Klubbinfo

Styret i NBFK

Fellesmail for hele styret; belgisk.farehund@klubb.nkk.no

Leder Susanne Kjærstad Tlf: 480 27 797
Nestleder Marit Opheim Bjørningstad Tlf: 911 50 060
Sekretær Kristine Bjørnå Vinje Tlf: 413 27 314
Kasserer Else Johansen Tlf: 95 28 76 09
Styremedlem avl Anne Grete Larsen Tlf: 64 86 56 55 /
917 87 598
Styremedlem Marianne Ono Njøten Tlf: 916 14 643
Styremedlem Karoline Olsen Kjærstad Tlf: 979 72 165
Varamedlem Terje Nygaard Tlf 911 42 899
Varamedlem Veronica Olsen Tlf: 986 96 771

Andre verv

Redaktør Belgerbladet Linda Kristin Bolstad Tlf: 926 39 053
Valpeformidler Anita Angelvik  Tlf: 902 06 107
Webmaster Veronica Olsen
Revisor Carsten Søreide
 
Vararevisor Ingeborg Ross  
Valgkomitè Lise Andersen Nethus
 
Valgkomitè Merete Greaker
 
Valgkomitè Anne Tove Jensen
Vara i valgkomitè  

NBFKs Avdelinger

Avdeling Leder E-post Telefon
Hordaland Maria Guttorm Salvesen leder@belgeren.com 920 90 701
Rogaland Steffen Oliversen post@belgerulven.com 901 60 088
Trøndelag Ingrid Askim askim.i@online.no 957 66 068
Nordland Susanne Kjærstad
Oslo/Akershus Marianne Ono Njøten post@brukbare.com 916 14 643
Agder Jeanette Heddy Johansen helgnese@online.no 909 85 565
Østfold Anita Ragnarsdottir

Kontaktpersoner

Finnmark Lene Charlotte Nilsen lenecnilsen@gmail.com 952 82 692
Troms Helge Johnsen helge1954@hotmail.no 482 48 496
Hedmark Rita Kristiansen kennelimbriani@gmail.com 942 94 313
Oppland Aina Rønning xanthia@live.no 61 19 72 08
Gjeting Linda Kristin Bolstad linda.kristin.80@gmail.com 411 76 686

Medlemskap i raseklubben Belgisk fårehund

NBFK ble etablert i 1980. Klubben har samarbeidsavtale med Norsk Kennel Klub. NBFK utgir medlemsbladet ”Belgerbladet” som kommer ut 4 ganger i året. Medlemskapet i NBFK dekker også abonnement på ”Hundesport”, organ for NKK, som kommer ut 4 ganger i året.

NBFK har 12 lokalavdelinger/kontaktpersoner som dekker en vesentlig del av klubbens aktiviteter. NBFK tilbyr valpeformidling, raseregistrering, kurs, utstillinger, oppdrettermøter, dommerkonferanser og andre arrangementer med formål å bedre rasen ytterligere.

Du vil ha personlige fordeler av et medlemskap i NBFK, samtidig som du er med på å støtte arbeidet til rasens fremme i Norge.

Kontingent:
NKK’s Grunnkontingent kr 190,- pr år. (det betales kun en Grunnkontingent, uansett hvor mange klubber man er medlem i)

Hovedmedlem kr 260,- pr år.
Familiemedlem kr 75,- pr år.
Innmelding etter 1/9: Halv kontingent

Familiemedlemmer har samme rettigheter og plikter som hovedmedlemmer, men får ikke Belgerbladet og Hundesport. Familiemedlemskap forutsetter hovedmedlem på samme adresse.
Ønsker du medlemskap?

Ta kontakt med kasserer@nbfk.no eller gå inn på www.nkk.no/medlem