Historie 1986

Styret 1986
Leder: Rolf Hansen
Nestleder: Randi Asper
Sekretær: Oddgeir Harildstad
Kasserer: Karl-Erik Berg
Styremedlem: Lars Asper
Varamedlem: Inge Lill Hauge
Varamedlem: Erik Lefstad
Varamedlem: Synne Blomquist
Avls- og registerkomité
Ranlaug Rasmussen
Berit Roaldseth
Lars Asper
Aktivitetskomité
Bente Olsen (Haraldstad)
Thorleif Lundkvist
Gabrielle R. Kristoffersen
Valgkomité
Anita Stensheim
Siri Aas
Turid Gaaseide
Valpeformidler
Svein Mobæk
Revisorer
Per Rognes
Alf Opdal
Tidsskrift
Terje Nygaard

Diskusjonene går fortsatt angående registrering av valper som har annen farge eller hårlag enn foreldrene. I tillegg er de grå hundene blitt et tema. NBFK har i denne tiden ganske mye kontakt med den svenske spesialklubben AfBV som i en periode registrerer grå/røde avkom etter svarte forelde i et sideregister. I Norge registreres de som samme variant som sine foreldre.

Belgerbladet
Det ble utgitt 4 nr. av medlemsbladet, pluss et spesalnr. med resultater fra spesialutsillingen.

Styret
Rasestandarden for belgiske fårehunder er ferdig og godkjent av NKK og NBFK.
Generalforsamlingen vedtar:
– at retningslinjer for en årbokkomité skal utarbeides av styret.
– Styret skal utarbeide en standard kontrakt for valpekjøp.
– § 2 i vedtektene endres slik at det tydelig fremkommer at belgisk fårehund er én rase med fire varianter.

Arrangement
NBFK’s spesialutstilling, også med lydighet ble arrangert i Asker den 31.05 og 1.6. Eksteriørdommer, offisielle klasser var Erna Bossi, Sveits.. Valper ble dømt av Gunnel Ferm, Sverige.
Lydighet ble dømt av Reidar Solberg.
BIR groenendael ble: Lamaras Judy, Sverige
BIM groenendael ble: Jordell de Picroudine, Sverige
BIR malinois ble: Alexandra, Norge
BIR laekenois ble: Oud-Sabbinge Farah v. Donald, Norge
BIR tervueren ble: Roi Acajou de Scottatura, Norge
BIM tervueren ble: LP Bolivia, Sverige
Resultatliste fra utstillingen
Lydighet kl. I ble ikke vunnet av en belger.
Vinner av lydighet kl. II. Basheeba of Nocturno, Norge
Vinner av lydighet kl. III N.uch. N.lch. Woodshine’s Ymack, Norge

Det ble arrangert landstreff i Tryslingen på høsten med godt oppmøte.

Annet
Wirwelwind’s Kholbein-Konge består kåring i Sverige.