum”, er åpen for registrerte oppdrettere med minst ett kull av Belgiske Fårehunder (mp ikke ha kennelnavn så lenge ikke NKK krever det).
  • Oppdretterforum er også åpent for de valgte medlemmer av Hovedstyret og det sittende avlsråd i NBFK.
  • Oppdretterforum ledes av styremedlem avl, eller den denne utnevner fra avlsrådets eller styrets medlemmer.
  • Oppdretterforum avholdes minst en gang årlig i forbindelse med GF, Dogs4All eller Hovedspesialen. Utover dette ved behov.

Oppdretterforum foreslår krav/retningslinjer for avl, som deretter oversendes avlsråd og Hovedstyret for godkjenning.
Veiledende valpepris fastsettes. Oppdretterforum avholder valg på avlsrådets medlemmer, som behandles av styret

Det innføres oppdretterseminar med aktuelle emner eller foredragsholder. Seminaret er åpent for alle medlemmer av NBFK.
Oppdretterseminaret ledes av styremedlem avl, eller den denne utnevner fra avlsrådets eller styrets medlemmer.

Hannhundeiere med interesse for genetikk og avl og som har hatt valper etter sin hannhund, samt i tillegg har tatt NKK’s Oppdretterskole eller tilsvarende, kan søke styret om adgang.

For å kunne ha stemmerett på saker i forumet skal medlemmene være registrert som oppdretter
– og ha minst ett (1) registret kull på seg. Kullet skal være av belgiske fårehunder.

Send mail til avl@nbfk.no dersom du tilfredstiller kravene til å søke. Oppdrettere kan søke om adgang direkte i Facebookgruppen her.

Revidert etter vedtak 14.08.2017


Referater fra Oppdretterforum:

Oppdretterforum Gardemoen 23 Mars 2019
Oppdretterforum
Gardemoen 9 Mars 2018
Oppdretterforum
Mosjøen 11 August 2017
Oppdretterforum
Gardemoen 24 Mars 2017
Oppdretterforum Lillestrøm 14 November 2014
Oppdretterforum Nesbyen 08 Juni 2013
Oppdretterforum på Tretten 10. Mai 2011
Oppdretterforum i Lillestrøm 26. Mars 2011
Oppdretterforum i Hemsedal 21. Mai 2010
Oppdretterforum i Lillestrøm 27. November 2009
Oppdretterforum i Hemsedal 29. Mai 2009
Oppdretterforum på Hamar i November 2008

Revidert etter vedtak 04.04.17