Historie 1981

Styret 1981
Leder: Lars Asper
Nestleder: Espen Bogen
Sekretær: Randi Asper
Kasserer: Ivar Sundby
Styremedlem: Berit Roaldseth
Varamedlem: Berit Heyerdahl
Avlskomité
Espen Bogen
Nils Bjørn Kleven
Lars Asper
Bruks og utstillingskomité
Erik Lefstad
Per Kristoffersen
Bente Haraldstad
Valgkomité
Berit Roaldseth
Anne Grete Larsen
Nils Bjørn Kleven
Tidsskrift
Alison A. Schjetne
Berit Roaldseth
Espen Bogen

Allerede før NBFK var stiftet fikk vi den første kontaktpersonen, i Finnmark. Det var Jack Sture Muotka.
Etter en konkurranse blant medlemmene fikk tidsskriftet navnet BELGERBLADET. De første bladene var rikt utstyrt med nyttig informasjon, bl.a. om de første belgerne i Norge.

Groenendael Nattvikens Nathan kom i 1967, eier var Randlaug og Svein Otto Rasmussen. Den første tervueren til Norge var Partners Freya, som kom i 1973, eier var Espen Bogen. NBFK utarbeidet avlskrav og raseregistrene begynte å ta form etter svensk modell.

På slutten av året var konkurransen om klubbens emblem over, og det ble trykket opp så interesserte medlemmer kunne pynte både treningsjakken og bilen.

Medlemmer
Ifølge årsberetningen for 1981 hadde NBFK 97 medlemmer 31.12.81 og antallet var stigende.

Styret
Styret besto av de samme personene som i 1980. Det ble holdt 4 styremøter.

Dommerkonferanse
NBFK arrangerte dommerkonferanse i juni 1981 etter initiativ fra dommerformann Tore Edmund.

Belgerbladet
Belgerbladet utkom med 4 nummer. I løpet av høsten sluttet redaktør, og ny redaktør ble Berit Roaldseth. 

Utmerkelser i 1981
Årets Belger
Beste groenendael ble: Thundercloud of Nocturno
Beste tervueren ble: N.uch. Jambo-Jaramis