Historie 1984

Styret 1984
Leder:
Lars Asper
Nestleder: Espen Bogen
Sekretær: Randi Asper
Kasserer: Ivar Sundby
Styremedlem: Berit Roaldseth
Avlskomité
Espen Bogen
Lars Asper
Aktivitetskomité
Erik Lefstad
Bente Haraldstad
Valgkomité
Berit Roaldseth
Anne Grete Larsen
Tidsskrift
Berit Roaldseth 

Interimstyret 1984
Magne Mobæk
Svein Mobæk
Knut Vefall
Mette Nielsen

 

Medlemskontingenten er øket til 140 kr for hovedmedlemmer.Kontingenten for familiemedlemmer er 70 kr.

Belgerbladet
Det ble utgitt 4 nr. av medlemsbladet.

Styret
Varamedlem Berit Heyerdahl omkom i en voldsom brann i januar, som tok livet av hele familien og også deres groenendael, Aristocrate des Champs du Trefle. Berit hadde vært medlem i NBFK helt fra klubbens begynnelse.

Det var mye uro i NBFK dette året. Til den ordinære generalforsamlingen var det framsatt mistillitsforslag fra noen medlemmer. På grunn av dette trakk hele styret seg fra sine verv. Inntil dette skjedde hadde styret bestått av de samme personene helt fra klubben ble startet. Et interimsstyre ble valgt og ekstraordinær generalforsamling noen måneder senere valgte så et komplett styre.

På høsten forsøkte styret å ekskludere 3 medlemmer fra det forrige styre. Dette eksklusjonsforsøket ble annullert av NKK. Disse 3 medlemmene fikk så tilbake sitt medlemsskap. Saken ble behandlet og eksklusjonen ble opphevet i februar 1985 av et enstemmig Samordningsutvalg i NKK.

Arrangement
Årets Cert-utstilling ble holdt på Eidsvoll med Lasse Lundgren som dommer.
BIR groenendael ble: N.uch. Artist Grizzly des Champs du Trefle
BIM groenendael ble: N.uch. Basheeba of Nocturno
BIR tervueren ble: Jerome Max
BIM tervueren ble: Debby-W
Øvrige resultater fra utstillingen.

Utmerkelser 1984
Årets Belger
Beste groenendael ble: N.uch. A-Te-Ells Mister Goodman
Beste tervueren ble: N. uch. Woodshine’s Ymack 

Annet
Woodshine’s Gracieux kan smykke seg med følgende titler:
Svensk og Norsk utstillingschampion,
Svensk og Norsk lydighetschampion.