Klubbinfo

Styret i NBFK

Fellesmail for hele styret; belgisk.farehund@klubb.nkk.no

Leder Randi Asper Tlf: 95 89 11 02
Nestleder
Sekretær Alyn H. Johansen Tlf: 97 50 13 72
Kasserer Else Johansen Tlf: 95 28 76 09
Styremedlem avl Ada Elin Ekeland Tlf: 40 84 86 63
Styremedlem Maren S. Bertelsen Tlf: 97 15 76 00
Styremedlem Wenche Aas Myhren Tlf: 92 63 90 53
Varamedlem Vidar Slaathaug Tlf 91 87 03 31
Varamedlem Anita Ragnarsdottir Tlf: 48 26 30 83
Varamedlem Vidar Fredriksen Tlf: 97 55 70 80

Andre verv

Redaktør Belgerbladet Linda Kristin Bolstad Tlf: 92 63 90 53
Valpeformidler Anita Angelvik  Tlf: 90 20 61 07
Webmaster Veronica Olsen
Revisor Ingeborg Ross  
Vararevisor Carsten Søreide  
Valgkomitè Lise Andersen Nethus
 
Valgkomitè Jannike S Nordanger  
Valgkomitè Tone Rasmussen Tlf: 48 30 66 81
Vara i valgkomitè Tina Knutrud  

NBFKs Avdelinger

 Avdeling Leder E-post Telefon
Hordaland Maria Guttorm Salvesen leder@belgeren.com 92 09 07 01
Rogaland Steffen Oliversen post@belgerulven.com 90 16 00 88
Trøndelag Ingrid Askim askim.i@online.no 95 76 60 68
Nordland Susanne Kjærstad
Oslo/Akershus Marianne Ono Njøten post@brukbare.com 91 61 46 43
Agder Jeanette Heddy Johansen helgnese@online.no 90 98 55 65
Østfold Anita Ragnarsdottir

Kontaktpersoner

Finnmark Lene Charlotte Nilsen lenecnilsen@gmail.com 95 28 26 92
Troms Helge Johnsen helge1954@hotmail.no 48 24 84 96
Hedmark Rita Kristiansen kennelimbriani@gmail.com 94 29 43 13
Oppland Aina Rønning xanthia@live.no 61 19 72 08
Gjeting Linda Kristin Bolstad linda.kristin.80@gmail.com 41 17 66 86

Medlemskap i raseklubben Belgisk fårehund

NBFK ble etablert i 1980. Klubben har samarbeidsavtale med Norsk Kennel Klub. NBFK utgir medlemsbladet ”Belgerbladet” som kommer ut 4 ganger i året. Medlemskapet i NBFK dekker også abonnement på ”Hundesport”, organ for NKK, som kommer ut 4 ganger i året.

NBFK har 12 lokalavdelinger/kontaktpersoner som dekker en vesentlig del av klubbens aktiviteter. NBFK tilbyr valpeformidling, raseregistrering, kurs, utstillinger, oppdrettermøter, dommerkonferanser og andre arrangementer med formål å bedre rasen ytterligere.

Du vil ha personlige fordeler av et medlemskap i NBFK, samtidig som du er med på å støtte arbeidet til rasens fremme i Norge.

Kontingent:
NKK’s Grunnkontingent kr 190,- pr år. (det betales kun en Grunnkontingent, uansett hvor mange klubber man er medlem i)

Hovedmedlem kr 260,- pr år.
Familiemedlem kr 75,- pr år.
Innmelding etter 1/9: Halv kontingent

Familiemedlemmer har samme rettigheter og plikter som hovedmedlemmer, men får ikke Belgerbladet og Hundesport. Familiemedlemskap forutsetter hovedmedlem på samme adresse.
Ønsker du medlemskap?

Ta kontakt med kasserer@nbfk.no eller gå inn på www.nkk.no/medlem