Medlemskap

Medlemskap i raseklubben Belgisk fårehund

NBFK ble etablert i 1980. Klubben har samarbeidsavtale med Norsk Kennel Klub. NBFK utgir medlemsbladet ”Belgerbladet” som kommer ut 4 ganger i året. Medlemskapet i NBFK dekker også abonnement på ”Hundesport”, organ for NKK, som kommer ut 4 ganger i året.

NBFK har 12 lokalavdelinger/kontaktpersoner som dekker en vesentlig del av klubbens aktiviteter. NBFK tilbyr valpeformidling, raseregistrering, kurs, utstillinger, oppdrettermøter, dommerkonferanser og andre arrangementer med formål å bedre rasen ytterligere.

Du vil ha personlige fordeler av et medlemskap i NBFK, samtidig som du er med på å støtte arbeidet til rasens fremme i Norge.

Kontingent:
NKK’s Grunnkontingent kr 220,- pr år
(det betales kun en Grunnkontingent, uansett hvor mange klubber man er medlem i)

Hovedmedlem kr 260,- pr år.
Familiemedlem kr 75,- pr år.
Innmelding etter 1/9: Halv kontingent

Familiemedlemmer har samme rettigheter og plikter som hovedmedlemmer, men får ikke Belgerbladet og Hundesport. Familiemedlemskap forutsetter hovedmedlem på samme adresse.
Ønsker du medlemskap?

Ta kontakt med kasserer@nbfk.no eller gå inn på www.nkk.no/medlem


Vervekonkurranse – nye medlemmer til NBFK!
Premie gis til 3 oppdrettere og 3 medlemmer med flest vervinger.
Mail må sendes kasserer@nbfk.no med navnet på det nye medlemmet hver gang noen verves.
Avsluttes 31.12.2017. Premiene er en overraskelse, men de er knallfine!

For styret i NBFK
Kristine Vinje, Sekretær